Протокол № 10 від 30 березня 2017 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 10 від 30 березня 2017 року

1. З питання «Про участь кафедр у Міжнародних проектах і програмах».

Заслухавши й обговоривши звіт координатора міжнародних проектів, проф. О. Р. Гохмана, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Узяти до відома звітну інформацію координатора міжнародних проектів та програм, завідувача кафедри фізики, професора О. Р. Гохмана.
 2. Визнати роботу кафедр у міжнародних проектах і програмах задовільною.
 3. Кожній кафедрі підготувати проектні пропозиції та подати їх до відповідних донорських організацій та фондів для участі в міжнародних програмах та грантах.
 4. Оновити інформаційні матеріали іноземною мовою щодо наукових доробків кафедр університету та направити їх зарубіжним партнерам університету з метою інвестування чи спільного впровадження у виробництво.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи університету доцента А. М. Ананьєва та проректора з наукової роботи професора Т. І. Койчеву.

2. З питання «Про стан культурно-масової роботи в університеті».

Заслухавши й обговоривши звіт директора студентського клубу Т. О. Іщенко, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Узяти до відома звітну інформацію директора студентського клубу Т. О. Іщенко.
 2. Визнати стан культурно-масової роботи в університеті задовільним.
 3. Поліпшити міжфакультетське спілкування студентів, упроваджуючи різноманітні сучасні культурно-дозвіллєві заходи (Дні факультетів, конкурси, ток-шоу, КВК, клуби знавців тощо).
 4. Активізувати культурно-масову роботу серед студентів у гуртожитках, з цією метою організувати клуби за інтересами, світлиці, кімнати відпочинку й оздоровлення, проведення культурно-просвітницьких заходів, змагань тощо.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з науково-педагогічної та виховної роботи проф. Ф. І. Казанжи.

 

3. З питання «Звіт про роботу бібліотеки за 2016 рік».

Заслухавши й обговоривши звіт директора бібліотеки Г. Б. Бондаренко, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Узяти до відома звітну інформацію директора бібліотеки Г. Б. Бондаренко.
 2. Визнати роботу бібліотеки у 2016 році задовільною.
 3. Створити на базі бібліотеки відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення (зокрема, інституційного репозитарію наукових праць викладачів університету).
 4. Запровадити нові форми інформаційно-комп’ютерних технологій у систему бібліотечної роботи.
 5. Здійснювати постійний моніторинг користувань електронними і паперовими носіями бібліотечних фондів завідувачами, викладачами кафедр і студентами університету.
 6. Розширити співпрацю з різними бібліотеками, обмінюючись електронною інформацією.
 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву.Поточні справи

4.1. З питання «Про відокремлення зі структури Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Одеського професійного ліцею технологій та дизайну».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора А. М. Ананьєва, учена рада

УХВАЛИЛА: доручити ректорату звернутися до Міністерства освіти і науки України з пропозицією щодо виокремлення зі структури університету Одеського професійного ліцею технологій та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» та передачі нерухомого майна (приміщення будівлі навчального корпусу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. О. Невського, 39, загальною площею 9833,8 кв. м. та прилеглої території) з державної в комунальну власність відповідно до вимог чинного законодавства.

4.2. Про надання згоди на передачу контрольно-пропускного пункту зі сфери управління Міністерства освіти і науки України до сфери управління Міністерства оборони України.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора С. П. Тронька, учена рада

УХВАЛИЛА: надати згоду на передачу контрольно-пропускного пункту «КПП – будівля № 80» за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4 зі сфери управління Міністерства освіти і науки України з балансу Університету до сфери управління Міністерства оборони України на баланс Військової Академії (м. Одеса).

4.3. Про створення при державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д Ушинського» спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій з філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора Т. І. Койчевої , учена рада

УХВАЛИЛА: створити при Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д Ушинського» спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій з філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

4.4. З питання «Про затвердження навчальних програм і планів стажування для педагогічних (науково-педагогічних) працівників».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Затвердити навчальну програму і план стажування «Вивчення засобів організації навчально-дослідницької роботи з нарисної геометрії».
 2. Затвердити навчальну програму і план стажування «Основи біології та генетики людини».

4.5. Про затвердження тем дисертаційних досліджень.

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта кафедри філософії і соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Олейнікова Юрія Васильовича «Трансформація цінностей в умовах суспільства постмодернізму» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 033 – філософія. Науковим керівником призначити д.філос.н., проф. Е. А. Гансову.
 2. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри філософії і соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Бабаєвої Баяз Аллаверді-Кизи «Ціннісна ментальність як об’єкт соціально-філософського аналізу» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03– соціальна філософія та філософія історії. Науковим керівником призначити д.соціол.н., проф. О. В. Лісеєнко.

4.6. Про рекомендації до друку.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови науково-методичної ради Т. Ю.Осипової, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Рекомендувати до друку матеріали ХІІ наукової конференції викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів та молодих учених Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського «Історіосфера». (Відп. редактор – д.філос.н., проф. Ю. А. Добролюбська). Рецензенти: д.філос.н., проф. О. П. Пунченко, д.і.н., проф. М. І. Михайлуца.
 2. Рекомендувати до друку монографію «Екзистенційні підстави єврейських землеробських колоній Балтського повіту». (Укладач – к.філос.н., директор музею Голокосту у м. Одесі П. Ю. Козленко). Рецензенти: д.і.н., проф. С. В. Іванова, д.філос.н., проф. Є. Р. Борінштейн.
 3. Рекомендувати до друку історичний нарис «Кафедра біології та основ здоров’я Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. До 95-річчя: історичний нарис». (Укладач –доц. А. І. Босенко). Рецензенти: д.б.н., проф. Л. М. Карпов, к.і.н., доц. В. М. Чумак.
 4. Рекомендувати до друку матеріали XV регіональної конференції студентів та молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології».


Голова вченої ради О. Я. ЧебикінУчений секретар Н. Ф. Босак
 

 

Останнє оновлення: Понеділок, 10 квітня 2017, 13:03

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory