Загальні відомості

Кафедра теорії та методики практичної психології почала своє існування у 1981 році (зі змінами назви). У витоків її діяльності як засновник і очільник перебував нині доктор психологічних наук, професор, академік Чебикін Олексій Якович. Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Психологія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти за денною та заочною формами навчання, при ній відкрита аспірантура та докторантура, активно долучається до освітніх програм за спеціальностями «Початкова освіта», «Соціальна педагогіка», «Дошкільна педагогіка», «Філософія», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Соціологія», «Політологія», «Правознавство», «Образотворче мистецтво». Наразі очолює кафедру, плекаючи і примножуючи її науково-педагогічний потенціал, кандидат психологічних наук, доцент Пивоварчик Ірина Михайлівна.

© 2017 Університет Ушинського