Програми вступних випробувань

Програма фахового вступного іспит спеціальність 105 прикладна фізика та наноматеріали
Програма фахового вступного іспиту спеціальність 014 середня освіта (германські мови)
Програма фахового вступного іспиту спеціальність 014 середня освіта (германські мови)
Програма фахового вступного іспиту спеціальність 014 середня освіта (спеціалізація – музичне мистецтво
Програма фахового вступного іспиту з іноземної (Китайської) мови
Програма фахового вступного іспиту спеціальність 014 середня освіта (фізична культура)
Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови (англійська)
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 015 Професійна освіта
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 053 «Психологія»

 

© 2017 Університет Ушинського