СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

foto1

foto2

IMG_2085

IMG_2089


Факультет першим на Півдні України розпочав підготовку фахівців-психологів. Наразі до його складу входять  філософське відділення, політичних наук і права, освітнього менеджменту та публічного управління. Соціально-гуманітарний факультет успішно вирішує навчально-виховні, науково-дослідні та культурно-просвітницькі завдання вищої освіти України.

Головною метою соціально-гуманітарного факультету є підготовка кваліфікованих фахівців, які володіють сучасними методами наукового пізнання, вміють на високому професійному рівні застосовувати отримані знання в освітньому процесі в закладах освіти, у забезпеченні діяльності різних державних установ, громадських організацій, підприємств тощо.

Основними підрозділами соціально-гуманітарного факультету є:

- кафедра теорії та методики практичної психології,

- кафедра психології розвитку та соціальних комунікацій,

- кафедра політичних наук і права,

кафедра освітнього менеджменту та публічного управління,

- кафедра психіатрії, медичної та спеціальної психології

- кафедра загальної та диференціальної психології,

       - кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності.

Соціально-гуманітарний факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Психологія», «Політологія», «Право»,  «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент», «Філософія»«Менеджмент соціокультурної діяльності», «Культурологія».

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

КВАЛІФІКАЦІЯ

за освітнім ступенем бакалавра

МІСЦЕ РОБОТИ ТА КАР’ЄРА

Політологія

Бакалавр політології;

Громадсько-політичні організації на посадах політтехнологів, іміджмейкерів, політичних менеджерів тощо; в органах державної влади (міністерствах, державних адміністраціях, відомствах тощо) та органах місцевого самоврядування; помічниками народних депутатів, радниками, консультантами, політологами в наукових установах, центрах, дослідницьких групах, що займаються вивченням та прогнозуванням політичних процесів; консультантами; керівниками підрозділів із реклами та зв’язків із громадськістю, політичними оглядачами у ЗМІ, експертами; викладачами (учителями) суспільно-політичних дисциплін (громадянська освіта); науковими співробітниками.

Право

Бакалавр права

В органах публічної влади та місцевого самоврядування (міністерствах, державних комітетах та інших відомствах, державних адміністраціях областей, районів, виконавчих комітетах місцевих рад); органах митної служби; податкових органах; нотаріальних конторах; на підприємствах (юрисконсультами, фахівцями з кадрів, юридичними радниками); в закладах освіти, в органах правосуддя, в прокуратурі, поліції тощо.

Психологія

Психолог.

Після закінчення факультету випускники отримують можливість працювати: психологом-консультантом у системі освіти; психологом-консультантом у сфері підприємництва, маркетингу та реклами; психологом-іміджмейкером та політтехнологом; у службі психологічного консультування; у центрах психологічної та соціальної реабілітації; у службі зайнятості, в органах соціального забезпечення; здійснювати індивідуальне та сімейне психологічне консультування; викладати психологію у вищих навчальних закладах, гімназіях, ліцеях, школах, училищах тощо.

Менеджмент

соціокультурної

діяльності

Менеджер у соціальній сфері, сфері культури, відпочинку та спорту

Управління арт-бізнесом, аналітичні центри бізнес-структур, менеджери культурно-дозвіллєвих закладів, організатори рекреаційно-розважальних заходів, туристичні фірми, навчальні заклади, науково-дослідні інститути, органи влади і управління, PR-технології, PR-менеджмент, логістика у сфері товарних, грошових та інформаційних потоків, криза-менеджмент.

Культурологія

Організатор в сфері культури та мистецтва

Культуролог, мистецтвознавець,  театральний критик; телевізійний критик; кінокритик; викладач освітніх закладів І-ІІІ рівнів акредитації; музеолог; арт-менеджер; літературний редактор; експерт в галузі культури і мистецтва; оглядач культурних процесів в системі ЗМІ; експерт із оцінки культурних цінностей; іміджеолог; фахівець із зв'язків із громадськістю; фахівець із паблік-рілейшнз.

Філософія

Філософ.

Учитель суспільствознавчих предметів основної школи

 

 

Загальноосвітні, середньо-спеціальні та вищі навчальні заклади, громадські організації, органи державного управління та місцевого самоврядування, соціальні служби, аналітичні центри бізнес-структур, прес-служби тощо. Випускники можуть залучатися до роботи в експертних співтовариствах та структурах громадського суспільства, в органах соціальної підтримки та адаптації населення, в засобах масової інформації.

Публічне управління
та адміністрування

Бакалавр з публічного управління та адмініструванняПрофесіонали державної служби: консультант в апараті органів державної влади, виконкомів;

помічник-консультант народного депутата України, радник, спеціаліст органів державної влади та місцевого самоврядування;

Помічник керівника, секретар, інспектор, організатор діловодства в адміністративних органах, територіальних громадах, державних та комунальних підприємствах, установах, організаціях тощо.
Спеціальності соціально-гуманітарного факультету (перелік екзаменів та рейтингових коефіцієнтів на сторінці Перелік напрямів підготовки та спеціальностей )

 

ОС  «БАКАЛАВР»

1

Спеціальність

Додаткова спеціалізація

Кваліфікація

Форма навчання

 

Психологія

 

Психолог

Денна

Заочна

 

Психологія

Психологічний супровід бізнесу

Психолог

Денна 

Психологія

Психологія кризових станів та переживань

Психолог

Денна 

Психологія

 Дитяча психологія

Психолог

Денна


 

Психологія

 Юридична психологія

Психолог

Денна


 

Психологія

 Сімейна психологія

Психолог

Денна


2

Політологія

Міжнародні відносини,

Конфліктологія,

Антикорупційний консалтинг,

Політичний менеджмент

Бакалавр політології

Денна
Заочна


3

Право

  • ювенальна юстиція,
  • юридична психологія,
  • освітнє право

Бакалавр права

Денна
Заочна


4

Філософія

 

Філософ, учитель суспільствознав-чих предметів основної школи

Денна

 5

Менеджмент соціокультурної діяльності

 

Менеджер у соціальній сфері, сфері культури, відпочинку та спорту.

Денна

Заочна

6

Культурологія

 

Організатор в сфері культури та мистецтва.

Денна

Заочна

7

Соціологія

 

Соціолог.

Денна

8

Публічне управління та адміністрування

Бакалавр з публічного управління та адміністрування.

Денна
Заочна

ОС «МАГІСТР»

 

Спеціальність

Додаткова спеціалізація

Кваліфікація

Форма навчання

 1

Психологія

1,5 роки (на базі ОС «Бакалавр» за спеціальністю «Психологія»)

Психолог, викладач психології

Денна
Заочна

 2

Психологія

2 роки (на базі ОС «Бакалавр», «Магістр» за іншими спеціальностями)

Психолог, викладач психології

Денна
Заочна

 3

Філософія

 

Філософ, викладач філософії

Денна


 4

Менеджмент

 Управління закладом дошкільної освіти


Управління закладом загальної середньої освіти


Управління закладом вищої освіти

 Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання), менеджер освітніх програм

Денна
Заочна

 

Навчання на соціально-гуманітарному факультеті здійснюється за рахунок держбюджету та кошти юридичних і фізичних осіб як на денній, так і на заочній формах підготовки. Перелік нормативних та вибіркових дисциплін представлено на сайтах факультету:  http://psy-pnpu.od.ua, . https://www.facebook.com/odessasocgum/

Під час навчання студенти та аспіранти мають можливість навчитись техніці самоосвіти та саморозвитку, пройти тренінги спілкування, особистісного й професійного росту, впевненості у собі.

Студенти факультету мають можливість брати участь у цікавих культурно-масових заходах, вивчати англійську, турецьку, китайську мови та іврит; а також отримувати знання з деяких дисциплін у вітчизняних та закордонних університетах за програмами академічної мобільності.

При соціально-гуманітарному факультеті здійснюється навчання в аспірантурі та працюють спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями:

033 Філософія галузі знань 03 Гуманітарні науки,

028 Менеджмент соціокультурної діяльності  галузі знань 02 Культура та мистецтво

034 Культурологія галузі знань 02 Культура та мистецтво

052 Політологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки,

053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.

Визнаними є наукові школи академіка О. Я. Чебикіна, професорів О. П. Саннікової, С. М. Наумкіної, Н. М. Черненко, М. М. Білинської, С. М. Симоненко, Л. К. Велитченка, Є. Р. Борінштейна та ін.

 

Декан соціально-гуманітарного факультету – доктор психологічних наук, професор Вдовіченко Оксана Володимирівна

 

Адреса соціально-гуманітарного факультету: 

Україна, м. Одеса, Фонтанська дорога, 4.

Тел./факс: +38 (048) 705 46 69; +380934503187; +380986770343 (Viber).

Сайт факультету:

https://psy-ushynsky.org.ua/

https://www.facebook.com/odessasocgum/

 

 

 

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського
https://disbun.mubakab.go.id/slot-demo/ http://pajak.ponorogo.go.id:2222/situs-slot-gacor/ http://jdih.sibolgakota.go.id/assets/demo-pg-soft/ http://bem.fk.unand.ac.id/demo-slot/ http://pilarsosbudasean.kemenkopmk.go.id/slot-demo/ https://perpustakaan.atmaluhur.ac.id/slot-gacor/ https://perpus.makassarkota.go.id/slot-gacor/ https://helpdesklpse.kotabogor.go.id/demo-pgsoft/ http://pelatihaninlislitev3.perpusnas.go.id/slot-demo/ https://bpfpik.ub.ac.id/-/slot-gacor/ http://pustaka.merantikab.go.id/demo-slot/ https://sekolah.disdik.kalteng.go.id/slot-gacor/ https://www.baperanews.com/slot-luar-negeri/ https://bcc.ub.ac.id/slot-demo-pragmatic/ http://web.upgriplk.ac.id/slot-demo/ https://disdukcapil.rajaampatkab.go.id/demo-pg-soft/ https://ptun-bandung.go.id/slot-demo-pragmatic/ https://jdih.kepahiangkab.go.id/slot-demo-pragmatic/ http://pajak.ponorogo.go.id:2222/slot-demo/ https://simmagang.polinema.ac.id/logs/slot-demo-pragmatic/ https://balongbendo.sidoarjokab.go.id/slot-demo-gratis/ https://sinona.luwukab.go.id/slot-demo/ https://daring.uniga.ac.id/slot-demo/ http://simmutu.rsidaman.banjarbarukota.go.id:91/demo-pg-soft/ https://konsultasi.ulp.banjarbarukota.go.id/slot-demo/ https://inlis.singkawangkota.go.id/demo-pg-soft/ https://inlis.mojokertokab.go.id/digitalcollection/slot-demo/ http://el1brary.samosirkab.go.id:415/demo-pgsoft/ https://perpustakaan.palangkaraya.go.id/slot-demo/ https://www.sidiap.org/rtp-live-slot/ https://147.139.195.246/ https://8.215.25.20/ https://95.111.193.102/ https://147.139.168.127/ https://95.111.196.187/ https://94.237.67.110/ https://oconnellstbistro.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://www.scadvocate.com/ https://stickyriceles.com/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://usaklub.moe/ https://mpored.moe/ https://www.tyronesjacket.com/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/