Методологічний семінар кафедри

3Кафедра української і зарубіжної літератур провела методологічний семінар з обговоренням монографії доктора філологічних наук, професора Краківського інституту Неофілології Педагогічного університету ім. Комісії Національної освіти Леслави Коріновської «Грані таланту семи. Сучасні українські письменники та поети».
Авторка монографії – знана дослідниця слов’янських літератур. Її книга “Грані таланту семи...” долучила філологів до фахової літературознавчої роботи як у царині досліджень авторських художніх світів сучасних українських письменників, так і у моделюванні типологічних парадигм літпроцесу України кінця ХХ – початку ХХ1 ст.
Під час обговорення книги викладачі кафедри констатували: літературна свідомість письменників перехідної культурної ситуації порубіжжя характеризується інтенсивністю пошуків індивідуально-творчої та національної ідентичності. Саме висока філологічна культура Леслави Кореновської дозволила зробити концептуально вмотивований вибір письменників у практиці філологічної ідентифікації українського літературного коду, розгорнути методологічно актуальний дослідницький дискурс.
Монографія Леслави Кореновської показова спроможністю її авторки проводити мотивний, інтертекстуальний, культурологічних аналіз текстів, досліджувати їх мікропоетику. У сенсі методичної доцільності, книга є прекрасним тренінгом для засвоєння низки літературознавчих методів, які уможливлюють експлікацію сучасних філологічних дискурсів.
Схвальна рецензія на цю книгу була надана і попередньо надрукована завідувачкою кафедри української і зарубіжної літератур Університету Ушинського доктором філологічних наук Н.В. Сподарець.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського