Кафедра української та зарубіжної літератур

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Новини


Робочі програми
Анотації до робочих програм
Перелік вибіркових дисциплін
Програми стажування
ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ НА 2020 / 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


І. Загальні відомості

 

Кафедра української та зарубіжної літератур як структурний підрозділ філологічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського створена у вересні 2000 року. Але літературознавчий напрям дослідницької та викладацької роботи в університеті вже був сформований досвідченою плеядою корифеїв-філологів, що працювали на кафедрах філологічного факультету.

До лютого 2021 року роботою кафедри української та зарубіжної літератур керував доктор філологічних наук, професор Гуменний Микола Хомич. Згодом кафедру очолила доктор філологічних наук, доцент Сподарець Надія Вікторівна, яка працювала на посаді завідувачки до серпня 2022 року. З вересня 2022 року кафедру української та зарубіжної літератур очолила кандидат філологічних наук, доцент Авксентьєва Галина Андріївна, яка працює на кафедрі з 1995 року.

Кафедра української та зарубіжної літератур забезпечує фахову підготовку зі спеціальності

014 Середня освіта (Українська мова і література) за відповідними освітніми програмами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Підготовка передбачає денну та заочну форми навчання. Додаткова спеціальність – Мова та література (англійська).

Середня освіта (Мова і література (російська), додаткова спеціальність – Мова та література (англійська).

Середня освіта (Мова і література (російська), додаткова спеціальність –Українська мова і література.

Контакти

 1. Кафедра співпрацює з наступними навчальними закладами: Шуменський університет «Єпископ Константин Преславськи» (м.Варна, Болгарія); Академія Полонійна (м.Ченстохова, Польща); філологічним факультетом Гданського університету (Польща); Аріельський університет (м.Аріель, Ізраїль); Університет Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка); Вища Школа Бізнесу – Національний університет ім. Льюїса (м. Новий Сонч, Польща); з вченими Німеччини, США та ін.  
 2. Члени кафедри беруть участь у роботі Обласного інституту вдосконалення вчителів, Літературного музею, секцій Малої Академії наук, Грецького культурного фонду тощо.

 

ІІ. Науково-педагогічний склад

На кафедрі працює 6 науково-педагогічних працівників і співробітників, з них:

5 кандидатів наук,

1 ст. викладач.

 Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін:

Викладачами кафедри розроблено понад 25 лекційних курсів, програми усіх практик.

 • Історія української літератури та критики (всіх культурно-історичних епох)
 • Історія російської літератури та критики (всіх культурно-історичних епох) 
 • Історія зарубіжної літератури (всіх культурно-історичних епох)
 • Вступ до літературознавства
 • Вступ до мовознавства
 • Усна народна творчість
 • Дитяча література
 • Література української діаспори 

Для підготовки магістрів з української мови та літератури (терміном навчання 1,5 р., кваліфікація «014 Середня освіта (Українська мова і література)».

 • Порівняльне літературознавство.
 • Теорія літератури та методологія філологічних досліджень.
 • Загальне мовознавство.
 • Актуальні напрями світової літератури.

Викладацький склад кафеди української та зарубіжної літератур активно включений у навчальний процес на історико-філологічному факультеті, а також на інших факультетах університету.

band

БАНДУРА ТЕТЯНА ЙОСИПІВНА

BANDURA  TETIANA

pdf

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID. https://orcid.org/0000-0001-9999-0523

Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user

Посада: доцент кафедри української та зарубіжної літератур

avks

АВКСЕНТЬЄВА ГАЛИНА АНДРІЇВНА

AVKSENTIEVA HALYNA

pdf

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID. https://orcid.org/0000-0001-7767-540X

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?user=cX0nASIAAAAJ&hl=ru

Посада: завідувач, доцент кафедри української та зарубіжної літератур

boi

БОЄВА ЕВЕЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА

BOIEVA EVELINA

pdf

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6431-6413

Google Scholar profile: https://bit.ly/3cBFnGF

Посада: доцент кафедри української та зарубіжної літератур

gor

ГОРАНСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

HORANSKA TETIANA

pdf

старший викладач

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7839-181X

Google Scholar profile: https://scholar.google.ru/citations?user=f3tDFAQAAAAJ&hl=ru

Посада: старший викладач

pavl

ПАВЛЮК НАДІЯ ЛЕОНІДІВНА

PAVLIUK NADIIA

pdf

ORCID ID: https://orcid.org./0000-0001-7170-5743

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?user=abXL4nsAAAAJ&hl=uk

Посада: викладач кафедри української та зарубіжної літератур.

ІІІ. Наукова робота

Методологічний семінар кафедри

Співробітники кафедри проводять науково-дослідну роботу за темою «Поетикально-аксіологічні аспекти дослідження художніх текстів».


Наукові здобутки кафедри української та зарубіжної літератур
Програми Всеукраїнських науково-практичних конференцій:

1.     Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Творчість Пантелеймона Куліша: проза, поезія, драматургія в художніх вимірах» (м. Одеса, 16-17 квітня 2019 р.).

2.     Всеукраїнська студентська науково-практична конференція з проблем вищої освіти «Художній досвід О. Довженка-прозаїка» (м. Одеса 14-15 травня 2020 р.).

3.     Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поліаспектність творчості Лесі Українки» (до 150-річчя з дня народження) (м. Одеса 14-15 квітня 2021 р.).

4.     Всеукраїнська науково-практична конференція «Літературна творчість Григорія Сковороди й сучасність» (до 300-річчя від дня народження (м. Одеса 7-8 листопада 2022 р.).

5.     Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем вищої освіти «Теорія та практика аналізу художнього тексту: сучасні вектори досліджень» (м. Одеса 11-12 травня 2023 р.).

prog6 prog9 prog10 prog7 prog8

Збірники наукових статей:

1.     Творчість Пантелеймона Куліша: проза, поезія, драматургія в художніх вимірах: збірн. наук. статей. Одеса: видавець Букаєв В. В., 2019. 170 с.

2.     Художній досвід О. Довженка-прозаїка: зб. наук. статей.  Одеса: видавець Букаєв В. В., 2020. Вип. XI. 216 с.

3.     Поліаспектність творчості Лесі Українки: зб. наук. статей.  Одеса: видавець Букаєв В. В., 2021. Вип. XII. 188 с.

4.     Літературна творчість Григорія Сковороди й сучасність  (до 300-річчя від дня народження) : збірник наукових статей. Одеса: видавець Букаєв В. В., 2022. 218 с.

5.     Теорія та практика аналізу художнього тексту: сучасні вектори досліджень : збірн. наук. статей. Одеса: Університет Ушинського, 2023. 203 с.

1 2 3 4 5

Публікації на платформах Scopus та Web of Science:

1.     FORMANOVA S., MATUZKOVA O., YABLONSKA T., OLEKSENKO V., BOIEVA E., DMYTRIEV S. Demonolexisin Mykola Gogol’s Works: Philosophical and Linguocultural Perspectives. WISDOM 3(16), YEREVAN. 2020. Р.172-187.

URL: https://wisdomperiodical.com/index.php/wisdom/article/view/386

2.     Iaremchuk N., Kolkutina V., Syniavska L., Pohrebennyk V., Kornisheva T. Literary hermeneutics in the context of natiosophic ideas. Wisdom, 3(16). Scientific journal. Yerevan, 2020. P.40–52.

    URL: https://dspace.onua.edu.ua/items/d27668f6-859c-4ff5-ba1b-b9aa9548961f

3.     Formanova S.V., Boieva E.V., Gerkerova O.M., Krupenova T.I., Bezhan O.A. The anthroponymicon peculiarities in the N.V. Gogol’s novella «Viy». Revista Turismo Estudos Práticas (UERN). № 01 Fevereiro. 2021. Rio Grandedo Norte, Mossoró-Brazil, January 17th, 2021. P. 1-18. http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/index [ISSN 2316-1493].

URL: https://geplat.com/rtep/index.php/tourism/article/view/894

4.      Yaremchuk N., Bodnar L., Chebykin A., Belenko K., Kiv A. Online training of specialists in the energy industrу. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 628 (1). 2021. DOI: 10.1088/1755-1315/628/1/012037

URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/628/1/012037

5.     Stratulat, N., Martina, O., Tretiak, N., Hordiichuk, M., Boieva, E., &Shvetsova, I. Speech Culture: Postmodern Dimensions of the Professional Standard. Postmodern Openings, 2021. № 12(2). Р. 367-386.

URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/3192

6.     Horanska T. V., Bakumenko T. K., Polishchuk V. L., Atamanchuk I. M., Turchyn T. M. Development of Students’ Verbal and Logical Thinking in the Course of Research Work. Journal of Curriculum and Teaching. 2022. Vol. 11, № 1. P. 185–194.

URL:https://www.sciedupress.com/journal/index.php/jct/article/view/21401/13204

7.     ALIYEVA,G.    B.;    HONCHARUK,    V.;    PAVLIUK,    N.; ZINCHENKO,    V.;    SIVACHENKO,    I. Review    of    modern pedagogical  technologies  and  methods  in  the  field  of philology according to European standards (literature review). Revista on line de  Política  e  Gestão  Educacional,  Araraquara.  V.  27.  N. esp.  2, e023049, 2023. e-ISSN: 1519-9029.

URL: https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/view/18778/17114


Монографії членів кафедри:

1.    Pavliuk N., Iaremchuk N. Gnoseological and anthropological aspects of historical prose of Yu. Mushketyk. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph: in 2 parts. Warsaw : BMT Erida Sp. z o.o, 2019. Part I. P. 60–73.

2.  Боєва Е.В., Форманова С.В. Теоретичні засади дослідження заголовка в мовознавстві. Одеська лінгвістична школа: Кола реконструкцій: колективна монографія / за заг. ред. Т.Ю. Ковалевської. Одеса: ПолиПринт, 2020. С. 346365.

3.   Горанська Т. В. Романи Е. Золя «Пастка», «Нана» та повість І. Франка «Для домашнього огнища»: діалог ідей та художніх пошуків. Сучасна філологічна наука: актуальні питання та вектори розвитку. Львів-Торунь: Ліга-Прес. 2021. С. 327–353.

4.  Павлюк Н. Л. Поетика інтертекстуальності історичної прози Ю.Мушкетика. Moderní aspekty vědy: XXII. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. Str. 214–256.

5.   Боєва Е. В. Дорога як засіб часопросторової локалізації дії у жанрі історичної оповіді. Одеська лінгвістична школа: виміри сьогодення: колективна монографія / за заг. ред. Т. Ю. Ковалевської. Одеса: Видавець С. Л. Назарчук, 2023. С. 121–134.

6.  Боєва Е. В. Метафоризація ключових сліву художньому дискурсі Василя Барки. Одеська лінгвістична школа : виміри сьогодення: колективна монографія / за заг. ред. Т. Ю. Ковалевської. Одеса: Видавець С. Л. Назарчук, 2023.  С. 134–140.


Аспірантами кафедри Гурдузом А. І., Галич К. О. (нагороджена дипломом Міжнародною літературною україно-німецькою премією імені Олеся Гончара за літературознавчу працю "Антивоєнний роман Еріха Марії Ремарка й Олеся Гончара: проблеми типології", 3 квітня 2009, м. Київ) й Ангеловською К. В. захищені кандидатські дисертації (2007, 2010, 2017 рр.) та аспірантами Запорізького національного університету: Адамович А. і Огульчицькою О. під керівн. проф. М. Х. Гуменного захищені кандидатські дисертації (2011, 2013 рр.); Павлюк Н. Л. під керівництвом доц. Г. А. Авксентьєвої (2017 р.).

Під керівництвом доц. Боєвої Е.В. захищено 2 дисертації: Т. І. Крупеньова та Н. М. Бербер.

При кафедрі існує аспірантура за спеціальностями:

 • 01.01 – українська література
 • 01.05 – порівняльне літературознавство

 

ІV. Навчально-методична робота

 

Співробітниками кафедри розроблені і впроваджені в навчальний процес робочі програми з дисциплін:

 • Історія української літератури та критики
 • Історія зарубіжної літератури
 • Вступ до літературознавства
 • Вступ до мовознавства
 • Усна народна творчість
 • Дитяча література
 • Світова література
 • Теорія літератури
 • Загальне мовознавство
 • Актуальні напрями світової літератури
 • Порівняльне літературознавство
 • Загальне мовознавство
 • Історія російської літератури та критики

Перелік вибіркових дисциплін  кафедри

Бакалаврат

1. Література української діаспори.
2. Актуальні питання сучасного літературознавства.
3. Основи літературознавства.
4. Дитяча література.
5. Основи лінгвоконфліктології.
6. Сучасна дитяча література.
7. Дитяча література в контексті логопедичної роботи з дітьми.
8. Жанрово-стильові парадигми української літератури.
9. Антропоцентризм українських історичних творів XX ст.
10. Американська література 19 ст.: сучасна інтерпретація.
11. Психоаналітична парадигма світової літератури.
12. Феномен жіночої прози у світовій літературі.
13. Історія європейського та українського театру.
14. Універсальність літературної творчості Івана Франка.
15. Літературна ономастика: історія та сучасність.

Магістратура

1. Екзистенціальна парадигма української літератури ХХ – початку ХХІ ст.
2. Літературознавча методологія інтерпретації художнього тексту.
3. Жанрові характеристики сучасної зарубіжної літератури.
4. Літературний жанр як лінгвосеміотичне явище.
5. Основи лінгвістичної генеології.
6. Феміністичний дискурс українського модернізму.
7. Антропологічний вимір сучасної світової літератури.
Розроблені методичні рекомендації:
 • Шкільний курс української літератури та методика його викладання: методичні рекомендації до навчальної програми за вимогами кредитно-модульної системи. Частина. І. – Одеса, 2008. – 88с.
 • Шкільний курс української літератури та методика його викладання: (методичні рекомендації до навчальної програми за вимогами кредитно-модульної системи). Частина. ІІ. – Одеса, 2009. – 67с.

Навчально-методичні комплекси та методичні рекомендації до практичних занять:

 1.     Боєва Е.В. Збірка модульних тестових завдань з курсу «Загальне мовознавство» для студентів факультету української філології. Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2020. 125 с.
 2.      Яремчук Н. В. Історія зарубіжної літератури II пол. XIX ст. з дисципліни «Історія зарубіжної літератури» (для студентів філологічного факультету): навчально-методичний комплекс. Одеса: видавець Букаєв В. В., 2020. 32 с.
 3.       Авксентьєва Г.А. Конспект лекцій з курсу «Вступ до літературознавства»: методичні рекомендації. Одеса : видавець Букаєв В. В., 2021. 38 с.
 4.      Боєва Е.В. Вступ до мовознавства: Методичні вказівки і завдання до практичних занять для студентів 1 курсу факультету іноземних мов. Одеса: ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, 2021. 122 с.
 5.      Павлюк Н.Л. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Історія української літератури і критики (давня література)» для студентів філологічного факультету спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2020. 84 с.
 6.      Павлюк Н.Л. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Історія української літератури і критики (перша половина XIX ст.)» для студентів філологічного факультету спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2020. 78 с.
 7.       Бандура Т. Методичні рекомендації до практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури». Одеса : видавець Букаєв В. В., 2022. 34 с.
 8.       Павлюк Н. Л. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фольклор» для студентів філологічного факультету спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2022. 69 с.
 9.        Бандура Т. Методичні рекомендації до практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Світова література». Одеса : видавець Букаєв В. В., 2022. 42 с.
 10.      Павлюк Н. Л., Яремчук Н. В. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Історія зарубіжної літератури XX – поч. XXI ст.» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2023. 82 с.
 11.      Яремчук Н. В., Павлюк Н. Л. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Історія зарубіжної літератури II пол. XIX ст., кін. XIX - поч. XX століття. (Рубіжжя)» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2024. 67 с.
 12.      Павлюк Н. Л. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Методика викладання зарубіжної літератури» для студентів факультету іноземних мов спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (китайська)), 014 Середня освіта (Мова і література (корейська)). Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2024. 65 с.

 

V. Організаційна робота

 

Виховна робота зі студентами

Захист курсових робіт

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем вищої освіти «Теорія та практика аналізу художнього тексту: сучасні вектори досліджень»

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поліаспектність творчості Лесі Українки», присвяченої 150-річчю з дня народження письменниці.

Збірник статей і тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поліаспектність творчості Лесі Українки», присвяченої 150-річчю з дня народження письменниці.

Фольклорне свято «Україна – це ми!» на факультеті української філології.

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Творчість І.Франка у вимірах часу».

Гончарівські читання.

До 205-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка

Кулішівські читання (до 200-річчя з дня народження П. Куліша)


За останні роки викладачами кафедри проведено:

 1. Всеукраїнські науково-теоретичні конференції «Українська література в контексті світової літератури» (5 конференцій).
 2. Регіональні наукові конференції студентів, присвячених творчості О.Гончара (7 конференцій).
 3. Регіональні наукові конференції студентів, присвячені творчості Т.Г.Шевченка (6 конференцій).
 4. Регіональна наукова конференція студентів і викладачів, присвячена творчості М.Гоголя.
 5. Всеукраїнські наукові конференції для молодих вчених «Українська культура ХХ-ХХІ століття: гендерний аспект» (6 конференцій).
 6. Виховна робота зі студентським колективом. Куратори академічних груп проводять виховну роботу зі студентами, а саме: організовують різноманітні виховні заходи, разом зі студентами активно беруть участь у виховних загальноуніверситетських та факультетських заходах, проводять бесіди за актуальною для студентської молоді тематикою під час кураторських годин, відвідують студентські гуртожитки та інструктують студентів з питань щодо запобігання розповсюдження у студентському середовищі негативних явищ: пияцтва, паління, наркоманії тощо.


 Новини

Онлайн-зустріч з українським поетом Андрієм Хаєцьким

21 травня об 15:00 відбудеться онлайн-зустріч із Катериною Калитко та Андрієм Хаєцьким «Авторський міфосвіт у творчості сучасних українських поетів».

З Днем вишиванки!

Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем вищої освіти «Теорія та практика аналізу художнього тексту: сучасні вектори досліджень»

Профорієнтаційний захід, проведений завідувачем кафедри української та зарубіжної літератур

Заходи щодо дотримання академічної доброчесності у вищому навчальному закладі

Вітаємо переможців  VI Всеукраїнського конкурсу есе учнівської та студентської молоді «Мій Шевченко»!

Творчість Т. Шевченка в національно-духовному вимірі сьогодення

Проведено онлайн-семінар «Стежками Шевченкової творчості»

Вітаємо лауреата літературного конкурсу мариністики імені І.С.Рябухіна "Морська душа-2024"

Окрилені творчістю Шевченка!

Тарас Шевченко - постать крізь століття!

Університетський етап  конкурсу есе студентської молоді «Мій Шевченко»

Відбулося відкриття І етапу ХІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Кафедра української та зарубіжної літератур підготувала до друку збірник статей та тез «Поліаспектність творчості Лесі Українки»

Захід до Дня вишиванки "Україна починається з тебе"

Методологічний семінар кафедри

Патріотично-виховний захід

Гостьова лекція в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського «Аксіологічні виміри історичної прози Ю. Мушкетика»

Спадщина Г. С. Сковороди – духовне осердя української культури

Круглий стіл «Творчість Г. Сковороди: минуле й сьогодення»

Вітаємо переможців!

Участь в акції до міжнародного дня дарування книг «Я обираю книгу!»

Відбулося засідання круглого столу на тему "Актуальні напрями сучасного літературознавства".

Привітання до Дня вишиванки!

Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем вищої освіти «Теорія та практика аналізу художнього тексту: сучасні вектори досліджень»

9 березня студентами 1 курсу історико-філологічного факультету було вшановано пам'ять Тараса Шевченка

 

Пустая синяя полоска

© 2024 Університет Ушинського
https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/