Психологічний супровід людей у період пандемії

5Під такою назвою 15 лютого 2021 року на соціально-гуманітарному факультеті Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського було проведено круглий стіл у дистанційному форматі, в якому взяли участь викладачі кафедри теорії та методики практичної психології (координатори: доцент Т. М. Лазоренко і старший викладач О. Ю. Косьянова) та студенти освітньо-професійної програми «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Проведення круглого столу сприяло: популяризації професії психолога в період пандемії; виявленню психічних наслідків у людей в умовах карантинних обмежень; розкриттю специфіки психологічної допомоги особам під час коронавірусної хвороби та на етапі одужання.

Під час роботи круглого стола були розглянуті такі проблемні питання, як-от: психологічний стан людини в період пандемії; вплив медіа інформації на психіку людей у період пандемії; психічні наслідки у осіб, що хворіли на COVID-19; роль психолога у подоланні постковідних психічних станів.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського