Розширене засідання Філії Державної установи "Центр пробації"

З нагоди 5 річниці прийняття Закону України "Про пробацію" завідувач кафедри політичних наук і права доктор політичних наук, професор Наумкіна Світлана Михайлівна та асистент кафедри Швець Світлана Леонідівна були запрошені на розширене засідання Філії Державної установи "Центр пробації" в Одеській області, на якому професор

Круглий стіл Сектору ювенальної пробації м. Одеса

17 лютого 2020 року здобувачі 4 року навчання спеціальності  Право разом з асистентом кафедри політичних наук і права Швець С. Л. взяли участь в роботі круглого столу Сектору ювенальної пробації м. Одеса.

Ознайомча практика в Приморській районній адміністрації

В Приморській районній адміністрації Одеської міської підбито підсумки ознайомлювальної практики студентів-бакалаврів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри освітнього менеджменту та публічного управління Університету Ушинського.

Студенти Університету Ушинського відвідали Суворівський районний суд

05 лютого 2019 року здобувачі четвертого року навчання спеціальності 081 Право відвідали Суворівський районний суд в рамках навчальної дисципліни "кримінальний процес" та "Криміналістика", де ознайомилися із особливостями здійснення судового процесу. 

ВІДБУВСЯ ВИПУСК МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ»

З 23 по 27 грудня 2019 року в Університеті Ушинського відбувалася підсумкова атестація магістрів зі спеціальності 073 «Менеджмент». Діючі та майбутні керівники закладів освіти презентували результати своїх досліджень. Очолив екзаменаційну комісію професор Національної академії державного управління при Президентові України Саханєнко С.Є.

Захист дисертаційного дослідження кафедри "Політичних наук і права"

20 грудня 2019 року на засіданні спеціалізованоі вченої ради Д. 44.053.06. в Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", відбулся захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук, а саме:Кравчук Ольги Юріівни "Загрози та виклики політичній безпеці України в умовах гібридні війни". Вітаємо з захистом! 

До відзначення "Міжнародного дня прав людини"

Сьогодні 11 грудня  у рамках святкування  Міжнародного дня прав людини відбувся захід, який  зібрав разом за круглим столом студентів та викладачів  кафедри політичних наук і права, де обговорювався стан дотримання прав людини в Україні та найбільш гострі виклики правозахисту сьогодення.

Засідання спеціалізованоі вченої ради Д. 41.053.06

29 листопада 2019р.на засіданні спеціалізованоі вченої ради Д. 41.053.06 в Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", відбулися два захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук, а саме: Груєвоі О. В. "Новітні форми політичного аккціонізму: аналіз політичної компоненти", Кабанцевоі І. А." Антикорупційна протидія громадського суспільсьва: досвід посткомкністичних країн центрально-східної Європи". Вітаємо з захистом.

Page 5 of 6

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського