Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Міжнародна робота

Новини
Контакти

Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності.

Загальні відомості.
Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності входить до складу історико-філософського відділення Інституту психології. Вона була створена  в 1992 р. Очолив її відомий український філософ, академік Української академії політичних наук та Інженерної академії України, доктор філософських наук, професор Анатолій Іванович Кавалеров. Більше 20 років він розробляв як загальнофілософську, так і спеціально наукову, методологічну проблематику, опублікував низку монографій з актуальних напрямків соціальної філософії («Соціальна адаптація: феномен і прояви», «Молодіжне середовище в його девіантному вимірі», «Социальная экология: проблемы и теории» та ін.), низку підручників, мав значний досвід як керівник аспірантури та докторантури.
У 1993 р. А. І. Кавалеровим була заснована перша на Півдні України спеціалізована вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій з філософії. Всі ці роки він був незмінним головою ради. Спеціалізована вчена рада з моменту відкриття об'єднала та залучила до участі у своїй роботі провідних спеціалістів-філософів, учених зі світовим ім'ям. Членом ради є І. В. Єршова-Бабенко, д. філос. н., проф., завідувач кафедри філософії Одеського державного медичного університету, д. філос. н., проф. О. П. Пунченко, завідувач кафедри філософії та українознавства Одеської державної академії зв'язку ім. О. С. Попова, В. П. Плавич, д. філос. н., проф., завідувач кафедри загальноправових дисциплін і міжнародного права Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, М. Ф. Цибра, д. філос. н., проф. кафедри філософії і культурології Одеського державного економічного університету, С. М. Наумкіна, д. політ. н., проф., завідувач кафедри політичних наук Державного закладу «ПНПУ імені К. Д. Ушинського».
В раді  захистилося понад 60 наукових спеціалістів, викладачів суспільних дисциплін, керівників різних освітніх та державних структур. Тематика захищених дисертацій дуже різноманітна — це філософський символізм, особистість і суспільство, менталітет, культурні феномени, принцип системності, самосвідомість, свобода, соціальна мобільність, воля, ціннісні орієнтації, соціальне пізнання, історичне буття, коеволюція природи і суспільства, принцип толерантності, ситуаційний підхід, міграційні процеси, ідентифікація, антропологічна методологія, цивілізаційні процеси, антиципація екстремальних ситуацій, буддизм, феномен відчуження, еліта, людська активність, музичний символ та багато іншого.
Кафедра філософії та соціології включена ВАК України до списку провідних установ по захисту дисертацій (зі спеціальностей ради).
А. І. Кавалеров був головним редактором наукових журналів («Перспективи», «Наукове пізнання: методологія і технологія»), акредитованих ВАК України як спеціальних видань, у яких і сьогодні публікуються результати наукових досліджень з філософії, політології та соціології.
З травня 2013 року кафедру філософії та соціології очолює доктор філософських наук, професор Євген Руславович Борінштейн, який успішно продовжує традиції  свого вчителя.

Професорсько-викладацький склад кафедри

sklad

Професорсько-викладацький склад кафедри представлений 5 докторами наук, 7 доцентами. В аспірантурі навчаються 25 аспірантів, 10 з яких - випускники університету, у докторантурі - 2 викладачі, 1 з яких захистив дисертацію по філософії в спеціалізованій ученій раді Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет  імені К. Д. Ушинського».


Студенти першого року навчання


borinshteyn

БОРІНШТЕЙН ЄВГЕН РУСЛАВОВИЧ

BORINSHTEIN YEVGEN

Доктор філософських наук

pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0323-4457

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=qajyWDYAAAAJ

Посада: завідувач професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

tsibra

Цибра Микола Федорович 

Tsibra Mikola

Доктор філософських наук

pdf

Посада: професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

liseenko

ЛІСЕЄНКО Олена Василівна

Liseienko Olena

Доктор філософських наук

pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0408-5203

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?user=szlWgGgAAAAJ&hl=uk

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Посада: професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

dobrolyb

Добролюбська Юлія Андріївна

Dobrolyubska Yuliya

Доктор філософських наук

pdf

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3564-854X

Research ID: G-4728-2019

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?user=xWIAaG8AAAAJ&hl=uk

Посада: завідувач кафедри всесвітньої історії та методології науки

petinova

ПЕТІНОВА ОКСАНА БОРИСІВНА

PETINOVA OKSANA

Доктор філософських наук

pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1871-1201

Research ID: G-2877-2018

Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?user=1q7YpXEAAAAJ&hl=en&citsig=AMD79oquZp7ZYyIIBX6Pf6Q52pQy4G7ACQ

Посада: професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

sklovskiy

CКЛОВСЬКИЙ ІГОР ЗІНОВІЙОВИЧ

SKLOVSKYI IHOR ZINOVIYOVICH

Доктор філософських наук

pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2836-3412

Research ID: 0008246

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?user=swbQYc4AAAAJ&hl=en

Посада: доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

atamanyuk

Атаманюк Зоя Миколаївна

Atamaniuk Zoia

Доктор філософських наук

pdf

Google Scholar profile

ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0001-7299-409X

Посада: доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

poplav

ПОПЛАВСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

POPLAVSKA TETIANA

Кандидат філософських наук

pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000- 0003-2492-8068

Посада: доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

balash

Балашенко Інна Валеріївна

 Balashenko Inna

Кандидат філософських наук

pdf

Посада: доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

nachev

НАЧЕВ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

NACHEV ANDRII

Кандидат філософських наук

pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7570-629X

Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?user=6W1NN90AAAAJ&hl=en&oi=ao

Посада: доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

vrayt

ВРАЙТ ГАЛИНА ЯКІВНА

WRIGHT HALYNA

Кандидат філософських наук

pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3258-9705

Research ID: 4667850

Google Scholar profile: https://scholar.google.com

Посада: доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності
Vynogradova

ВИНОГРАДОВА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

VINOGRADOVA NATALIA MYKHAYLIVNA

Кандидат філософських наук

pdf

Посада: доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності


 

Навчальна робота

Освітньо-професійні програми

Робочі програми

Склад кафедри: доктор філософських наук, професор Борінштейн Є.Р., доктор філософських наук, доцент Атаманюк З.М., доктор соціологічних наук, професор Лісеєнко О.В., доктор філософських наук, професор Петінова О.Б, доктор політичних наук, доцент Кіссе А.І., доктор філософських наук, доцент Скловський І.З., доктор філософських наук, професор Цибра М.Ф., кандидат філософських наук, доцент Балашенко І.В., кандидат філософських наук, доцент Врайт Г.Я., кандидат філософських наук, в.о. доцента Виноградова Н.М., кандидат філософських наук, доцент Начев А.П., кандидат філософських наук, доцент Поплавська Т.І.

Викладачі кафедри забезпечують викладання філософії на всіх факультетах, філософію освіти для факультету початкового навчання, факультету корекційної освіти, факультету дошкільного виховання філософію науки для факультету іноземних мов та факультету фізичного виховання; соціологію для факультету іноземних мов та української філології, трудового навчання; релігієзнавство для художньо-графічного факультету.

Також викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін на спеціальностях 033 Філософія, 054 Соціологія, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 034 Культурологія.

При викладанні дисциплін викладачі забезпечені робочими навчальними програмами (наявні на кафедри) з дисциплін «Філософія», «Соціологія», «Філософія науки», «Філософія освіти», «Логіка», «Вступ до спеціальності», «Галузева соціологія», «Історія соціології», «Соціологія сім'ї, побуту та молоді», «Соціологія соціально-дезадаптованої сім'ї», «Основи наукових досліджень», «Історія християнства», «Аксіологія», «Етика», «Естетика», «Історія філософії», «Сучасна світова філософія», «Філософія як тип інтелектуального життя», «Філософія сім'ї, побуту та молоді», «Основи індустрії дозвілля та вільного часу», «Філософія фандрайзінгу в сфері культури», «Основи соціокультурного проектування», «Релігієзнавство», «Актуальні проблеми філософії», «Спецсемінар з професійної підготовки»,

«Філософія культури та права», «Концепції сучасної філософії (метафізика, природоцентризм)», «Філософія економіки», «Теорія і практика презентації проектів», «Філософська антропологія», «Соціальний менеджмент», «Соціальна філософія», «Інформаційні технології в соціології», «Основи міжкультурної комунікації», «Кількісні та якісні методи збору соціальної інформації», «Теорія та історія соціокультурної діяльності», «Практикум з соціокультурної діяльності»,« Спецсемінар з менеджменту соціокультурної діяльності», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Філософія культури», «Соціокультурні основи туристичної діяльності», «Філософія економіки та бізнесу», «Етика ділового спілкування», «Трансформаційні процеси в суспільстві», «Соціологія конфлікту», «Соціологічна думка в Україні», «Соціальна антропологія», «Теорія соціалізації», «Філософія як тип інтелектуального життя», «Філософія мистецтва», «Концепції сучасної філософії (постмодернізм, актуальні проблеми ХХІ ст.)», «Філософія релігії», «Філософськи основи творчої діяльності», «Філософія менеджменту», «Філософія економіки», «Філософія грошей», «Філософськи основи творчої діяльності», «Аксіологічний вимір економічної людини», «Методологія і методика дослідження соціокультурної діяльності», «Теорія соціальної роботи», «Методика викладання соціології», «Соціологія політики», «Сучасні соціологічні теорії», «Соціологія молоді», «Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація».

 
Методична робота

Кафедрою здійснюється методичне забезпечення навчально-виховного процесу, яке має за основу реалізацію заходів, спрямованих на поліпшення якості підготовки фахівців, удосконалення навчально-програмної документації та навчальної літератури, розробку єдиних норм і вимог до оцінки знань та умінь здобувачів вищої освіти, виявлення найбільш здібних, творчих здобувачів вищої освіти та організацію з ними індивідуальних занять з метою поглиблення знань окремих предметів.

Робочі програми і силабуси курсів, які викладаються на кафедрі. https://pnpu-my.sharepoint.com/personal/site_pdpu_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx

Співробітниками кафедри розроблені та впроваджені у навчальний процес навчальні робочі програми за всіма дисциплінами, які викладаються.

Видані методичні рекомендації до написання курсових, дипломних та магістерських робіт.

1. Методичні вказівки з дисципліни «Соціологія та політологія» для самостійної роботи для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань: 07 «Управління та адміністрування» / Галина Яківна Нарядько та ін. - Одеса : ОДАБА, 2019. - 55 с.

2. Нарядько Г. Я. Методические указания по дисциплине «Философия» для самостоятельной работы / Г. Я. Нарядько, И. А. Кадиевская // Методические указания по дисциплине «Философия» для самостоятельной работы. – Одесса : ОГАСА, 2018 – 23 с.

3. Nariadko G. Methodical recommendations of “Philosophy” for independent work / G. Nariadko, I. Kadievskaya // Methodical recommendations of “Philosophy” for independent work. – Odessa : OSACEA, 2018. – 22 p/

4. Підручники та навчально-методичні посібники:Петінова О. Б. Філософія науки [навчальний посібник]. – Одеса, 2018. – 213 с. [Електронний ресурс. – Режим доступу: http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/2132/1/Philosophy%20of%20science%20a%20manual.pdf]

5. Петінова О. Б. Теорія та історія соціокультурної діяльності[навчальний посібник для студентів спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності]. – Одеса, 2018. – 77 с. [Електронний ресурс. – Режим доступу: http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream]

6. Петінова О. Б. Соціологія [навчальний посібник]. – Одеса : Видавництво копіцент «Магістр», 2019. – 305 с.

7. Петінова О. Б. Філософія [навчальний посібник]. – Одеса : Видавництво копіцент «Магістр», 2019. – 304 с.

8. Філософія: підручник / за ред. Є.Р. Борінштейна. - Одеса: Університет Ушинського, 2021. – 350 с.[Електронний ресурс.Режим доступу: http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/11333]

 
Наукова робота.

Кафедрою з 2017 року розробляється наукова тема «Інновації у сучасному соціально-філософському пізнанні», керівником якої є доктор філософських наук, професор Борінштейн Є. Р.

Науковий пошук ведеться за декількома напрямами:

І. Онтологічний, гносеологічний та методологічний напрям.

ІІ. Соціально-філософський напрям.

ІІІ. Філософія освіти.

ІV. Соціологічний напрям.


Наукові школи:

1. Наукова школа А. І. Кавалерова «Інноваційність в методології та технології наукового і соціального пізнання»

2. Наукова школа Є. Р. Борінштейна «Особливості соціокультурної трансформації сучасного суспільства»

Отримані результати дослідження, теоретичні узагальнення і висновки розширюють простір для подальшого теоретичного дослідження інновацій у соціально-філософському пізнанні, уможливлюють аналіз та виявлення її особливостей у сучасній Україні та можуть бути використані при вивченні проблем розвитку сучасного суспільства у гуманітарній галузі знань, сприяти формуванню нових підходів та категорій у соціальній філософії.

Результати наукових досліджень використовувалися навчальному процесі при підготовці лекцій, підручників, посібників із філософії, соціології, релігієзнавства, логіки, етики та естетики та при викладанні спеціальних курсів на філософському відділенні. Також результати наукових досліджень доповідались на міжнародних та національних конференціях, конгресах, методологічних семінарах та круглих столах. Одним із важливих напрямків діяльності кафедри протягом року була організація роботи аспірантів і студентів ПНПУ імені К. Д. Ушинського, виявлення здібної та

обдарованої молоді, сприяння розвитку наукових інтересів молодих дослідників.

За останні 5 років надруковано: 13 статей в міжнародних базах Web of Science, Scopus; 10 міжнародних, більше 130 фахових; більше 250 тез конференцій; 16 розділів у колективних монографіях; 3 методичні вказівки; 4 навчальні посібники і 1 підручник з філософії.

Силами членів кафедри в рамках наукової теми організовано та проведено 15 конференцій, серед яких 8 – міжнародних; 7 – Всеукраїнських.

В рамках роботи наукових шкіл кафедрою філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності проводяться щорічні наукові конференції. Зокрема, Міжнародна наукова конференція «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання» (2), Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та науковців «Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства» (3), Міжнародна наукова конференція «Транскордонне співробітництво: перспективи, проблеми, рішення» (1), Міжнародна наукова конференція «Транскордонне співробітництво країн Центрально-Східної Європи» (1), Всеукраїнська наукова конференція «Освіта та соціалізація особистості» (5) та Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Південноукраїнські наукові студії» (3).

За кафедральною науково-дослідною тематикою було захищено 20 дисертаційних робот, з них – 7 докторські (Стовпець О.В.(2017), Іванова Н.В. (2017), Петінова О.Б.(2017), Аксьонової В.І. (2019), Окорокової В.В. (2019), Атаманюк З.М.(2021), Готинян-Журавльова В.В. (2021).

Взагалі за п’ять років у Спеціалізованій Вченій раді Д 41.053.02 захищено 26 дисертаційних робот, з них – 10 – докторські. Також дві роботи аспірантами кафедри захищені по спеціальності 033 Філософія у разових Вчених радах.

 


 

Організаційна робота.

Викладачі кафедри філософії та соціології постійно приймають участь в організації пізнавальних культурних заходів та екскурсій: на базі музею Західного та східного мистецтва, Художнього музею, музею Рериха, культурних центрів (Грецького, Ісламського). Організовуються зустрічі з представниками різних релігійних віросповідань (католицького, православного, мусульманського, іудейського) з метою кращої орієнтації студентів у світі різних релігійних представлень, осягнення ролі релігійного фактору в житті людей, познайомитися з різноманітними світоглядними системами та етичними поглядами.

Завідувач кафедри проф.Борінштейн Є.Р. здійснює на суспільних засадах керівництво філософським відділення.

Викладачі кафедри ведуть кураторську роботу зі студентами історико-філософського факультету, спеціальностей «Філософія», «Соціологія», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Культурологія»: Балашенко І.В., Атаманюк З.М., Врайт Г.Я., Виноградова Н.М., Поплавська Т.М. Результати описані в журналах кураторів.

Доцент Виноградова Н.М., аспірантка Орленко І.М. організовують зустрічі та тренінги студентів на базі Одеського інклюзивного ресурсного центру.

Викладачі кафедри ведуть індивідуальну роботу зі студентами та аспірантами кафедри.

При кафедрі діє наукова лабораторія «Інновації соціокультурних досліджень» Робоча група поділяється за напрямами дослідження, а саме:

· теоретико-методологічні основи соціально-філософського дослідження соціокультурних трансформаційних процесів сучасного українського суспільства;

· методологічний вимір освітянського процесу та осмислення проблем його регулювання як невід’ємної частини соціокультурного життя;

· дослідження цілісного становлення особистості в філософсько-освітніх вимірах, соціокультурна адаптація іноземців (студентів, аспірантів) у студентському середовищі. https://pdpu.edu.ua/sferi-diyalnosti/naukova/naukovi-laboratoriji

За останні п’ять років кафедра провела ряд заходів із залученням студентів, магістрантів та аспірантів. Зокрема, діють та розвиваються наступні проєкти:

- «Школа логістики», в якій проводяться заняття для студентів та молодих науковців з актуальних питань сучасного «транспортування» знань соціокультурного та соціоекономіко-управлінського напрямів. Її завдання – виявлення здібностей творчої особистості та максимально ефективного використання людського капіталу в соціальній, культурній, інформаційній і матеріальній сферах (керівник та творець проекту – Є.Р. Борінштейн; викладачі кафедри: Гансова Е. А., Цибра М. Ф., Балашенко І.В., Начев А. П., Виноградова Н. М.; аспіранти Орленко І.М. та Кравченко Г.С.;

- «Школа гідів», яка спрямована на підготовку творчого менеджера у сферах соціокультурної діяльності та туризму. Навички, які надаються, допомагають студентам придбати професію, яка є актуальною для сьогодення (керівник та творець проекту – Н.М. Виноградова; викладачі кафедри: Борінштейн Є.Р., Петінова О.Б., Балашенко І.В., Начев А. П.).

- Студентський проєкт «Інтерактивні соціальні історії». Основна мета проекту – це вирішення питань інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціум, формування соціально-прийнятної моделі поведінки для успішної адаптації на підставі мотивації дитини на мікро- і макрорівнях, розвиток комунікативних навичок соціально дезадаптованих дітей (Балашенко І.В.).

- Студентський проєкт «Школа соціальної компетентності». Мета проєкту - соціальна інклюзія для дітей з особливими освітніми потребами, формування функціональних навичок і навичок соціального підприємництва.

Проводяться тренінги з соціальної компетентності для дітей ОБО «Сонячні діти». Завдяки проекту, діти і сім'ї, в яких вони виховуються, отримують можливість інтеграції в систему соціальних відносин, досвід професійної самореалізації, що істотно вплине на якість життя кожної родини і дозволить нівелювати їх маргінальний статус (Борінштейн Є.Р., Орленко І.М.).

- Проєкт «Соціокультурна адаптація молоді», метою якого є адаптація іноземних студентів до нового соціокультурного середовища. Метою проекту є вирішення проблеми соціокультурної адаптації молоді, іноземних студентів до нового культурного середовища; розвиток і виховання толерантності та мультикультуралізму в сучасному українському суспільстві. Проведені дослідження соціальної адаптації, психологічної адаптації, мовної адаптації дали можливість визначити рівень соціальної дезадаптації іноземної молоді та провести комплекс соціокультурних заходів для успішної адаптації іноземної молоді в нашому місті, в нашій країні (Борінштейн Є.Р., Орленко І.М., Начев А.П., Врайт Г.Я.).

Викладачі кафедри є членами редколегій фахових наукових журналів з філософії:

«Перспективи: соціально-політичний журнал» (головний редактор проф.Борінштейн Є.Р., члени редколегії: проф.Петінова О.Б., доц. Атаманюк З.М., доц.Балашенко І.В.);

«Наукове пізнання: методологія та технологія» головний редактор проф.Борінштейн Є.Р., члени редколегії: проф.Петінова О.Б., проф.Цибра М.Ф., доц. Атаманюк З.М., доц.Балашенко І.В.).

Викладачі кафедри є члена спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій з філософії Д 41.053.02:

Борінштейн Є.Р. – голова, Балашенко І.В. - вчений секретар, Цибра М.Ф., Петінова О.Б., Лісеєнко О.В. – члени ради:

З політології Д 41.053.06:

Борінштейн Є.Р., Цибра М.Ф., Петінова О.Б., Лісеєнко О.В. – члени ради.

Викладачі кафедри є гарантами ОНП таОПП:

ОНП 033«Філософія» - проф.Петінова О.Б.

ОПП 033 «Філософія» за другим (магістерським) рівнем - доц.Атаманюк З.М.

ОПП 033 «Філософія» - доц. Врайт Г.Я.

ОПП 034 «Культурологія» - проф.Борінштейн Є.Р.

ОПП 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» - Балашенко І.В.

https://pdpu.edu.ua/sferi-diyalnosti/osvitnia/osvitni-prohramy


Міжнародна робота

Кафедра бере активну участь у міжнародних договорах співдружності з навчальними закладами Білорусії, Ізраїлю, Китаю, Чехії, Словакії. Завідуючий кафедри, доктор філософських наук, професор Є. Р. Борінштейн був ініціатором договору між Державним закладом «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» та навчально-науковою програмою «Південноукраїнський Єврейський університет Хабад-Одеса» при Одеському товаристві Єврейської культури. За його ініціативою проведено зустріч з відомими вченими: Ніцей Давідовіч, Романом Явичем (Israel, Ariel University Center of Samaria), Збигневом Боднаржом (University of Minnesota), та іншими. Підписано договір № 31-Д від 06 червня 2019 року з «Тракийським Науковим Інститутом» (Болгарія) про стажування науково-педагогічних працівників.

У межах Меморандуму про співпрацю між Аньхойським університетом фінансів та економіки (Anhui University of Financeand Economics) (КНР) та Університетом Ушинського та на підставі укладеного договору, за ініціативи кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності аспіранти, магістранти та студенти спеціальності 033 «Філософія», студенти спеціальностей 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» та 034 «Культурологія» беруть участь у проведенні спільних заходів: гостьових лекцій; навчання за програмою академічної дистанційної мобільності (з 13.05.2021. по 04.06.2021); проведення конференцій.


 Новини

2021-2022

Нові обрії українсько-китайської співпраці

Вебінар на тему «Академічна доброчесність в українському науковому співтоваристві»

Інтегроване бінарне практичне заняття з дисципліни «Філософія. Базовий курс»

Online робоча нарада в рамках реалізації Меморандуму про співпрацю між Аньхойським університетом фінансів та економіки та Університетом Ушинського

Зустріч зі стейкхолдерами Аньхойського університету фінансів та економіки

Онлайн нарада та конференція науково-педагогічних працівників кафедри філософії, соціології та менеджменту СКД зі стейкхолдерами з питання обговорення проєктів ОНП

Відбулася українсько-китайська онлайн конференція з питань дистанційної академічної мобільності, стрім по університету

Лекції з питань протидії корупції від стейкголдерів Університету Ушинського

Відбулася інтерактивна лекція викладача китайського ЗВО на тему «Філософія брендінгу»

Публічний захист дисертації на тему «Хаос як предмет соціальної філософії»

Захист З.М.Атаманюк

Угода про співробітницво

Он-лайн конференція ЗВО

Психологічна служба взяла участь у обговорені освітніх програм історико-філософського відділення

«Глобальні виклики – гуманітарні шляхи вирішення»: круглий стіл в Університеті Ушинського

Вітаємо Орленко Ірину Миколаївну з успішним захистом у спеціалізованій вченій раді ДФ 41.053.012

2020-2021

На соціально-гуманітарному факультеті Університету Ушинського відбулася лекція-зустріч із ученим-філологом із Ізраїлю

Гостьова лекція з філософії та зустріч зі стейкхолдером (Н.Рибка)

Зустріч з експертами та професіоналами-практиками Рік Додсон

Бінарне відкрите заняття з філософії та етики наукових досліджень в Університеті Ушинського (М.Пальчинська)

Гостьова лекція та залучення експертів до освітнього процесу (Н.Іванова)

Відкрита бінарна лекція на тему «Філософія та етика наукових досліджень в системі соціально-гуманітарного знання» (А.Бойко)

Відкрита бінарна лекція на тему «Аналіз дослідження метакогнітивної сфери особистості у вітчизняній та зарубіжній літературі»

Робоча нарада у міжнародному форматі

Зустріч з експертом-практиком у міжнародному форматі

Обговорення питань організації науково-педагогічної практики для здобувачів вищої освіти ОНП Філософія

Міжнародні Сковородинівські читання «Філософська спадщина Г. С. Сковороди»

Розширення міжнародної співпраці

Екскурсія до дібліотеки

Нові обрії україно-китайської співраці (бренди)


Контакти
Адреса: Старопортофранківська, 26, каб. 73,
м. Одеса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

© 2017 Університет Ушинського

Please publish modules in offcanvas position.