Вітаємо! Фізико-математичному факультету 100 років!

Кафедра інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін

Загальні відомості

Кадровий склад

Навчальна робота

Наукова робота

Організаційна робота

Контакти

Навчальна робота

Навчальні програми та силабуси

Графік освітнього процесу

Відповідно до профілю кафедри викладаються дисципліни, які демонструють використання інноваційних технологій у різних галузях знань, в освіті і зокрема у реалізації інформаційних підходів. На кафедрі розроблені оригінальні програми з використання математичних методів у психології, створенню фізичних і математичних моделей у методиці викладання фізики, використанню інформаційних підходів у лінгвістиці та літературознавстві, а також в економіці. Також викладаються дисципліни методичного циклу.

Дисципліни, які викладалися і викладаються зараз на кафедрі:

Математичні методи у психології;

Інформаційні підходи у лінгвістиці та літературознавстві;

Твердотільна електроніка;

Фізична діагностика персонального комп’ютера;

Використання хмарних технологій в освіті;

Інтелектуальна власність;

Методика навчання шкільного курсу фізики;

Захист інформації в комп’ютерних системах;

Статистичні методи обробки даних;

Інноваційні підходи у навчанні фізики;

Астрономія і методика навчання астрономії;

Методика навчання фізики в профільних і спеціальних навчальних закладах;

Мультимедійні засоби навчання.

Фізичні моделі пам’яті;

Математичне моделювання рекламних процесів (з практикумом);

Сучасні інформаційні технології та мультимедіа в освіті.

Методична робота 

 1. Практикум з використання пакету GeoGebra у навчальному процесі (Л. В. Боднар);
 2. Навчальний посібник «Впровадження ІКТ у навчальний процес природничо-математичного циклу» (Л. В. Боднар);
 3. Метод молекулярної динаміки (О. П. Бритавська, Т. І. Максимова);
 4. Розв’язування задач з електродинаміки (О. П. Бритавська);
 5. Облачные технологии (Є. П. Седов);
 6. Інтелектуальна власність (О. П. Бритавська, Н. П. Праведна);
 7. Фізика + (О. І. Ордановська, О. Р. Гохман, О. І. Соколенко);
 8. Презентації:
  1. Фізичні моделі пам’яті (А. Ю. Ків);
  2. Комп’ютерне тестування здібностей (А. Ю. Ків);
  3. Intel®: навчання для майбутнього (Є. П. Седов);
  4. Наноматеріали і наноприлади (І. І. Дончев);
  5. Інформаційні підходи в економіці (А. Ю. Ків).

  Кафедра проводить семінари і підвищення кваліфікації для викладачів університетів міста Одеси, організовує «хакатони» (Хакатон – форум для програмістів) для підготовки студентів до роботи в міжнародних кампаніях зі створення комп’ютерних програм високого рівня.

   

  Пустая синяя полоска

  © 2017 Університет Ушинського