Загальні відомості

Новини

Кафедра теорії та методики практичної психології почала своє існування у 1981 році (зі змінами назви). У витоків її діяльності як засновник і перший очільник перебував доктор психологічних наук, професор, академік Чебикін Олексій Якович. Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Психологія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти за денною та заочною формами навчання. При кафедрі функціонує аспірантура та докторантура. Викладачі активно долучаються до забезпечення освітніх програм за спеціальностями «Початкова освіта», «Соціальна педагогіка», «Дошкільна педагогіка», «Філософія», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Соціологія», «Політологія», «Правознавство», «Образотворче мистецтво». Наразі завідувач кафедри теорії та методики практичної психології, професор Ситнік Світлана Володимирівна


Новини

Відбувся вебінар на тему «Методи стабілізації психофізичного стану в кризових умовах»
Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми практичної психології»
Зустріч з випускниками-психологами Університету Ушинського
Чергова зустріч з випускниками-психологами Університету Ушинського – вебінар "Шлях психолога у сучасності"
Громадське обговорення ОПП Психологія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія
Гостьова лекція «Позитивна психотерапія та її місце у системі психотерапевтичного знання».
Обговорення проєкту ОПП «Практична психологія. Екстремальна та кризова психологія» на 2024-2025 н.р.
Майстер-клас «Робота з травматичними переживаннями клієнта в психконсультуванні та психотерапії»
Телеміст «Арттерапевтичні засоби в роботі практичного психолога з проблемою травматизації»
Святкування Всеукраїнського дня психолога
Гостьова лекція професора Ямницького В.М. для магістрів, бакалаврів за спеціальністю 053 «Психологія».
Заходи доброчесності на кафедрі теорії та методики практичної психології
Підсумкова конференція виробничої практики (психологічного практикування) здобувачів 1 курсу ОПП «Практична психологія. Екстремальна та кризова психологія" за спеціальністю 053 Психологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти денної та заочної форм навчання
Підсумкова конференція виробничої (психологічної) практики здобувачів 4 курсу ОПП «Психологія" за спеціальністю 053 Психологія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти денної форми навачання
Підсумкова конференція виробничої (консультативної) практики здобувачів 3 курсу ОПП «Психологія" за спеціальністю 053 Психологія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти денної форми навачання
Участь здобувачів та кураторів в урочистому відкритті виставки "ХУДГРАФ 60 років"
Відбулася презентація книжкової виставки, присвячена 210 річниці Т.Г. Шевченка у бібліотеці Університету Ушинського
Відбулася чергова зустріч у межах проєкту психологічної підтримки Університету Ушинського «ПЛІЧ-О-ПЛІЧ»
Науково-дослідна лабораторія тренінгових технологій «Скріпка» відновлює зустрічі у 2024 році.
Ознайомлення бакалаврів-психологів з освітньо-професійними програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія
Участь у Erasmus+ молодіжному обміні «Far from Hate, Close to Love» (04.02.2024 – 10.02.2024) у м.Istanbul Turkiye.
Про організацію внутрішньої мобільності за спеціальністю 053 Психологія за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти соціально-гуманітарного факультету
5 грудня відбувся попередній захист магістерських робіт здобувачів рівня денної форми навчання
 4 грудня 2023 року проведено круглий стіл у дистанційному форматі з теми: «Психологічна допомога особистості з інвалідністю, яка зазнала насильство».
Відбувся попередній захист магістерських робіт здобувачів рівня заочної форми навчання
Від особистої трансформації до впливу на розбудову миру
Відбувся психологічний тренінг "Саморегуляція власного емоційного стану у ситуації стресу/ конфлікту/ кризи" у межах стратегії міжнародної організації IsraAID

Майстер - клас «Ефективні системи детекції брехні. Поліграф».

Професори Оксана ВДОВІЧЕНКО та Марія КАЗАНЖИ успішно завершили Базовий курс з Позитивної та Транскультуральної психотерапії.

2 листопада 2023 року відбувся захист виробничої практики здобувачів

1 листопада 2023 року відбувся вебінар Малої академії наук

Все змінюється навколо нас – змінюється й бібліотека Університету Ушинського.

Планове онлан-засідання науково-дослідної лабораторії тренінгових технологій «Skrepka».

Відбувся захист дисертації Лю Янь на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.

Доц. к.психол.н. Ірина ПОСПЕЛОВА відвідала Інститут психології – підрозділ Університету Миколаса Ромеріса

Бінарне заняття для магістрів спеціальності 053 «Психологія»

Проходження академічної мобільності здобувачів вищої освіти та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Робоча зустріч в Міжнародному Незалежному університеті Молдови (ULIM)

Візит до Кишинівського державного педагогічного університету "Іоан Крянге"

Проведено бінарне заняття з дисципліни "Спеціальна психологія"

Гостьова лекція доктора психологічних наук, професора Хомуленко Т. Б. на тему: «Психосоматична феноменологія як наукова проблема»

Науково-дослідна лабораторія тренінгових технологій «Скрепка» – узагальнення результатів і наукових дослідженнях та перспективи на 2023 – 2024 рік

Сертифікатна програма

28-30 червня здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія відвідали тренінг із соматичної терапії комплексної травми з Babette Rotschild.

Відбулася зустріч представниці Університету Ушинського доцента кафедри теорії та методики практичної психології соціально-гуманітарного факультету Ірини ПОСПЕЛОВОЇ з колегами Університету Міколаса Ромеріса (MRU) м. Вільнюс, Литва

5 червня 2023 року відбулася зустріч оффлайн у форматі тренінгу "Загрози в кіберпросторі: фішинг, скам, фейкньюс; захист дітей в кіберпросторі"

1 червня 2023 року відбулася зустріч онлайн у форматі тренінгу "Загрози в кіберпросторі: фішинг, скам, фейкньюс; захист дітей в кіберпросторі"

Участь у Міжрегіональному конкурсі студентських наукових робіт

Ірина ПОСПЕЛОВА, керівниця психолого-освітньої майстерні Skrepka соціально-гуманітарного факультету Університету Ушинського долучилася до зустрічі в Українському Центрі у Вільнюсі

Участь у проєкті: "Інформаційна безпека: медіаграмотність в умовах воєнного часу"

Гарант та члени робочої групи ОПП Психологія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти долучилися до онлайн-заходу «Якість вищої освіти по-європейськи: чого чекати українським університетам?»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Актуальні проблеми практичної психології"

Воркшоп "Булінг у шкільному та інформаційному просторі"

Обговорення проєкту ОПП «Практична психологія. Екстремальна та кризова психологія»

Засідання групи забезпечення ОПП Психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Зустріч кафедри теорії та методики практичної психології з учнями Малої академії наук Одеси та Одеської області.

25 квітня 2023 року відбулася Міжнародна міжгалузева конференція "Конструктивна рефлексія конфронтації і кооперації: психологічні ризики і ресурси війни".

21 квітня 2023 року відбувся тренінг - семінар "Професійне вигоряння педагога"

20 квітня 2023 року здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія долучилися до онлайн-дискусії «Психосоматика: відкрита дискусія».

Ірина Поспелова, доцент кафедри теорії та методики практичної психології прийняла участь у традиційному Конгресі Литовської асоціації психологів.

14 квітня 2023 року відбулася робоча зустріч з представниками Вільнюського університету щодо організації взаємодії та партнерства в галузі психології

Екскурсія до кабінету психотерапевта

Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Психологія і першого (бакалаврського) рівня ОПП Психологія долучилися до вебінару «Стратегії розробки та впровадження програм терапевтичного садівництва» в рамках проєкту «Посилення спроможності надавачів послуг з психічного здоров'я з урахуванням унікального українського досвіду в роботі з травмами війни».

22 березня 2023 року відбулася робоча зустріч з організації внутрішньої академічної мобільності науково-педагогічних працівників та здобувачів Університету Ушинського та Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції "National session with international participation of student scientific communications, 27th edition"(сертифікати)

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції "National session with international participation of student scientific communications, 27th edition"

Відбулася зустріч здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія ОПП Психологія зі стейкголдером Людмилою Корольовою

І.Д.Поспєлова, доцент кафедри теорії та методики практичної психології зустрілася з адміністрацією Вільнюського університету

13 січня 2023 року здобувачі-психологи бакалаври та аспіранти на чолі з гарантами долучилися до вебінару для ознайомлення та опрацювання спеціалізованих знань та навичок з питань перинатального психічного здоров’я

Гаранти програм проф. Казанжи М.Й., проф.Вдовіченко О.В. та здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Психологія і першого (бакалаврського) рівня ОПП Психологія долучилися до вебінару «Інтервенція «Управління проблемами плюс (УП+)» у психосоціальній підтримці вимушено переміщених осіб з України».

Гаранти програм проф. Вдовіченко О.В., проф. Казанжи М.Й. та здобувачі першого рівня ОПП Психологія та третього рівня ОНП Психологія долучилися до серії тренінгів та онлайн-практикумів з арт-терапії, які проводяться Міжнарод.тренінговою компанією «Osnova»

Гаранти програм проф. Вдовіченко О.В., проф. Казанжи М.Й. та здобувачі першого (бакалаврського) рівня ОПП Психологія та третього (освітньо-наукового) рівня ОНП Психологія долучилися до серії зустрічей з психологами-практиками

Підсумкова конференція з переддипломної практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія ОПП Психологія.

Першокурсники-бакалаври спеціальності 053 Психологія соціально-гуманітарного факультету відвідали бібліотеку

Пройшов остаточний контроль знань у вигляді атестаційного екзамену

Проєкт Державної служби якості освіти

Засідання групи забезпечення ОПП Психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія

Зустріч доцента кафедри теорії та методики практичної психології Поспелової І.Д. з академічною групою 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія

До Дня єднання України: в Університеті Ушинського проведено круглий стіл «Психологічний вплив інформаційних атак на особистість»

© 2024 Університет Ушинського
https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/