Виступ аспірантів ОПН «Філософія» на науково-методологічному семінарі кафедри філософських і політичних наук (Черкаський державний технологічний університет).

112 січня 2023 року в рамках угоди про співпрацю між ЗВО відбулося спільне засідання кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності (Університет Ушинського) та кафедри філософських і політичних наук (Черкаський державний технологічний університет).

Захист курсових робіт

112 січня 2023 року на кафедрі філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності був проведений захист курсових робіт з дисциплін «Основи соціокультурного проектування», «Соціальна структура і соціальна стратифікація» та «Соціальна філософія».

Акція протесту проти війни в Латвії (Елеонора Бутенко)

1Кожного вівторка о 17.30 у місті Хельсінкі (Фінляндія) проходять акції протесту проти війни в Україні. Українці з різних міст, які знайшли прихисток у Фінляндії цією акцією мають намір нагадувати про події, які відбуваються в Україні зараз.

Студентська конференція «Філософія дитинства, філософія життя» (доц.Виноградовап Н.М.)

13 січня 2023 року к.філос.н, доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Виноградова Н.М. організувала та провела студентську конференцію «Філософія дитинства, філософія життя». 

Завершення кредитної академічної мобільності в Черкаському державному технологічному університеті та захист підсумкових робіт здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Філософія

12 січня 2023 року здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 033 Філософія галузі знань 03 Гуманітарні науки успішно захисили підсумкові роботи (ІНДЗ), виконані в межах проходження програми кредитної академічної мобільності в Черкаському державному технологічному університеті, навчальна дисципліна – Філософський дискурс сучасної України.

Громадське обговорення проєкту ОНП «Філософія» за спеціальністю 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки»

12 січня 2023 року відбулося в он-лайн форматі обговорення проєкту ОНП «Філософія» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки».

Гостьова лекція «Синдром емоційного вигоряння: профілактика та подолання» (проф. Ірина Кадієвська)

130 грудня 2022 року на запрошення гаранта ОНП Філософія проф. Петінової О. Б. для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти було проведено гостьову лекцію на тему «Синдром емоційного вигоряння: профілактика та подолання».

Засідання студентського наукового гуртка «Південноукраїнські наукові студії»

1Відбулося останнє засідання студентського наукового гуртка «Південноукраїнські наукові студії» 2022 року (керівник – проф. Петінова О. Б.). Секція – соціологія.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського