СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Факультет першим на Півдні України розпочав підготовку фахівців-психологів. Наразі до його складу входить й історико-філософське відділення. Соціально-гуманітарний факультет успішно вирішує навчально-виховні, науково-дослідні та культурно-просвітницькі завдання вищої освіти України.

Головною метою соціально-гуманітарного факультету є підготовка кваліфікованих фахівців, які володіють сучасними методами наукового пізнання, вміють на високому професійному рівні застосовувати отримані знання в освітньому процесі в закладах освіти, у забезпеченні діяльності різних державних установ, громадських організацій, підприємств тощо.

Основними підрозділами соціально-гуманітарного факультету є:

- кафедра теорії та методики практичної психології,

- кафедра психології розвитку та соціальних комунікацій,

- кафедра політичних наук і права,

кафедра освітнього менеджменту та публічного управління,

- відділення перепідготовки фахівців за магістерською програмою із психології,

- кафедра загальної та диференціальної психології,

Історико-філософське відділення:

- кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності ( Історико-філософське відділення ),

- кафедра історії України ( Історико-філософське відділення ),

- кафедра всесвітньої історії та методології науки ( Історико-філософське відділення ).

Соціально-гуманітарний факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Психологія», «Журналістика», «Політологія», «Право»,  «Публічне управління та адміністрування»,  «Менеджмент», «Філософія»«Середня освіта (історія)», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Соціологія», «Музеєзнавство, пам`яткознавство», «Культурологія».

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

КВАЛІФІКАЦІЯ

за освітнім ступенем бакалавра

МІСЦЕ РОБОТИ ТА КАР’ЄРА

Політологія

Бакалавр політології;

Громадсько-політичні організації на посадах політтехнологів, іміджмейкерів, політичних менеджерів тощо; в органах державної влади (міністерствах, державних адміністраціях, відомствах тощо) та органах місцевого самоврядування; помічниками народних депутатів, радниками, консультантами, політологами в наукових установах, центрах, дослідницьких групах, що займаються вивченням та прогнозуванням політичних процесів; консультантами; керівниками підрозділів із реклами та зв’язків із громадськістю, політичними оглядачами у ЗМІ, експертами; викладачами (учителями) суспільно-політичних дисциплін (громадянська освіта); науковими співробітниками.

Право

Бакалавр права

В органах публічної влади та місцевого самоврядування (міністерствах, державних комітетах та інших відомствах, державних адміністраціях областей, районів, виконавчих комітетах місцевих рад); органах митної служби; податкових органах; нотаріальних конторах; на підприємствах (юрисконсультами, фахівцями з кадрів, юридичними радниками); в закладах освіти, в органах правосуддя, в прокуратурі, поліції тощо.

Психологія

Психолог.

Після закінчення факультету випускники отримують можливість працювати: психологом-консультантом у системі освіти; психологом-консультантом у сфері підприємництва, маркетингу та реклами; психологом-іміджмейкером та політтехнологом; у службі психологічного консультування; у центрах психологічної та соціальної реабілітації; у службі зайнятості, в органах соціального забезпечення; здійснювати індивідуальне та сімейне психологічне консультування; викладати психологію у вищих навчальних закладах, гімназіях, ліцеях, школах, училищах тощо.

Журналістика

(реклама і зв'язки з громадськістю)

 

Рекламіст. Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою

 

Після закінчення навчання є можливість працювати в: органах влади, відділах зв'язків з громадськістю, прес-службах підприємств і організацій, рекламні агентства. Займати такі посади як-от: директор рекламного агентства, керівник відділу реклами; креативний директор (розробка концепції реклами); керівник відділу інтерактивних проектів; арт-директор рекламного агентства» (генерація ідей, відповідає за візуальну частину рекламної комунікації); іміджмейкер у сферах політики та шоу-бізнесу; фахівець по роботі із засобами масової інформації; керівник і фахівець підрозділів зв'язків із громадськістю органів влади всіх рівнів; менеджер зі зв'язків з громадськістю (організація та проведення спеціальних PR-заходів, акцій); рекламний агент і менеджер по роботі з клієнтами;  журналіст у ЗМІ; копірайтер (написання текстів чи слоганів, заснованих на розробленій стратегії проведення рекламних компаній);  спічрайтер та прес-секретар керівників громадських, політичних та державних установ (підбір, аналіз інформації, наданої ЗМІ);  бренд-менеджер, менеджер по мерчандайзингу;  аналітик і стратег в комунікаційний сфері; фахівець з івент-маркетингу;  медіаресерч (фахівець з медіа-досліджень, аналітик); промоушн-менеджер;  дизайнер; фахівець з внутрішньокорпоративних та інших соціальних комунікацій тощо. 

Менеджмент

соціокультурної

діяльності

Менеджер у соціальній сфері, сфері культури, відпочинку та спорту

Управління арт-бізнесом, аналітичні центри бізнес-структур, менеджери культурно-дозвіллєвих закладів, організатори рекреаційно-розважальних заходів, туристичні фірми, навчальні заклади, науково-дослідні інститути, органи влади і управління, PR-технології, PR-менеджмент, логістика у сфері товарних, грошових та інформаційних потоків, криза-менеджмент.

Культурологія

Організатор в сфері культури та мистецтва

Культуролог, мистецтвознавець,  театральний критик; телевізійний критик; кінокритик; викладач освітніх закладів І-ІІІ рівнів акредитації; музеолог; арт-менеджер; літературний редактор; експерт в галузі культури і мистецтва; оглядач культурних процесів в системі ЗМІ; експерт із оцінки культурних цінностей; іміджеолог; фахівець із зв'язків із громадськістю; фахівець із паблік-рілейшнз.

Соціологія

Соціолог

Навчальні заклади, рекламні та маркетингові агенції, засоби масової інформації, центри з вивчення громадської думки, штаби політичних партій та організацій, органи державного управління та місцевого самоврядування, соціальні служби, аналітичні центри бізнес-структур, прес-служби, статистичні центри.

Музеєзнавство, пам'яткознавство

Фахівець музеєзнавства та пам`яткознавства

Фахівці та екскурсоводи як вітчизняних, так і зарубіжних туристичних й екскурсійних агенцій, музейних та архівних установ, історико-культурних заповідників, різних експертних організацій та фірм, освітньо-виховних закладів культури, різноманітних міжнародних фондів, а також органів державного управління тощо.

Філософія

Філософ.

Учитель суспільствознавчих предметів основної школи

 

 

Загальноосвітні, середньо-спеціальні та вищі навчальні заклади, громадські організації, органи державного управління та місцевого самоврядування, соціальні служби, аналітичні центри бізнес-структур, прес-служби тощо. Випускники можуть залучатися до роботи в експертних співтовариствах та структурах громадського суспільства, в органах соціальної підтримки та адаптації населення, в засобах масової інформації.

Середня освіта (історія)

 

Учитель історії

 

 

Загальноосвітні, середньо-спеціальні та вищі навчальні заклади, громадські організації, органи державного управління та місцевого самоврядування, музейні та архівні установи, історико-культурні заповідники, засоби масової інформації, туристичні фірми тощо.

Публічне управління
та адміністрування

Бакалавр з публічного управління та адмініструванняОргани державної влади (центральні та місцеві) та місцевого самоврядування–директор департаменту, начальник управління, відділу, сектору, головний спеціаліст, провідний спеціаліст тощо;

Органи управління освітою (обласні, міські, районні) - начальник відділу, сектору,головний спеціаліст, провідний спеціаліст тощо;

Адміністрація закладів освіти –керівник (заступник, радник, помічник керівника) підприємства, установи чи організації, начальник (заступник начальника), спеціаліст структурних підрозділів тощо.
Спеціальності соціально-гуманітарного факультету (перелік екзаменів та рейтингових коефіцієнтів на сторінці Перелік напрямів підготовки та спеціальностей )

 

ОС  «БАКАЛАВР»

1

Спеціальність

Додаткова спеціалізація

Кваліфікація

Форма навчання

 

Психологія

 

Психолог

Денна

Заочна

 

Психологія

Психологічний супровід бізнесу

Психолог

Денна 

Психологія

Психологія кризових станів та переживань

Психолог

Денна 

Психологія

 Дитяча психологія

Психолог

Денна


 

Психологія

 Юридична психологія

Психолог.

Денна


 

Психологія

 Сімейна психологія

Психолог.

Денна


4

Журналістика

Реклама та зв`язок з громадськістю

Рекламіст. Фахівець із зв’язків з

громадськістю та пресою.

Денна

Заочна5

Політологія

Міжнародні відносини,

Конфліктологія,

Антикорупційний консалтинг,

Політичний менеджмент

•    Бакалавр політології

Денна
Заочна


6

Право

  • ювенальна юстиція,
  • юридична психологія,
  • освітнє право

Бакалавр права

Денна
Заочна


7

Філософія

 

Філософ, учитель суспільствознав-чих предметів основної школи

Денна

8

Середня освіта (історія)

 

Учитель історії.

Денна
Заочна

9

Музеєзнавство, пам`яткознавство

 

Фахівець музеєзнавства та пам`ятко-знавства.

Денна

Заочна

 

Менеджмент соціокультурної діяльності

 

Менеджер у соціальній сфері, сфері культури, відпочинку та спорту.

Денна

Заочна

 

Культурологія

 

Організатор в сфері культури та мистецтва.

Денна

Заочна

 

Соціологія

 

Соціолог.

Денна

 

Публічне управління та адміністрування

 Адміністрування в органах державної влади та місцевого самоврядування


Адміністрування у закладах освіти


Адміністрування навчально-методичного забезпечення освітніх програм

Бакалавр з публічного управління та адміністрування.

Денна
Заочна

ОС «МАГІСТР»

 

Спеціальність

Додаткова спеціалізація

Кваліфікація

Форма навчання

 

Психологія

1,5 роки (на базі ОС «Бакалавр» за спеціальністю «Психологія»)

Психолог, викладач психології

Денна
Заочна

 

Психологія

2 роки (на базі ОС «Бакалавр», «Магістр» за іншими спеціальностями)

Психолог, викладач психології

Денна
Заочна

 

Філософія

 

Філософ, викладач філософії

Денна


 

Менеджмент

 Управління закладом дошкільної освіти


Управління закладом загальної середньої освіти


Управління закладом вищої освіти

 Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання), менеджер освітніх програм

Денна
Заочна

 

Середня освіта (історія)

 

Викладач

історії.

Денна
Заочна

 

Навчання на соціально-гуманітарному факультеті здійснюється за рахунок держбюджету та кошти юридичних і фізичних осіб як на денній, так і на заочній формах підготовки. Перелік нормативних та вибіркових дисциплін представлено на сайтах факультету:  http://psy-pnpu.od.ua, . https://www.facebook.com/odessasocgum/

Під час навчання студенти та аспіранти мають можливість навчитись техніці самоосвіти та саморозвитку, пройти тренінги спілкування, особистісного й професійного росту, впевненості у собі.

Студенти факультету мають можливість брати участь у цікавих культурно-масових заходах, вивчати англійську, турецьку, китайську мови та іврит; а також отримувати знання з деяких дисциплін у вітчизняних та закордонних університетах за програмами академічної мобільності.

При соціально-гуманітарному факультеті здійснюється навчання в аспірантурі та працюють спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями:

033 Філософія галузі знань 03 Гуманітарні науки,

028 Менеджмент соціокультурної діяльності  галузі знань 02 Культура та мистецтво

034 Культурологія галузі знань 02 Культура та мистецтво

052 Політологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки,

053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.

Визнаними є наукові школи академіка О. Я. Чебикіна, професорів О. П. Саннікової, С. М. Наумкіної, С. М. Симоненко, Л. К. Велитченка, Є. Р. Борінштейна, А. О. Добролюбського та ін.

 

Декан соціально-гуманітарного факультету – доктор психологічних наук, професор Фурман Анатолій Анатолійович.

 

Адреса соціально-гуманітарного факультету: 

Україна, м. Одеса, Фонтанська дорога, 4.

Тел./факс: +38 (048) 705 46 69; +38 (093) 7797712.

Сайт факультету:

http://psy-pnpu.od.ua

https://www.facebook.com/odessasocgum/

 

 

 

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського