Кафедра теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки

Загальні відомості

Науково-педагогічний склад

Навчальна робота

Методична робота

Організаційна робота

Контакти

Загальні відомості

Кафедра: «Теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки» художньо-графічного факультету Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Керівник структурного підрозділу: завідувач кафедри - кандидат педагогічних наук, доцент Ткачук Олег Володимирович.

Професорсько-викладацький склад кафедри представлений: п’ять кандидатів наук, двома доцента; сім старших викладачів, десять членів Національної спілки художників України.

Кафедра є випусковою, оскільки забезпечує підготовку фахівців з основних фахових і вибіркових дисциплін за спеціальністю: 023 - «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»; та 014 – «Середня освіта» (Образотворче мистецтво).

Перелік навчальних дисциплін, які закріплені за кафедрою:

1. Теорія та практика декоративно-прикладного мистецтва

2. Теорія та практика графіки

3. Художня творчість

4. Практикум в майстерні з професійно-орієнтованих дисциплін

5. Методика художнього навчання

6. Методика художнього навчання у ЗВО

7. Методика художнього навчання у ВНЗ

8. Композиція

9. Вступ до спеціальності

10. Основи кольорознавства

11. Теорія та практика малюнку

12. Технології в образотворчій діяльності

13. Навчальна (художньо-творча) практика

14. Пластична анатомія та основи скульптури

15. Комп’ютерна графіка

16. Комп’ютерні технології в науці і освіті

17. Графічний дизайн

18. Виробнича (педагогічна в ЗСО) практика

19. Преддипломна (науково-дослідна) практика

20. Асистенска практика

21. Виронича (технологічна) практика

22. Художня обробка матеріалів

23. Спецкурс «Декоративне мистецтво»

© 2017 Університет Ушинського