Програми ступінь "Магістр"

Програми фахових вступних випробувань
для абітурієнтів на здобуття освітнього ступеня «Магістр»

 

Назва спеціальності

Фахове вступне випробування

012 Дошкільна освіта

 pdf

013 Початкова освіта

pdf

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

 pdf

014 Середня освіта (Фізична культура)

 pdf

014 Середня освіта (Хореографія)

pdf 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

 pdf

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

 pdf

014 Середня освіта (Історія)

pdf

014 Середня освіта (Українська мова і література)

pdf

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

pdf

014 Середня освіта (Інформатика)

pdf

014 Середня освіта (Математика)

 pdf

014 Середня освіта (Фізика)

pdf

016 Спеціальна освіта (Логопедія)

 pdf

017 Фізична культура і спорт

 pdf

024 Хореографія

pdf 

025 Музичне мистецтво

 pdf

033 Філософія

pdf 

035 Філологія (Переклад з англійської мови)

 pdf

053 Психологія

pdf 

073 Менеджмент

pdf

105 Прикладна фізика та наноматеріали

pdf 

231 Соціальна робота

pdf

  

Програми вступних випробувань з іноземної мови для здобуття освітнього ступеня "Магістр" за спеціальностями:

012 Дошкільна освіта;

013 Початкова освіта;

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології;

014 Середня освіта (Фізична культура);

014 Середня освіта (Хореографія);

014 Середня освіта (Музичне мистецтво);

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво);

014 Середня освіта (Історія);

014 Середня освіта (Українська мова і література);

014 Середня освіта (Математика);

014 Середня освіта (Фізика);

014 Середня освіта (Інформатика);

016 Спеціальна освіта (Логопедія);

017 Фізична культура і спорт;

024 Хореографія;

025 Музичне мистецтво.

033 Філософія;

035 Філологія (Переклад);

053 Психологія;

073 Менеджмент;

105 Прикладна фізика та наноматеріали;

231 Соціальна робота.

На основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ОС магістра, ОС бакалавра)

Англійська мова pdf
Німецька мова pdf
Французька мова pdf

Програми вступних випробувань з іноземної мови для здобуття освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) на основі здобутого освітнього ступеня Бакалавра
Німецька мова pdf

© 2017 Університет Ушинського