Навчальна робота

Кафедра теорії та методики практичної психології забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях за спеціальністю 053 Психологія, а також викладає дисципліни психологічного змісту на інших спеціальностях, за якими здійснюється підготовка фахівців в Університеті Ушинського.


1) Графік освітнього процесу

2) Навчальний план

3) Розклад занять

4) Графік індивідуальних консультацій викладачів

7) Робочий план  

8) ОК (дисципліни)

9) Графік роботи завідувача кафедри та лаборантів

© 2017 Університет Ушинського