Діяльність аспірантури

Аспірантура 111 МатематикаПрограма роботи факультатива

План гостьових лекцій

Рішення про присудження ступеня доктора філософії Дудко А.І.

Історія ОНП: Згідно з Наказом МОН України від 06.11.2015 року №1151 та таблицею відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011 року) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти було введено спеціальності: 111 Математика (куди увійшли: 01.01.01 – математичний аналіз, 01.01.02 – диференціальні рівняння, 01.01.03 – математична фізика, 01.01.04 – геометрія та топологія, 01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика, 01.01.06 – алгебра та теорія чисел). Далі при Університеті Ушинського аспірантура продовжила підготовку кадрів згідно нової класифікації за спеціальністю 111 Математика. Аспірантура проводить підготовку науково-педагогічних кадрів для закладів вищої освіти, наукових кадрів для науково-дослідних інститутів.  

У 2016 році створено відповідну проектну групу, в яку входили провідні співробітники університету: В. М. Пивоварчик - доктор фіз.-мат. наук, проф. ; Д.З.Аров – доктор фіз.-мат. наук,  проф.; О.І. Третьяк – доктор фіз.-мат. наук, проф.; О. М. Синюкова – кандидат  фіз.-мат. наук, доц. Проектна група розробила ОНП зі спеціальності 111 Математика.

Гарантом ОНП 111 Математика є доктор фіз.-мат. наук, професор, В. М. Пивоварчик.  

Впровадження освітньої програми: У 2018 році ОНП була оновлена шляхом введення нових дисциплін та збільшення складової навчальних дисциплін за вибором аспіранта з метою врахування тенденцій розвитку сучасної математики та був здійснений перший набір за цією ОНП. У 2020 році освітньо-наукова програма повністю перероблена і вдосконалена згідно з новими вимогами МОН і отриманим досвідом роботи з аспірантами. В 2021 р.  в програму були внесені корективи.  

До складу робочої групи входять проф. В. М. Пивоварчик,  проф. А. І. Ків, доц. О. М. Синюкова, доц. Д. С. Калюжний-Вербовецький, асп. А. А. Райлян

Резюме асп. А.А. Райлян pdf

ОНП 111 МАТЕМАТИКА 2016-2024 рокиonedrive

Навчальні плани 111 МАТЕМАТИКА 2018-2022onedrive
 

Програми навчальних дисциплін
ОК:
1.Теорія функцій комплексної змінної.pdf
2. Квантові графи.pdf
3. Теорія лінійних операторів в гільбертовому просторі.pdf 
4. Теорія геодезичних вiдображень Ріманових просторів на алгебраїчніаспекти спектральної теоріїpdf
5. Викладання у вищій школі.pdf 
6. Культура української мови.pdf 
7. Філософія та етика наукових досліджень.pdf 
8. Іноземна мова у науковому спілкуванні.pdf 
9. методологія наукових досліджень.pdf 
10. науково-педагогічна практика.pdf
11. Проєкт робочої програми Теорія цілих функцій 2022 pdf
12. Проєкт робочої програми Теорія лінійних операторів у гільбертовому просторі 2022 pdf
13. Проєкт робочої програми Методологія наукових досліджень 2022pdf
ВК (описи):
1. Рівняння Штурма-Ліувілля.pdf 
2. Функціональні рівняння в класі многочленів та в класі цілих функційpdf 
3. Кратності власних значень матриць суміжності графівpdf 
4. Неванліннівські, стільтьєсівські функції та функції Ерміта-Білераpdf 
5. Деревоподібні матриці та їх спектри.pdf 
6. Жорданова нормальна форма тридіагональної матриці Якобіpdf 

© 2024 Університет Ушинського
https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/