Наукова робота

Професійний розвиток викладачів

Високий рівень фахової підготовки майбутніх психологів випускової кафедри засвідчує наявність наукових шкіл, організація круглих столів, семінарів, диспутів, участь у різноманітних конференціях. Усі ініційовані науково-практичні заходи проводяться під егідою Одеської асоціації професійних психологів. У межах наукової школи академіка, професора, доктора психологічних наук О. Я. Чебикіна досліджуються проблеми, пов’язані з емоційною регуляцією особистості. У сфері наукових інтересів доцента І. Г. Головської - почуттєва регуляція психологічної взаємодії осіб. Крім того, співробітниками кафедри розробляються проблеми розвитку мисленнєвих операцій (канд. психол. наук, доц. Л. М. Цибух), психологічної готовності до навчання (канд. психол. наук, доц. І. Д. Поспєлова), становлення визначних віх професійної діяльності (доктор психол. наук, професор Ситнік С. В.) та ін.

Старший науковий співробітник, доктор психологічних наук, доцент О. І. Санніков вивчає проблему предикторів вибору і прийняття рішень особистістю: дослідження, вимірювання та прогнозування реалізації концепції варіативного професіоналізму. Наукові інтереси доктора психологічних наук, доцента А. А. Фурмана спрямовані на пошук особистісного способу буття як автономної форми-цілісності екзистенціювання людини через розкриття її смисложиттєвих орієнтирів, котрим притаманна синергійна організація почуттєвих, інтелектуальних, соціокультурних, духовних, естетичних і миследіяльних складників. Доктор психологічних наук, професор О. В. Вдовіченко фокусує свої наукові пошуки на циклічній структурно-процесуальній моделі ризику, що пояснює його сутність, зміст, специфіку та вираженість в онтогенезі особистості. 

Викладачі випускової кафедри плідно опрацьовують колективну тему «Науково-методичні основи практичної підготовки психолога». Проведене теоретико-методологічне дослідження загальних тенденцій становлення особистості психолога у системі фахової підготовки дозволяє використовувати результати пошукувань в удосконаленні навчально-виховної роботи ЗВО, у роботі психологічної служби вишу; діяльності викладачів, організаторів факультетів і відділень з виявлення та розвитку фахового потенціалу особистості психолога.

Кафедра проводить інтенсивну роботу з підготовки кадрів вищої кваліфікації, її професори успішно працюють у спеціалізованій вченій раді з захисту докторських та кандидатських дисертацій за двома спеціальностями:

19.00.01 – загальна психологія, історія психології, 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тематика науково-дослідних робіт на здобуття наукових ступенів кандидатів та докторів психологічних наук охоплює широкий спектр проблем у різних галузях психології. Результати досліджень складають основу для написання монографій за актуальними нині тематиками, які широко використовуються у освітньому процесі з профільних дисциплін кафедри.

Одержані висновки досліджень викладачів кафедри публікуються у провідних фахових виданнях, зокрема у часописі «Наука і освіта». Комплексний підхід до організації теоретичних та експериментальних досліджень дозволив кафедрі теорії та методики практичної психології стати опорною базою для організації та координації наукових досліджень, що здійснюються в Південному регіоні України.

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях; разом зі студентами виступають із доповідями й обговорюють актуальні проблеми сучасної психологічної науки на засіданнях студентського наукового гуртка; проходять стажування у ЗВО м. Одеси, України та за кордоном. Кафедра також є базою для проходження стажування викладачами психології відповідних факультетів вишів України.


Професійний розвиток викладачів кафедри теорії та методики практичної психології

Як свідчить безліч досліджень з педагогіки та психології, цікавість студентів до навчання, їх пізнавальна мотивація, успішність оволодіння потрібними для професії компетентностями залежить від професійної майстерності викладачів. Саме тому професійний розвиток викладачів кафедри теорії та методики практичної психології – актуальний аспект їх педагогічно-наукової діяльності.

Професійний розвиток – це набуття викладачами не лише нових знань, умінь та навичок, а й оволодіння новими компетенціями, необхідними для професійної діяльності викладача ЗВО. Це безперервний процес підвищення кваліфікації працівників під час проходження обов’язкового стажування, відвідування різноманітних професійних майстер-класів, тренінгів, участі у семінарах, симпозіумах, конференціях і т. ін.

Професійний розвиток викладачів кафедри теорії та методики практичної психології за останні п’ять років:

onedrive

© 2024 Університет Ушинського
trik slot server luartrik maxwin power of thor megawayscara tembus 20 parlay bolartp mahjong ways naga hitamslot onlinebocoran terbaru rtp slotpola gacor wild bounty showdownpola gacor twilight princessscatter hitam mahjong waysslot habaneroasiaklub https://www.iliade-ingenierie.com/trik-slot-server-luar/ https://www.martiplast.com/trik-maxwin-power-of-thor-megaways/ https://www.martiplast.com/cara-tembus-20-parlay-bola/ https://oicc.org/rtp-mahjong-ways-naga-hitam/ https://www.itinova.org/slot-online/ https://www.iliade-ingenierie.com/bocoran-terbaru-rtp-slot/ https://www.martiplast.com/pola-gacor-wild-bounty-showdown/ https://oicc.org/pola-gacor-twilight-princess/ https://www.itinova.org/scatter-hitam-mahjong-ways/ https://www.itinova.org/slot-habanero/ https://www.martiplast.com/tips-gacor-maksimal-andalan-slotter-sepuh/ https://www.martiplast.com/teknik-gacor-naga-hitam-mahjong/ https://www.itinova.org/slot-resmi-gacor/ https://www.itinova.org/slot-mahjong-ways-2/ https://oicc.org/rtp-slot-starlight-princess-1000/ https://oicc.org/trik-modal-receh/ https://147.139.207.107/ https://8.215.31.229/ https://8.215.55.180/ https://147.139.212.232/ https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://amantoto.cfd/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/