Кафедра української та зарубіжної літератур

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Новини


Робочі програми
Анотації до робочих програм
Перелік вибіркових дисциплін
Програми стажування
ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ НА 2020 / 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


І. Загальні відомості

 

Кафедра української та зарубіжної літератур як структурний підрозділ філологічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського створена у вересні 2000 року. Але літературознавчий напрям дослідницької та викладацької роботи в університеті вже був сформований досвідченою плеядою корифеїв-філологів, що працювали на кафедрах філологічного факультету.

До лютого 2021 року роботою кафедри української та зарубіжної літератур керував доктор філологічних наук, професор Гуменний Микола Хомич. Згодом кафедру очолила доктор філологічних наук, доцент Сподарець Надія Вікторівна, яка працювала на посаді завідувачки до серпня 2022 року. З вересня 2022 року кафедру української та зарубіжної літератур очолила кандидат філологічних наук, доцент Авксентьєва Галина Андріївна, яка працює на кафедрі з 1995 року.

Кафедра української та зарубіжної літератур забезпечує фахову підготовку зі спеціальності

014 Середня освіта (Українська мова і література) за відповідними освітніми програмами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Підготовка передбачає денну та заочну форми навчання. Додаткова спеціальність – Мова та література (англійська).

Середня освіта (Мова і література (російська), додаткова спеціальність – Мова та література (англійська).

Середня освіта (Мова і література (російська), додаткова спеціальність –Українська мова і література.

Контакти

 1. Кафедра співпрацює з наступними навчальними закладами: Шуменський університет «Єпископ Константин Преславськи» (м.Варна, Болгарія); Академія Полонійна (м.Ченстохова, Польща); філологічним факультетом Гданського університету (Польща); Аріельський університет (м.Аріель, Ізраїль); Університет Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка); Вища Школа Бізнесу – Національний університет ім. Льюїса (м. Новий Сонч, Польща); з вченими Німеччини, США та ін.  
 2. Члени кафедри беруть участь у роботі Обласного інституту вдосконалення вчителів, Літературного музею, секцій Малої Академії наук, Грецького культурного фонду тощо.

 

ІІ. Науково-педагогічний склад

На кафедрі працює 7 науково-педагогічних працівників і співробітників, з них:

1 доктор наук,

5 кандидатів наук,

1 ст. викладач.

 Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін:

Викладачами кафедри розроблено понад 25 лекційних курсів, програми усіх практик.

 • Історія української літератури та критики (всіх культурно-історичних епох)
 • Історія російської літератури та критики (всіх культурно-історичних епох) 
 • Історія зарубіжної літератури (всіх культурно-історичних епох)
 • Вступ до літературознавства
 • Вступ до мовознавства
 • Усна народна творчість
 • Дитяча література
 • Література української діаспори
 •  

Для підготовки магістрів з української мови та літератури (терміном навчання 1,5 р., кваліфікація «014 Середня освіта (Українська мова і література)».

 • Порівняльне літературознавство.
 • Теорія літератури та методологія філологічних досліджень.
 • Загальне мовознавство.
 • Актуальні напрями світової літератури.
 •  

Викладацький склад кафеди української та зарубіжної літератур активно включений в навчальний процес на факультеті української філології, а також на інших факультетах університету.

band

БАНДУРА ТЕТЯНА ЙОСИПІВНА

BANDURA  TETIANA

pdf

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID. https://orcid.org/0000-0001-9999-0523

Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user

Посада: доцент кафедри української та зарубіжної літератур

avks

АВКСЕНТЬЄВА ГАЛИНА АНДРІЇВНА

AVKSENTIEVA HALYNA

pdf

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID. https://orcid.org/0000-0001-7767-540X

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?user=cX0nASIAAAAJ&hl=ru

Посада: завідувач, доцент кафедри української та зарубіжної літератур

boi

БОЄВА ЕВЕЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА

BOIEVA EVELINA

pdf

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6431-6413

Google Scholar profile: https://bit.ly/3cBFnGF

Посада: доцент кафедри української та зарубіжної літератур

yar

ЯРЕМЧУК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

IAREMCHUK NATALIA

 pdf

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID. https://orcid.org/0000-0001-7394-6890

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?user=sZKzhHwAAAAJ&hl=uk

Посада: доцент кафедри української та зарубіжної літератур
gor

ГОРАНСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

HORANSKA TETIANA

pdf

старший викладач

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7839-181X

Google Scholar profile: https://scholar.google.ru/citations?user=f3tDFAQAAAAJ&hl=ru

Посада: старший викладач

pavl

ПАВЛЮК НАДІЯ ЛЕОНІДІВНА

PAVLIUK NADIIA

pdf

ORCID ID: https://orcid.org./0000-0001-7170-5743

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?user=abXL4nsAAAAJ&hl=uk

Посада: викладач кафедри української та зарубіжної літератур.

ІІІ. Наукова робота

Методологічний семінар кафедри

Співробітниками кафедри проводять науково-дослідну роботу за темою «Поетикально-аксіологічні аспекти дослідження художніх текстів»

Монографії членів кафедри

1. Сподарец Н.В. Модернизм Серебряного века: литературоведческая идентификация : монография. Одесса : Астропринт, 2017. 452 с.

2. Сподарець Н.В. Теоретичні засади та практики сучасного літературознавчого дослідження: монографія. Одеса. Root UA Media. 2021. 120 c.

3. Сподарец Н.В. Городской текст в ранней лирике Семена Кесельмана. Классические и постклассические литературные стратегии в пространстве современной культуры: коллективная монография / под ред. И. И. Московкиной, Т. А. Шеховцовой. Харьков: ХНУ имени В. Н. Казарина, 2017. С. 180--187.

4. Сподарець Н.В. Топіка міста і моря в художньому світі Семена Кесельмана. Одеса та Чорне море як літературний простір: колективна монографія / ред. Я. Лавський, Н.Малютіна. Білосток--Одеса: PRYMAT, 2018. С. 565–577.

5. Сподарец Н.В. Трансгрессивность как типологический признак моделей антропной идентичности в лирике поэтов-модернистов. Границы текста / границы в тексте : коллективная монография. Луцк: Вэжа-Друк, 2020. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Объем данных 5,23 Мб.

6. Боєва Е.В. Стилістично-виражальні можливості реальної топонімії в художньому тексті (на матеріалі прози В.Винниченка). Одеська лінгвістична школа: у просторах інтерпретацій: колективна монографія. Одеса: ПолиПринт, 2017. С. 156–162.

7. Formanova S.V., Gerkerova O.M., Boieva E.V. The concept “corruption”: sociolinguistic aspect. Development of philological sciences in countries of the european union taking into account the challenges of XXI century: collective monograph / by prof. dr.hab.WitoldKfaczewski, doc. HenrykStefanek. Lublin :Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. С.476–497.

8. Боєва Е.В. Стилістичні функції ключових слів у творчості Олександра Довженка. Одеська лінгвістична школа: модерні парадигми: колективна монографія. Одеса: ПолиПринт, 2018. С. 78–87.

9. Боєва Е.В., Форманова С.В. Теоретичні засади дослідження заголовка в мовознавстві. Одеська лінгвістична школа: Кола реконструкцій: колективна монографія / за заг. ред. Т.Ю. Ковалевської. Одеса: ПолиПринт, 2020. С. 346-365.

 

Аспірантами кафедри Гурдузом А. І., Галич К. О. (нагороджена дипломом Міжнародною літературною україно-німецькою премією імені Олеся Гончара за літературознавчу працю "Антивоєнний роман Еріха Марії Ремарка й Олеся Гончара: проблеми типології", 3 квітня 2009, м. Київ) й Ангеловською К. В. захищені кандидатські дисертації (2007, 2010, 2017 рр.) та аспірантами Запорізького національного університету: Адамович А. і Огульчицькою О. під керівн. проф. М. Х. Гуменного захищені кандидатські дисертації (2011, 2013 рр.); Павлюк Н. Л. під керівництвом доц. Г. А. Авксентьєвої (2017 р.).

Під керівництвом доц. Боєвої Е.В. захищено 2 дисертації: Т. І. Крупеньова та Н. М. Бербер.

 

При кафедрі існує аспірантура за спеціальностями:

 • 01.01 – українська література
 • 01.05 – порівняльне літературознавство

 

ІV. Навчально-методична робота

 

Співробітниками кафедри розроблені і впроваджені в навчальний процес робочі програми з дисциплін:

 • Історія української літератури та критики
 • Історія зарубіжної літератури
 • Вступ до літературознавства
 • Вступ до мовознавства
 • Усна народна творчість
 • Дитяча література
 • Світова література
 • Теорія літератури
 • Загальне мовознавство
 • Актуальні напрями світової літератури
 • Порівняльне літературознавство
 • Загальне мовознавство
 • Історія російської літератури та критики

Курси кафедри на вибір:

1. Сучасна українська дитяча література.

2. Феміністичний дискурс в українській літературі доби модернізму.

3. Література української діаспори.

4. Екзистенційна парадигма української літератури XX -- початку XI століття.

5. Література Срібного віку.

6. Основи літературної творчості: від теорії до практики.

7. Сучасні літературні антиутопії.

8. Автор та жанрові форми його презентації.

9. Основи міжкультурної комунікації.

10. Філософія мови: розвиток лінгвофілософських ідей в Україні.

11. Теорія та практика зіставного мовознавства

Розроблені методичні рекомендації:

 • Шкільний курс української літератури та методика його викладання: методичні рекомендації до навчальної програми за вимогами кредитно-модульної системи. Частина. І. – Одеса, 2008. – 88с.
 • Шкільний курс української літератури та методика його викладання: (методичні рекомендації до навчальної програми за вимогами кредитно-модульної системи). Частина. ІІ. – Одеса, 2009. – 67с.

Навчально-методичні посібники:

1. Сподарець Н.В. Методичні вказівки до написання та захисту науково-дослідницьких робіт із зарубіжної літератури у секції МАН. Одеса : Астропринт, 2019. 55 с.

2. Боєва Е.В. Синтаксис складного речення: Вказівки та рекомендації до лекційних та практичних занять для студенті-заочників факультету української філології. Одеса : ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2018. 51 с.

3. Боєва Е.В. Збірка модульних тестових завдань з курсу «Загальне мовознавство» для студентів факультету української філології. Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2020. 125 с.

4. Боєва Е.В. Вступ до мовознавства: Методичні вказівки і завдання до практичних занять для студентів 1 курсу факультету іноземних мов . Одеса: ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, 2021. 122 с.

5. Бандура Т.Й. Українська дитяча література (для студентів ін-ту дефектології): Методичний посібник. Одеса, 2013. 115 с.

6. Бандура Т.Й. Література іноземними мовами для дошкільнят: навчально-методичний посібник. Одеса, 2013. 84 с.

7. Бандура Т.Й. Історія зарубіжної літератури (античний період): навчально-методичний комплекс. Одеса: видавець Букаєв В.В., 2018. 58 с. http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/2159

8. Бандура Т.Й. Історія зарубіжної літератури Середньовіччя та Відродження: навчально-методичний комплекс. Одеса: видавець Букаєв В.В., 2018. 62 с. http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/2160

9. Яремчук Н.В. Історія зарубіжної літератури ХVII – ХVIII, I пол. Х1Х ст. з дисципліни «Історія зарубіжної літератури» (для студентів факультету іноземних мов): Навчально-методичний комплекс. Одеса: видавець Букаєв В.В., 2018. 61 с.

10. Яремчук Н.В. Історія зарубіжної літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст. з дисципліни «Історія зарубіжної літератури» (для студентів філологічного факультету): Навчально-методичний комплекс. Одеса: видавець Букаєв В. В., 2018. 40 с.

11. Яремчук Н. В. Історія зарубіжної літератури II пол. XIX ст. з дисципліни «Історія зарубіжної літератури» (для студентів філологічного факультету): Навчально-методичний комплекс. Одеса: видавець Букаєв В. В., 2020. 32 с.

12. Павлюк Н.Л. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Історія української літератури і критики (давня література)» для студентів філологічного факультету спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова

і література). Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2020. 84 с.

13. Павлюк Н.Л. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Історія української літератури і критики (перша половина XIX ст.)» для студентів філологічного факультету спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2020. 78 с.


 

V. Організаційна робота

 

Виховна робота зі студентами

Захист курсових робіт

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем вищої освіти «Теорія та практика аналізу художнього тексту: сучасні вектори досліджень»

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поліаспектність творчості Лесі Українки», присвяченої 150-річчю з дня народження письменниці.

Збірник статей і тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поліаспектність творчості Лесі Українки», присвяченої 150-річчю з дня народження письменниці.

Фольклорне свято «Україна – це ми!» на факультеті української філології.

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Творчість І.Франка у вимірах часу».

Гончарівські читання.

До 205-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка

Кулішівські читання (до 200-річчя з дня народження П. Куліша)


За останні роки викладачами кафедри проведено:

 1. Всеукраїнські науково-теоретичні конференції «Українська література в контексті світової літератури» (5 конференцій).
 2. Регіональні наукові конференції студентів, присвячених творчості О.Гончара (7 конференцій).
 3. Регіональні наукові конференції студентів, присвячені творчості Т.Г.Шевченка (6 конференцій).
 4. Регіональна наукова конференція студентів і викладачів, присвячена творчості М.Гоголя.
 5. Всеукраїнські наукові конференції для молодих вчених «Українська культура ХХ-ХХІ століття: гендерний аспект» (6 конференцій).
 6. Виховна робота зі студентським колективом. Куратори академічних груп проводять виховну роботу зі студентами, а саме: організовують різноманітні виховні заходи, разом зі студентами активно беруть участь у виховних загальноуніверситетських та факультетських заходах, проводять бесіди за актуальною для студентської молоді тематикою під час кураторських годин, відвідують студентські гуртожитки та інструктують студентів з питань щодо запобігання розповсюдження у студентському середовищі негативних явищ: пияцтва, паління, наркоманії тощо.


 Новини

Відбулося засідання круглого столу на тему "Актуальні напрями сучасного літературознавства".

Привітання до Дня вишиванки!

Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем вищої освіти «Теорія та практика аналізу художнього тексту: сучасні вектори досліджень»

9 березня студентами 1 курсу історико-філологічного факультету було вшановано пам'ять Тараса Шевченка

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського
https://bfv-kufstein.at/products/demo/ https://sisbun.ditjenbun.pertanian.go.id/products/pulsa/ https://sim.untag-sby.ac.id/demo-mahjong-ways/ https://arbeti.kotabarukab.go.id/products/gacor-thailand/ http://opac.kaltimprov.go.id/products/demo-slot/ https://buk.unj.ac.id/products/slot-demo/ https://inlis.lombokbaratkab.go.id/demo/ http://simhp.inspektorat.cirebonkab.go.id/products/dana/ https://metrologi.balikpapan.go.id/products/demo/ http://inlislite.pustaka.sumbarprov.go.id/products/demo/ https://siporterbapok.balikpapan.go.id/news/gacor/ http://simhp.inspektorat.cirebonkab.go.id/products/server-luar-negeri/ https://setwan.klaten.go.id/products/demo-pragmatic/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/products/demo/ https://www.villaggiooutlets.com/products/demo/ https://dishut.kaltimprov.go.id/slot-mahjong/ https://dishut.kaltimprov.go.id/products/demo/ https://dishut.kaltimprov.go.id/special/gacor/ https://app.bpkad.gianyarkab.go.id/dokumen/demo-pragmatic/ https://nm-aist.ac.tz/slot-demo/ https://www.scientiasquarepark.com/products/demo-slot-gratis/ https://inlis.mojokertokab.go.id/assets/akun-demo-slot/ http://simhp.inspektorat.cirebonkab.go.id/products/gacor/ https://buk.unj.ac.id/products/gacor/ http://simhp.inspektorat.cirebonkab.go.id/products/demo/ https://access-interiorsbydesign.com.au/demo-pg-soft/ https://corporate.megaxus.com/uploads/demo/ http://114.7.97.203:8123/products/slot-demo-gacor/ https://simlitabmas.lppm.dinus.ac.id/products/demo/ https://bkpsdm.probolinggokab.go.id/products/demo/ https://inlislite.undiksha.ac.id/products/slot-demo-pg-soft/ http://sisigap.kuduskab.go.id/img/demo/ https://simpeg.bkd.sumbarprov.go.id/products/akun-demo-slot/ https://registrasipangan.pom.go.id/products/gacor/ https://www.jf3.co.id/products/slot-demo-pgsoft/ https://sipuskom.polinema.ac.id/logs/demo/ https://inlislite.bengkaliskab.go.id/pgsoft-demo/ https://link.space/@laskar89 https://heylink.me/mpoas_slot https://orange-cliff-05c110310.3.azurestaticapps.net/ https://magic.ly/cincinbet https://www.sidiap.org/rtp-live-slot/ https://oconnellstbistro.com/ https://www.scadvocate.com/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://www.tyronesjacket.com/ httpshttps://linkr.bio/link-mpoxo https://heylink.me/link-ksoklub/ https://heylink.me/hebitop/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/