Діяльність аспірантури


Програма вступного випробування

План гостьових лекцій

Сертифікати викладачів

Дотичність наукових тем напрямів досліджень аспірантів та їх наукових керівників

Затвердження теми дисертації

Індивідуальні плани аспірантів

Досягнення аспірантів

Опитування стейкголдерів

Громадське обговорення проєкту ОНП

Якість освітнього процесу

Наукові школи

Науково-педагогічна практика (зразки документів)

Рішення про присудження ступеня доктора філософії Рибак Н. І.


Історія ОНП:

Згідно з Наказом МОН України від 06.11.2015 року №1151 та таблицею відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011 року) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти було введено спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Далі при Університеті Ушинського аспірантура продовжила підготовку кадрів згідно нової класифікації за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Аспірантура проводить підготовку науково-педагогічних кадрів для закладів вищої освіти, наукових кадрів для науково-дослідних інститутів.  
У 2016 році створено відповідну проектну групу, в яку входили провідні співробітники університету: Гохман Олександр Рафаїлович - доктор фіз.-мат. наук, проф.; Ків Арнольд Юхимович – доктор фіз.-мат. наук,  проф.; Голованов Вячеслав Володимирович – доктор фіз.-мат. наук, проф.; Брюханов Аркадій Олексійович – доктор технічних наук, проф. Проектна група розробила ОНП зі спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали.
Гарантом ОНП 105 Прикладна фізика та наноматеріали є доктор фіз.-мат. наук, професор О. Р. Гохман.  
Освітньо-наукова програма «Прикладна фізика та наноматеріали» є нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

Внесено: кафедрою прикладної математики та інформатики
Затверджено: рішенням ученої ради Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»:

–   від «27» травня 2016 р., пр. № 11; наказ № 112 від «30» травня 2016 р. (перша редакція);
–   від «25» травня 2017 р., пр. № 12 наказ № 126 від «26» травня 2017 р.;
–   від «31» серпня 2020 р., пр. № 1; наказ № 207 від «31» серпня 2020 р. (зміни до ОНП для набору 2020/2021н.р.);
–   від «24» червня 2021 р., пр. № 13; наказ № 234 від «24» червня 2021 р. (зміни до ОНП для набору 2021/2022 н.р.);
–   від «30» червня 2022 р., пр. № 11; наказ № 144 від «01» липня 2022 р. (зміни до ОНП для набору 2022/2023 н.р.).
–   від «26» січня 2023 р., пр. № 7; наказ № 15 від «01» лютого 2023 р. (зміни до ОНП для набору 2023/2024 н.р.).

Впровадження освітньої програми: У 2017 році ОНП була оновлена шляхом введення нових дисциплін та збільшенням складової навчальних дисциплін за вибором аспіранта з метою врахування тенденцій розвитку сучасної прикладної нанофізики та був здійснений перший набір за цією ОНП. У 2020 році освітньо-наукова програма повністю перероблена і вдосконалена згідно з новими вимогами МОН і отриманим досвідом роботи з аспірантами. У 2021-2022 рр. в програму були внесені корективи на основі пропозицій здобувачів та випускників через анкетування, анонімного опитування, залучення до складу робочої групи ОНП; обговорення проєктів ОНП роботодавцями та університетською академічною спільнотою, іншими стейкголдерами. З 30 липня 2023 року аспіратура за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали функціонує при кафедрі прикладної математики та інформатики.У 2023-2024 рр. було уточнено мету та фокус ОНП у зв’язку з прийняттям новим Стратегічним планом розвитку Університету Ушинськоґо, а також визначено модулі вибіркових компонент, що викладатимуться англійською.

До складу робочої групи входять проф. О. Р. Гохман,  проф. А. І. Ків, проф. В. В. Голованов, проф. А. О. Брюханов, асп. В. В. Лукашін


Резюме аспірантів


ОНП 105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ 2024

ОНП 105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ 2023

ОНП 105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ 2022

ОНП 105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ 2021

ОНП 105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ 2020


Проєкт ОНП 105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ 2024  

Проєкт ОНП 105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ 2023


Навчальні плани 105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ 2023-2024

Навчальні плани 105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ 2022-2023

Навчальні плани 105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ 2021-2022


Програми навчальних дисциплін ОК
             
Програми навчальних дисциплін ВК


Анотації вибіркових дисциплін

Методичні рекомендації до ОК дисциплін


Пустая синяя полоска

© 2024 Університет Ушинського
https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/