Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльностіЗагальні відомості
Стратегія розвитку кафедри
Історія кафедри та аспірантури
Науково-педагогічний склад
Здобутки викладачів
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Міжнародна робота
Аспірантура
Наші партнери
Анонси
Новини
Контакти
Кафедра очима здобувачів
Сторінка у Facebook
Відео-екскурсія бібліотекою

Гуртожитки

ava

Загальні відомості

Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності входить до складу соціально-гуманітарного факультету. Вона була створена в 1992 р. Очолив її відомий український філософ, академік Української академії політичних наук та Інженерної академії України, доктор філософських наук, професор Анатолій Кавалеров. З травня 2013 року завідувачем кафедри є доктор філософських наук, професор Євген Борінштейн, який успішно продовжує традиції свого вчителя. Кафедра є базовою для підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальностей: за першим (бакалаврським) рівнем – 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 033 Філософія, 034 Культурологія; за другим (магістерським) рівнем – 033 Філософія; за третім (освітньо-науковим) рівнем – 033 Філософія. Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів на всіх факультетах Університету.

0 s1
3 2


Науково-педагогічний склад

borinshteyn

БОРІНШТЕЙН ЄВГЕН РУСЛАВОВИЧ
BORINSHTEIN YEVGEN
Доктор філософських наук

Резюме Публікації
pdf pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0323-4457
Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=qajyWDYAAAAJ
Посада: завідувач, професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

liseenko

ЛІСЕЄНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
LISEIENKO OLENA
Доктор соціологічних наук

Резюме Публікації
pdf pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0408-5203
Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?user=szlWgGgAAAAJ&hl=uk
Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Посада: професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

dobrolyb

ДОБРОЛЮБСЬКА ЮЛІЯ АНДРІЇВНА
DOBROLYUBSKA YULIYA
Доктор філософських наук

Резюме Публікації
pdf pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3564-854X
Research ID: G-4728-2019
Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?user=xWIAaG8AAAAJ&hl=uk
Посада: завідувач кафедри всесвітньої історії та методології науки

petinova

ПЕТІНОВА ОКСАНА БОРИСІВНА
PETINOVA
OKSANA
Доктор філософських наук

Резюме Публікації
pdf pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1871-1201
Research ID: G-2877-2018
Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?user=1q7YpXEAAAAJ&hl=en&citsig=AMD79oquZp7ZYyIIBX6Pf6Q52pQy4G7ACQ
Посада: професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

atamanyuk

АТАМАНЮК ЗОЯ МИКОЛАЇВНА
ATAMANIUK ZOIA
Доктор філософських наук

Резюме Публікації
pdf pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7299-409X
Посада: доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

poplav

ПОПЛАВСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
POPLAVSKA TETIANA
Кандидат філософських наук

Резюме Публікації
pdf pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2492-8068
Посада: доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

nachev

НАЧЕВ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
NACHEV
ANDRII
Кандидат філософських наук

Резюме Публікації
pdf pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7570-629X
Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?user=6W1NN90AAAAJ&hl=en&oi=ao
Посада: доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

vrayt

ВРАЙТ ГАЛИНА ЯКІВНА
WRIGHT
HALYNA
Кандидат філософських наук

Резюме Публікації
pdf pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3258-9705
Research ID: 4667850
Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=HFwGxfUAAAAJ&
Посада:
доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

Vynogradova

ВИНОГРАДОВА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
VINOGRADOVA NATALIA MYKHAYLIVNA
Кандидат філософських наук

Резюме Публікації
pdf pdf

Посада: доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

samchuk

САМЧУК ЛАРИСА СЕРГІЇВНА
SAMCHUK LARYSA

Резюме Публікації
pdf pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9919-2783
Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=T1HtjPgAAAAJ
Посада: викладач кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності


 

Навчальна робота

poster_management Image1

Результати анкетування здобувачів освіти
щодо якості навчання

Освітньо-професійні програми
Робочі програми та силабуси
Навчальні плани

Акредитація ОПП Культурологія

Акредитація ОПП Філософія

poster_culture

 


Методична робота

Кафедра здійснює методичне забезпечення освітнього процесу, що спрямоване на реалізацію заходів поліпшення якості підготовки фахівців, удосконалення навчально-програмної документації та навчально-методичної літератури, розробку критеріїв оцінювання знань та умінь здобувачів вищої освіти, тощо. Співробітниками кафедри розробляються та впроваджуються в освітній процес навчальні робочі програми за всіма дисциплінами, які викладаються, силабуси, видаються праці навчально-методичного характеру, зокрема методичні вказівки та рекомендації, підручники та навчально-методичні посібники.

praci


Наукова робота

Наукові теми кафедри: «Інновації у сучасному соціально-філософському пізнанні» (2017 р. – 2021 р.); «Розвиток творчої особистості у сучасному соціально-філософському пізнанні» (2022 р. – 2026 р.). Керівник –завідувач кафедри проф. Євген Борінштейн. Мета: дослідити розвиток особистості в сучасному соціально-філософському пізнанні та обґрунтувати соціально-філософську проблематизацію творчого пізнання (на різноманітному дослідницькому матеріалі). В межах кафедральних науково-дослідних тем було захищено 20 дисертаційних робіт, з них – 7 на здобуття наукового ступеня доктора наук: Стовпець О. В. (2017 р.), Іванова Н. В. (2017 р.), Петінова О. Б. (2017 р.), Аксьонова В. І. (2019 р.), Окорокова В. В. (2019 р.), Атаманюк З. М. (2021 р.), Готинян-Журавльова В. В. (2021 р.). Отримані результати дослідження, теоретичні узагальнення і висновки розширюють простір для філософського пізнання, можуть бути використані при вивченні проблем розвитку сучасного суспільства та особистості у гуманітарній галузі знань, сприяти формуванню нових підходів та категорій у соціальній філософії. Результати наукових досліджень використовуються в освітньому процесі підготовки здобувачів, доповідаються на міжнародних та національних конференціях, конгресах, науково-методологічних семінарах та круглих столах.

Викладачі кафедри є членами спеціалізованої ученої ради Д 41.053.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальністю – 09.00.03 – «Соціальна філософія та філософія історії» та Д 41.053.06 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – «Політичні інститути та процеси».

Вже традиційним є проведення науково-методологічного семінару кафедри, в рамках якого виступають науково-педагогічні працівники та аспіранти із результатами своїх наукових розвідок.

Науково-методологічні семінари

Науково-методологічні семінари

В рамках роботи наукових шкіл проводяться щорічні наукові конференції. Зокрема, вже традиційними кафедральними конференціями є: Міжнародна наукова конференція «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання», Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та науковців «Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства», Всеукраїнська наукова конференція «Освіта та соціалізація особистості» та Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Південноукраїнські наукові студії».

Одним із важливих напрямків діяльності кафедри є організація наукової роботи зі студентами з метою виявлення здібної та обдарованої молоді, сприяння розвитку наукових інтересів молодих дослідників. Студентські наукові гуртки кафедри функціонують відповідно до Положення Університету (https://www.pdpu.edu.ua/doc/norm_doc/ZP122.pdf) та створені з метою залучення обдарованої студентської молоді до науково-дослідної роботи у галузі гуманітарних наук, культури та мистецтва, розширення наукового потенціалу й формування навичок дослідницької діяльності.

Наукові гуртки кафедри:

Школа логістики
(керівник проф. Борінштейн Є. Р.)
Школа гідів
(керівник доц. Виноградова Н. М.)
Філософський клуб «Софія»
(керівник доц. Поплавська Т. М.)
Південноукраїнські наукові студії
(керівник проф. Петінова О. Б.)
Теорія та практика МСКД
(керівник доц. Врайт Г. Я.)
Звіти наукових гуртків

При кафедрі функціонує наукова лабораторія «Інновації соціокультурних досліджень». Робоча група поділяється за напрямами дослідження, а саме: теоретико-методологічні основи соціально-філософського дослідження соціокультурних трансформаційних процесів сучасного українського суспільства; методологічний вимір освітянського процесу та осмислення проблем його регулювання як невід’ємної частини соціокультурного життя; дослідження цілісного становлення особистості в філософсько-освітніх вимірах, соціокультурна адаптація іноземців (студентів, аспірантів) у студентському середовищі.

Наукові лабораторії:

Інновацій соціокультурних досліджень (професор Борінштейн Є. Р.)

Положення

2021 2022 2022-2023 2023-2024
План роботи
Звіт


Наукові школи:

1. Наукова школа А. І. Кавалерова «Інноваційність в методології та технології наукового і соціального пізнання»

2. Наукова школа Є. Р. Борінштейна «Особливості соціокультурної трансформації сучасного суспільства»

Науково-педагогічні працівники кафедри є членами редколегій фахових наукових журналів категорії В: «Перспективи: соціально-політичний журнал» (Університет Ушинського), «Наукове пізнання: методологія та технологія» (Університет Ушинського), «Дослідження з історії і філософії науки і техніки» (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), «Габітус» (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій).

Фахові журнали:

Наукове пізнання: методологія та технологія

        

ПЕРСПЕКТИВИ. Соціально-політичний журнал


 Організаційна робота

Викладачі кафедри є кураторами академічних груп, ведуть індивідуальну роботу зі студентами та аспірантами кафедри. Важлива увага приділяється організації гостьових лекцій, зустрічей зі стейкголдерами, культурно-масових виховних заходів, наукових заходів різного рівня, (конференцій, круглих столів, наукових семінарів, тощо). Функціонують студентські проєкти «Інтерактивні соціальні історії», «Школа соціальної компетентності», «Соціокультурна адаптація молоді» та інші. Науково-педагогічні працівники кафедри постійно приймають участь в організації екскурсій: на базі музею Західного та східного мистецтва, Художнього музею, музею Рериха, культурних центрів (Грецького, Ісламського). Організовуються зустрічі з представниками різних релігійних віросповідань (католицького, православного, мусульманського, іудейського) з метою кращої орієнтації студентів у світі релігійних уявлень, осягнення ролі релігійного фактору в житті людей, знайомства з різноманітними світоглядними системами та етичними поглядами.


Міжнародна робота

Метою міжнародної діяльності кафедри є підвищення ефективності співпраці із ЗВО-партнерами, пошук, вивчення і застосування кращого закордонного досвіду науково-дослідної, організаційної та навчально-методичної роботи, розширення мобільності науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти різних рівнів (студентів, магістрантів, аспірантів), адаптація до світових стандартів із збереженням кращих напрацювань національної освіти, підвищення іміджу кафедри й університету в Україні та за її межами. Викладачі кафедри плідно працюють в науково-дослідницькому напрямі, про що свідчать публікації у закордонних виданнях, сертифікати участі у міжнародних конференціях, проведених як в Україні, так і за її межами. Кафедра розширює міжнародні контакти з метою обміну науковим досвідом, презентацією наукових власних досліджень. В рамках підписаних угод про співпрацю здійснюється міжнародне співробітництво з колегами із зарубіжних університетів.

Головні напрями діяльності кафедри в міжнародному співробітництві:

· організація та участь у міжнародних конференціях, семінарах; міжнародні публікації;
· залучення науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти різних рівнів до участі у міжнародних проєктах та програмах, серед яких:

- Міжнародний проєкт «Always Near» (Сертифікати участі)
- Україно-китайський освітньо-науковий проєкт «Освіта у глобалізованому суспільстві: філософія, менеджмент, культура (сучасні тренди, економічні опції та міжнародні практики)» (01.10.2021 – 01.12.2023 рр.);
- Міжнародний науковий проєкт «Глобальні виклики – гуманітарні шляхи вирішення» (01.04.2021 р. – 30.06.2021 р.);
- Міжнародний науковий проєкт «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі» (травень-червень 2020 р.)
- Міжнародний науково-аналітичний проєкт GISAP (з 2013 року і дотепер);
- Міжнародний проєкт «Life is beautiful» (Болгарія) (2018 р.). (Відео)
- Міжнародний проєкт "Спільна мова: громадський діалог щодо Закону України "Про освіту"" (2 травня 2018 р. - 20 грудня 2018 р.).

· співпраця з освітніми установами-партнерами;
· публікації в міжнародних журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та\або Web of Science;
· викладання для іноземних громадян в університеті;
· організація стажувань та підвищення кваліфікації викладачів та аспірантів кафедри;
· використання міжнародного досвіду в науковій, навчально-методичній, організаційній та культурно-виховній роботі;

· сприяння науковій співпраці з іноземними колегами;
· організація міжнародної мобільності;
· залучення до консультування аспірантів кафедри експертів-практиків у міжнародному форматі


Аспірантура

Положення

1) Організація освітнього процесу
2) Здобутки аспірантів
3) Робота зі стейкхолдерами та моніторинг ОНП
4) Міжнародна діяльність та дотичність до реалізації ОНП
5) Результати анкетування здобувачів
6)
Акредитація
7) Практика

Науково-педагогічна практика є обов’язковим компонентом освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD). Вона включає навчальну, методичну, науково-дослідну і організаційно-виховну роботу як основні види діяльності науково-педагогічних працівників ЗВО. Це теоретико-методична платформа, що ініціює пошук та впровадження інноваційних методик та технологій в освітній процес. Метою практики є підготовка майбутніх науково- педагогічних працівників до практичного використання набутих професійних знань і умінь щодо виконання різних функцій викладача-дослідника в умовах освітнього середовища закладу вищої освіти в процесі самостійного здійснення навчально-методичної, науково-дослідницької, організаційно-виховної діяльності та їх науково-методичної апробації.


Резюме аспірантів кафедри

Інна Федорова Кіра Білоусова Олена Парадюк Елеонора Бутенко
pdf pdf pdf pdf
Марина Арапакі Юлія Гюльхан Юлія Міхальова Іванна Ніколаєва
pdf pdf pdf pdf
Лариса Васильєва Людмила Городнюк Віолета Світлицька Ігор Семенов
pdf pdf pdf pdf

Анонси

Всеукраїнська інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «ОСВІТА ТА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ»

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Південноукраїнські наукові студії»


 Новини

2023-2024 навчальний рік

Обговорення проєкту ОПП Менеджмент соціокультурної діяльності
Науково-практичний онлайн-семінар «Обдарованість особистості: методи та шляхи розвитку» (Інститут обдарованої дитини НАПН України, установа-партнер)
Історія розвитку філософії очима студентів: виставка творчих робіт
23-24 травня відбулася VII міжнародна конференція «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання»
Міжнародний вебінар «AI and Education: Unlocking the Future»
Секційне засідання молодих науковців VII Міжнародної наукової конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання»
Зустріч зі стейкхолдером, професіоналом-практиком, директором та художнім керівником Одеського академічного театру музичної комедії імені М. Водяного Оленою Редько
Знайомство студентів з базою навчальної практики – Одеським академічним театром музичної комедії імені М. Водяного (1 курс МСКД)
Дискусія на тему «Філософія моралі: проблема особистісного вибору» (доц. Галина Врайт)
Участь студентів в освітній програмі міжнародного проєкту «GYW. Green Work 4 Youth: green skills for young people with fewer opportunities for reducing of the risk of marginalisation the labour market in the transition to a sustainable economy» (Erasmus +)
Захист дисертації здобувачки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП «Філософія» Юлії Гюльхан
Науково-практичний семінар «Сучасна освіта і професійна підготовка воїнів: традиції, інновації та перспективи» (Військова академія)
Відкрита гостьова лекція «Філософія дружби: випробування еміграцією» (проф. Інна Голубович)
Презентація збірки поезій Анастасії Гуренко «Книга життя» та прем’єра п’єси «Янгол»
Гостьова лекція «Формування інклюзивної культури викладача вищої освіти» (PhD Ірина Орленко)
ХІV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Юність науки – 2024» (ЗВО-партнер «Чернігівська політехніка»)
Настановна конференція практики студентів 4 року навчання соціально-гуманітарного факультету
Захист практики аспірантів спеціальності 033 «Філософія»
Аспірантка Юлія Гюльхан взяла участь у роботі Саміту в Брюселі
Науковий гурток «Школа логістики»: онлайн-формат всеукраїнського круглого столу
Перемога людяності: наукові та культурні досягнення кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності
Науково-педагогічна практика для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 033 «Філософія» завершена
Договір про співпрацю НУ «Чернігівська політехніка»
Заходи доброчесності на кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності
Гостьова лекція «Академічна доброчесність: епістемологічний аспект» (проф. Володимир Ханжи)
Тиждень академічної доброчесності в Університеті Ушинського: бінарне заняття на тему «Локальні фактори плагіату в умовах воєнного стану»
Виховний захід на тему «Філософські мотиви у творчості Тараса Шевченка» (1 МСКД)
Олена Лісеєнко - лауреат рейтингу «100 Успішних Жінок Одещини: разом – до Перемоги!»
Вшанування пам’яті Великого Кобзаря Тараса Шевченка (Канів, Чигирин)
Делегація кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності на Х ювілейній Всеукраїнській науково-теоретичній конференції з міжнародною участю "Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект" (ЗВО-партнер ЧДТУ)
Звіт аспірантів ОНП «Філософія» (вступ «весна») про виконання індивідуального навчального та наукового планів роботи та настановча конференція з науково-педагогічної практики
Відкрите практичне заняття з ОК «Філософія» на тему «Філософські ідеї українського духу в поезії Т. Г. Шевченка»
Імператив свободи у творчості Т.Г.Шевченко – відкрите заняття до 210-ліття поета
Витоки та еволюційні трансформації української ментальності: виступ на науково-методологічному семінарі (аспірантка Юлія Гюльхан, ОНП «Філософія»)
Перші соціологічні читання пам'яті В. Ворони «Українська соціологічна думка в пошуках шляхів соціально-економічного розвитку»
Навчання в зимовій докторській школі 2024«Сталий, інклюзивний та смарт розвиток в контексті децентралізації:досвід ЄС»
Засідання Наукової ради Університету Ушинського за участі представників НТУ «Дніпровська політехніка» щодо організації вибіркової складової ОНП
Майстер-клас «GPT-store. ШІ-сервіси в навчанні»
Зустріч з професіоналом-практиком Акімом Галімовим, – українським журналістом, сценаристом, продюсером (здобувачі освіти ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності»)
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Лідерство і обдарованість: сучасний науковий дискурс і освітня практика» («Інститут обдарованої дитини» НАПН України, аспіранти)

Гостьова лекція «Античне в сьогоденні: сучасне розуміння монізму і панпсихізму» (проф. Елтон Хол, США, Нью-Йорк)
Південноукраїнські наукові студії : програма та матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених
Відмічання Дня Святого Валентина на кафедрі Філософії, соціології та менедменту соціокультурної діяльності
Гостьова лекція «Кореляція феномену освіти і сталого розвитку сучасного суспільства» (доц. Оксана Плаксіна, ПДАБА)
Вітаємо з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 033 «Філософія» Юлію Міхальову!
Ансамбль народної музики «Веселка» та Танцювальний ансамбль «Бессарабський сувенір» Центру культури та дозвілля м. Білгород-Дністровського
Звіт аспірантів про виконання індивідуального плану роботи за 1-й семестр 2023-2024 навчальний рік
Зустріч зі стейкхолдером професіоналом-практиком Яриною Сонячною (здобувачі ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності»)
Лекція «The Role of The State in Development and Innovation» (Professor Rainer Kattel, London)
Гостьова лекція Веріті Сміт (Великобританія-Франція) «The Way out of no Way»
Участь у круглому столі «PAGOSTE: Результати та використання. Створення покрокової Інструкції з впровадження партнерського управління для ЗВО України» (аспіранти)
Бінарна лекція «Історико-філософська біографістика: провідні тенденції та віхи становлення» (проф. Інна Голубович, аспіранти)
Захист курсових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня ОПП «Філософія», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Культурологія»
Громадське обговорення проєкту ОНП «Філософія» 2024
Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підходи до формування багатомовної та полікультурної компетенції викликів сьогодення» (Віолета Світлицька)
Бінарна лекція «Ідея жертви в історії культури: філософське бачення»
Відвідування Одеського національного академічного театру опери та балету з членами гуртка «Школа гідів»
Благодійна акція «Зроби свято для захисників та захисниць»
Зустріч зі стейкхолдером, професіоналом-практиком Наталією Делієвою (здобувачі ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності»)
Обговорення Одеського національного академічного театр оперу та балету на засіданні гуртка «Школа гідів»
Інтерактивний вебінар у міжнародному форматі «Academic Networking for Virtual Exchange» (Heilbronn University, Germany)
VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Південноукраїнські наукові студії»
Науковий семінар «Забезпечення прав і свобод людини в умовах правового режиму воєнного стану» (в межах міжнародного проєкту «Science at Risk», Німеччина)
В Університеті відбулось засідання наукових секції Будинку вчених
Засідання гуртка «Школа гідів»
Інтелектуальний диспут на кафедрі філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності
Бесіда зі здобувачами освіти спеціальності 033 «Філософія» про голодомор в Україні
Конференція «The State of AI in Risk Management» (Інститут управління стратегічними ризиками (ISRM), м. Лондон)
Х ювілейний Філософський форум в Черкаському державному технологічному університеті (ЗВО-партнер)
Всеукраїнські філософські читання «Філософія і культура в антропологічних вимірах сучасності» (ЗВО-партнер НТУ «Дніпровська політехніка»)
Міжнародний день студентів: філософія свята безперервної освіти
Святкування Всесвітнього дня філософії
Бінарне заняття з аспірантами Спеціальності 033 Філософія
Гостьова лекція «Військова сила в ХХІ столітті: протиріччя в західній військовій думці» (проф. Беттіна Ренц, Велика Британія)
Зустріч здобувачів спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» зі стейкхолдером – відомою дизайнеркою Оленою Годис
Вшанування пам’яті жертв Голодомору
Корпоративне навчання «Міжкультурна комунікація та мистецтво публічного виступу». Модуль 1.
Онлайн-конференція «Vocational Teacher Education: between Aspirations and Challenges», the Institute Business and Economics Education of the Vienna University of Economics and Business within Erasmus+ project PAGOSTE (аспіранти)
Голодомор у творах мистецтва та художньої літератури (засідання студентського наукового гуртка «Південноукраїнські наукові студії»)
Відбулася лекція-дискусія зі здобувачами соціально-гуманітарного факультету Університету Ушинського
Лекція «New organisational forms and the bodyless leadership» (Kjell A. Nordstrom)
Лідерство обдарованої особистості: формування і розвиток: науково-практичний семінар (ЗВО-партнер Інститут обдарованої дитини НАПН України)
Український форум якості освіти (UQAF – 2023, Ukrainian Quality Assurance Forum)
Почесні грамоти до Дня соціолога за вагомий внесок у розвиток Південно-українського відділення Соціологічної асоціації України
Керносівський ідол як пам’ятка давньої культури Придніпров’я – презентація проєкту Євгенії Пархоменко (ЗВО-партнер НТУ «Дніпровська політехніка»)
Зустріч зі стейкхолдером – головою Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів Юрієм Работіним
Науковий семінар-інтенсив «Національна ідея як єднальний фактор у вихованні патріотизму: регіональний досвід»
Всеукраїнська лекція-тренінг «Психологія в мистецтві та мистецтво в психології – частина 4: арт-терапія в дії» (аспіранти, здобувачі ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності»)
Гостьова лекція у міжнародному форматі «Цілі внутрішнього розвитку в філософії освіти як сигнал пробудження метамодерності» (на запрошення ЗВО-партнера «Дніпровська політехніка»)
VІ Міжнародна наукова конференція «Людина як цілісність: людське, позалюдське, надлюдське» (ОНМУ)
Відвідування Одеського художнього музею (здобувачі ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності»)
Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів 1-го року навчання (вступ – осінь 2023)
Розширення співпраці зі стейкхолдерами: договір про співпрацю з ВМГО «Союз обдарованої молоді»
Похід до театру зі студентами
Презентація збірки «Скрижалі нації» та прем’єра п’єси «Віщий сон» (здобувачі ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності»)
Онлайн лекція «Програми перевірки унікальності тексту та штучний інтелект» (Спікер - Алі Тахмазов)
Он-лайн лекція проф. Марії Дружкової «Таємні послання та математика у вишиванках» (здобувачі ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності»)
Тренінг на тему «Стресостійкість, психологічна стійкість та навички протидії вигоранню» (аспіранти)
Семінар «Основні техніки та навички у спілкуванні» (Кіра Білоусова)
Онлайн-лекція «Measuring education beyond academic learning» (Andreas Schleicher)
Вебінар «Методичні аспекти організації змішаного або дистанційного навчання: передовий міжнародний досвід» (аспіранти)
Корпоративне навчання «Цифрові технології та інструменти відкритої науки для виконання наукового дослідження» (аспіранти)
Онлайн-лекція «Академічна доброчесність, відкрита наука та штучний інтелект: як створити доброчесне освітнє середовище» (Спікер – Артем Артюхов)
Виховний захід зі студентами соціально-гуманітарного факультету спеціальностей 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 033 Філософія та 034 Культурологія про трагедію Бабиного Яру
Міжнародна науково-практична конференція «Феномен соціальної консолідації у Центрально-Східній Європі: нові реалії та виклики»
Зустріч зі стейкхолдером, професіоналом-практиком Павлом Івлюшкіним та прем’єра вистави «В неділю рано зілля копала»
International Scientific Conference «History, Political Science, Philosophy and Sociology: Development trends in the 21st century» (Людмила Городнюк)
Лекція «Складники доброчесного освітнього середовища» (Спікер – Артем Артюхов)
Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» (аспіранти, здобувачі ОПП «Менеджмент СКД»)
Участь аспірантів у міжнародних наукових конференціях «Education for DATE sustainable development – dissemination of the best practices» та «Digital remote education – from the COVID-19 Pandemic to the Best Practices for the Future» (Краків, Польща)
Програма «Адаптивність та гнучкість викладача» в межах Всеукраїнського проєкту «Uni-Biz Bridge» (аспіранти)
 «Tech Summer Bootcamp for Teachers» 2023 (аспіранти)
Вступний іспит в аспірантуру та презентація дослідницьких пропозицій
Обговорення особливостей практики у 2023-2024 навчальному року
Онлайн лекція «An Introduction to the Use of Quantitative Methods in Research in the United States» (аспіранти)
Воркшоп «Наука, як суперсила інженера: приклад квантового програмування»
Вебінар «Підготовка презентацій в Canva» (аспіранти)
Вебінар «Strategic Risk Management Challenges from 2023 to 2030» (аспіранти)


2022-2023 навчальний рік

ОНП «Філософія» отримала повну акредитацію
Міжнародна акція протесту проти війни в м. Осло, Норвегія (Елеонора Бутенко)
Вийшли збірники Матеріалів кафедральних конференцій «Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства» й «Освіта та соціалізація особистості»
Науково-методологічний семінар: «Філософсько-рефлексивне осмислення правової культури особистості: проблема агапелогічного підходу» (Юлія Міхальова)
Фестиваль пісні у Литві (Елеонора Бутенко)
Virtual International Summer School «Remote Education – Modern Forms, Methods and Tools» (аспіранти)
Підведення підсумків засідання студентського наукового гуртка Філософський клуб «Софія»
Підсумкове засідання гуртка «Південноукраїнські наукові студії», секція «Менеджмент СКД: теорія, історія та перспективи розвитку в Україні»
Круглий стіл «Використання штучного інтелекту в освіті: ChatGPT і більше»
Тренінг-практикум «Особливості міжкультурної комунікації в країнах Сходу»
Отримання сертифікатів за програмою підвищення кваліфікації керівників PhD «Інноваційний науковий керівник»
Свято Драконячих човнів (端午节)
Міжнародний проєкт «Perspektywy Women in Tech Summit 2023»
Атестація аспірантів за 2022-2023 навчальний рік
Соціокультурні проєкти кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності
Вебінар «Case Study підхід у навчанні»
З нагоди Дня науки НПП кафедри нагороджені подяками
Міжнародне підвищення кваліфікації «Трансфер освітніх технологій в країнах Європейського Союзу та України» (Тетяна Поплавська)
Філософія мистецтва: монотипія пейзажна (Елеонора Бутенко)
Дні Європи. Україна-серце Європи. Спільне засідання наукових гуртків «Південноукраїнські наукові студії» та «Філософ» (НУ «Одеська політехніка»)
Фестиваль-конкурс презентацій «Українці, які змінили світ»
Вітаємо учасників проєкту «Інформаційна безпека: медіаграмотність в умовах воєнного часу» з отриманням сертифікатів!
Гостьова лекція «Еволюція гуманізму Ж. – П. Сартра» (проф. Віталій Лях)
Науково-практичний онлайн-семінар «Діагностика та моніторинг розвитку обдарованості особистості» (Інститут обдарованої дитини НАПН України)
Гостьова лекція «Китайська міфологія та народна легенда» (Ван Ін, КНР)
Гостьова лекція «Сучасна практична філософія: український контекст» (проф. Анатолій Єрмоленко)
Підвищення кваліфікації «Інноваційний науковий керівник». Круглий стіл та підведення підсумків
Заходи до Дня науки
Секційні засідання VI Міжнародної конференції «Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства»
Міжнародна конференція "Концепти соціокультурної трансформації сучасного українського суспільства"
Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн-конференція "Україна на шляху відновлення: завдання науки і освіти в європеїзації держави" (Людмила Городнюк)
Захід «Якість вищої освіти по-європейськи: чого чекати українським університетам?»
Програма підвищення кваліфікації «Інноваційний науковий керівник». День 5. Інтернаціоналізація та інтеграція в міжнародні дослідницькі мережі
ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану» (Людмила Городнюк)
Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності відмічає переможців
Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності: День науки перетворено на тиждень науки
Академічна мобільність у Харбінському інженерному університеті (м. Харбін, КНР)

Круглий стіл «ШІ-бум: людиноцентричні інновації» у міжнародному форматі
Онлайн-лекція «Вимоги до оформлення списку використаних джерел у наукових роботах»
Обговорення проєкту ОПП Культурологія спеціальності 034 Культурологія
Обговорення проєкту ОПП Менеджмент соціокультурної діяльності спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Обговорення проєкту ОПП Філософія спеціальності 033 Філософія

Підвищення кваліфікації наукових керівників здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в межах проєкту «Інноваційний науковий керівник PhD»
Заходи в межах проєкту «Інформаційна безпека: медіаграмотність в умовах воєнного часу»
Воркшоп «How to use AI» (Михайло Пацан)
Підвищення кваліфікації «Інфомедійна грамотність в умовах воєнного часу: виклики та протистояння»
Воркшоп у міжнародному форматі «Теорія і практика презентації проєктів»
Захист науково-педагогічної практики (Елеонора Бутенко)
Фестиваль хорової музики (Елеонора Бутенко)
"Soft skills під час війни": підвищення кваліфікації (Інна Федорова)
Всеукраїнська Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Освіта та соціалізація особистості»
Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні виміри правової держави» (м. Дніпро)
Вступ в аспірантуру та презентації дослідницьких пропозицій 2023
Науково-методологічний семінар на тему «Трансформація історичної свідомості в сучасному суспільстві» (аспірантка Олена Парадюк)

Відкрите заняття «Філософія мистецтва» (аспірантка Елеонора Бутенко)

Онлайн-лекція «Культурні традиції українського театру в творчості Леся Курбаса» (Катерина Матвєєва, НТУ «Дніпровська політехніка»)

Гостьова лекція «Творчий проєкт: вибір теми» (проф. Олег Васюта, НУ «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка»)

Корпоративне навчання 2023

Засідання гуртка «Південноукраїнські наукові студії»
Вебінар «Реєстрація авторського права на науковий твір: алгоритм дій»
Майстер-клас «Розвиток творчої особистості методом арт-терапії: філософія мистецтва»
Науково-педагогічна практика триває… (аспірантка Елеонора Бутенко)
Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм

Засідання філософського клубу «Софія»: Соціальна антропологія Броніслава Малиновського
Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект» (Черкаський державний технологічний університет)
Круглий стіл «STEAM-освіта: від теорії до практики» (Інститут обдарованої дитини НАПН України)

Гостьова лекція-тренінг «Методики розвитку творчої особистості»

Відкрита лекція «логістична сутність творчої особистості»
Відкрита бінарна лекція «Наука, творчість та академічний плагіат: зв’язки та протиріччя»
Зустріч куратора зі студентами 1 курсу спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності та обговорення проблем академічної доброчесності
Гостьова лекція «Філософія грошей: субстанція і акциденція»
Тиждень академічної доброчесності

Настановча конференція з питання проходження науково-педагогічної практики здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Філософія

Вебінар «Поради редактора: як краще писати наукові статті» (німецьке видавництво Wiley-VCH)

Всеукраїнська лекція-тренінг на тему: «Психологія в мистецтві та мистецтво в психології – частина 3: адаптація до складних умов життя та праці» (аспіранти)
Вебінар «Нормативний вимір засад академічної доброчесності в сфері освіти і науки» (аспіранти)
Круглий стіл «Жінки – берегині життя. Перехрестя культур і захист прав жінок» (Лариса Васильєва)
365 днів російського вторгнення в Україну (аспірантка Юлія Гюльхан)
Міжконтинентальний науково-методичний семінар (аспіранти)
Гостьова лекція «Антропологічний вимір доби Метамодерну»
Участь аспірантів ОНП Філософія у Школі молодого науковця – 2023
Вітаємо Людмилу Городнюк з успішним виступом на конференції «Платон мені друг, але істина дорожча: теоретико-практичні та методологічні аспекти розвитку сучасних гуманітарних наук»
Онлайн лекція «Майбутнє демократії в Україні та світі» (Ларрі Даймонд)
Звіт аспірантів та науково-методологічний семінар кафедри
Виховний захід до Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні
«Хода вільного народу» на підтримку України (Лариса Васильєва)
Бренд науковця в науковому середовищі Сходу: зустріч з експертом-практиком
Благодійний концерт на підтримку України (Елеонора Бутенко)
Участь здобувачів вищої освіти у вебінарі «Сім рівнів організму людини – про що болить тіло»
Збірник «Південноукраїнські наукові студії» (Програма та матеріали виступів учасників V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю)
Круглий стіл «Філософсько-методологічні проблеми інноваційного розвитку людини» (спікер – Максим Гальченко)
Креативний коворкінг Poverh Hub (Людмила Городнюк)
Участь у патріотичних заходах та акціях протесту проти війни (Лариса Васильєва)
Захист курсових робіт
Виступ аспірантів ОПН «Філософія» на науково-методологічному семінарі кафедри філософських і політичних наук (Черкаський державний технологічний університет).
Акція протесту проти війни в Латвії (Елеонора Бутенко)
Студентська конференція «Філософія дитинства, філософія життя» (доц.Виноградовап Н.М.)
Завершення кредитної академічної мобільності в Черкаському державному технологічному університеті та захист підсумкових робіт здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Філософія
Громадське обговорення проєкту ОНП «Філософія» за спеціальністю 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки»
Гостьова лекція «Синдром емоційного вигоряння: профілактика та подолання» (проф. Ірина Кадієвська)
Засідання студентського наукового гуртка «Південноукраїнські наукові студії»
Концерт на підтримку мешканців з України у м. Рига (Елеонора Бутенко)
Засідання філософського клубу «Софія»
Презентація «Перспективи та можливості програми Co-tutelles de these в Україні»
Трейнінг «Міжкультурні особливості вищої освіти в Німеччині»
Міжнародний арт-проєкт – виставка «Маріуполь – незламний» (Елеонора Бутенко)
Патріотичний челендж «Скажи гарно так всьому світу, що Україна – це…..»
V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю студентів та молодих вчених «Південноукраїнські наукові студії»
Свято до 300-річчя з Дня народження Григорія Сковороди
Участь у вебінарі «Web of Science Researcher Profiles: інструкція до використання» (аспірантка Інна Федорова)
Вебінар з основ віртуального обміну (Virtual Exchange)
Відкрите заняття до річниці з Дня народження Григорія Сковороди
Круглий стіл «Інформаційне суспільство: право, інновації, бізнес» (м. Дніпро)
Відкритий захід, присвячений Дню пам’яті жертв Голодомору
Урочистості до Дня гідності та свободи (Елеонора Бутенко)
Участь у конференції «Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ – ХХІ століть»
Зустріч зі стейкхолдером (проф. Анжела Бойко)
Гостьова лекція та зустріч з експертом-практиком (Павло Дзіковський)
Урочистості до Всесвітнього Дня філософії: круглий стіл «Людина має право: соціально-гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні»
Святкування Дня філософії
Зустріч зі стейкхолдером (проф. В’ячеслав Бліхар)
Інтерактивний захід «Healthy – Lifestyle» (Україна – Китай)
Захист тем аспірантів 1-го року навчання, вступ: осінь 2022 р.
Тренінг «Дискримінація: від утверджень до рівності» (аспірантка Марина Арапакі)
Міжнародний саміт форуму China Art Commynication, симпозіум зі створення цифрових медіа та розвитку метавсесвіту в Китаї
Участь у вебінарі «Особистісні ресурси подолання стресу в умовах війни»
Вітаємо з отриманням сертифікатів за результатами корпоративного навчання з питань євроінтеграції!
Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації в освіті: сутність, проблеми, перспективи» (м. Одеса)
Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-гуманітарні виміри правової держави» (м. Дніпро)
Участь здобувачів вищої освіти в онлайн-тренінгу «Сучасні форми підприємництва: франшиза, стартап та ін.»
Міжнародна наукова конференція «Людина як цілісність: традиції та інновації» (ОНМУ, кафедра філософії та біоетики)
Міжнародна науково-практична конференція «Соціальний капітал – основа консолідації суспільства»
Вітаємо аспірантку ОНП Філософія Інну Федорову із успішним завершенням Міжнародного підвищення кваліфікації за програмою «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського Союзу та Україні»
Вітаємо аспірантів ОНП Філософія із успішним завершенням Міжнародного підвищення кваліфікації за програмою «НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ»
Форум академічної доброчесності
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, аспірантів і здобувачів вищої освіти за програмами «Статус кандидата на вступ до ЄС: виклики та можливості для України» та «Національна ідентичність та європейська інтеграція»
Засідання наукових гуртків «Південноукраїнські наукові студії» та «Філософ»
Аспіранти ОНП Філософія взяли участь у програмі підвищення кваліфікації «Психологічний стрес: подолання наслідків та уникнення посттравматичного стресового розладу»
Вебінар на тему «Жінка нової ери» (аспірантка Віолета Світлицька)
Відкрита лекція на тему «Мова як предмет філософської рефлексії» (аспірантка Віолета Світлицька)
Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Гендерні студії у вищій школі: сучасні виклики та досягнення»(аспірантка Віолета Світлицька )
Участь науково-педагогічних працівників та аспірантів у онлайн семінарі з використання хмарної платформи Microsoft 365
Участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Global Science and Education in the modern realities» (аспірантка Інна Федорова)
Участь в Проєкті з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz-Bridge», спрямованого на розвиток soft-skills викладача (аспірантка Інна Федорова)
Зустріч аспірантів 1-го року навчання з гарантом освітньо-наукової програми за спеціальністю 033 «Філософія»
Вступний іспит в аспірантуру та захист наукових презентацій за спеціальністю 033 Філософія


2021-2022 навчальний рік

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни» завершене
«Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії під час війни: хмарні сховища як сучасний інструмент для організації ефективної роботи і спільного простору відділу аспірантури та аспірантів»: он-лайн лекція
«Діяльність аспірантури і докторантури та здобуття наукових ступенів в умовах воєнного стану»: он-лайн лекція
Збірники конференцій, проведених кафедрою філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності сформовано і розміщено в репозитарії Університету Ушинського.
Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни»
Підведення підсумків роботи наукового гуртка «Школа логістики»
Школа Логістики в університеті Ушинського
Збірник «Південноукраїнські наукові студії»
Підведення підсумків роботи наукового гуртка «Південноукраїнські наукові студії» за 2021 – 2022 н.р.(керівник – проф. Петінова О. Б.)
Аспіранти ОНП Філософія стали слухачами Онлайн конференції «Життя під час війни»
Вітаємо з черговими досягненнями здобувачку 1-року навчання ОНП Філософія Інну Федорову!
Виставка творчих робіт з філософії «Сенс мого життя»
Звіт аспірантів ОНП Філософія за 2021-2022 н. р. та захист тем здобувачів 1-го року навчання
Презентація мемів. Філософський «хакатон»
Зустріч зі стейкхолдером та гостьова лекція для аспірантів: до нас завітав Олексій Халапсис
Виставка творчих робіт «Філософія у моєму житті» (Україна - Китай)
Вийшли довгоочікувані збірники!
Засідання секції «Актуальні проблеми сучасності через призму соціології»
Засідання наукових гуртків «Південноукраїнські наукові студії» та «Філософ» (ДУ «Одеська політехніка») до Дня науки 2022 р.
Вебінар SWOT-аналіз в InCites: справжній коректний аналіз за спеціалізаціями
Підведення підсумків Днів науки-2022 в Університеті Ушинського
Вітаємо Маріанну Остренко!
Вітаємо з нагородою!
Урочистості до Дня науки 2022
ХІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «НАУКОВА ВЕСНА» 2022 р. (НТУ «Дніпровська політехніка», ЗВО-партнер)
Участь у VIІI Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект» (ЧДТУ, ЗВО-партнер)
Громадське обговорення Освітньо-професійної програми за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
Воркшоп «Державна реєстрація авторського права на науковий твір»
ОБГОВОРЕННЯ ОПП З КУЛЬТУРОЛОГІЇ
Відкрите заняття з соціології, приурочене до Дня Європи
Участь у вебінарах «Профіль установи: створення, корегування, використання» та «Можливості аналітичного інструменту InCites для науковця та адміністратора»
Постать Григорія Сковороди в історії розвитку філософської думки
Вітаємо з отриманням сертифікатів учасників міжнародного вебінару «Психологічна підтримка особистості в умовах війни: як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах війни»
Вебінар «Web of Science Core Collection для ефективної наукової діяльності»
Міжнародне стажування (Польща) «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи»
Вебінар «Чим відрізняється фахова стаття категорії «Б» від наукової статті Scopus/Web of Sience»
Відбулося розширене засідання робочих (проєктних) груп
Вебінари «Research Smarter: Рішення Clarivate для позиціонування ВНЗ у GRAS рейтингу» та «Як використовувати ресурси Clarivate для формування бібліотечних колекцій»
Вебінар «Гендер та цифрові технології в науці»
Засідання наукового гуртка «Південноукраїнські наукові студії»
Громадське обговорення проєктів ОНП третього (освітньо-наукового) та ОПП другого (магістерського), першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки»
ОБГОВОРЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 034 КУЛЬТУРОЛОГІЯ
ОБГОВОРЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ФІЛОСОФІЇ
Вебінари «Авторські профілі науковця» та «EndNote: оформлення бібліографії статті за форматом журналу»
ОБГОВОРЕННЯ ГОСТЬОВОЇ ЛЕКЦІЇ НА КАФЕДРІ ФІЛОСОФІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Міжнародний вебінар «Психологічна підтримка особистості в умовах війни» (Україна – Польща)
Підведення підсумків проходження науково-педагогічної практики аспірантами ОНП Філософія
Лекторій-практикум «Мистецтво. Війна. Ми.»
Науково-педагогічна практика аспірантів ОНП Філософія: відкриті заняття та виховні заходи
КРУГЛИЙ СТІЛ «Проблеми академічної доброчесності в сучасному українському суспільстві»
Вебінар «Хижацькі видання: розпізнати та уникнути»
Науково-педагогічна практика аспірантів спеціальності 033 Філософія триває
Завершилось Міжнародне стажування науково-педагогічних працівників та аспірантів кафедри філософії, соціології та менеджменту СКД
Настановча конференція здобувачів ОНП 033 Філософія з науково-педагогічної практики
Презентація дослідницьких пропозицій вступників до аспірантури
Формування Soft та Hard Skills і командна робота
Зустріч з Головою профспілки та Головою студентського самоврядування Університету
Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у Школі наукового керівника
Персональна виставка «Моє натхнення» аспірантки Університету Ушинського Елеонори Бутенко
Міжнародне стажування науково-педагогічних працівників та аспірантів кафедри філософії, соціології та менеджменту СКД
Зустріч з міжнародним експертом-практиком із КНР паном Фанг Джуном
Зустріч з експертом-практиком Євгеном Головахою
Підсумки конференції «Південноукраїнські наукові студії»
У межах реалізації українсько-китайського проєкту проведено інтегроване практичне заняття з філософії
Університет Ушинського взяв участь у Всеукраїнських філософських читаннях до Всесвітнього дня філософії
Інтегроване відкрите практичне заняття у міжнародному форматі
Викладачі Університету Ушинського виступили на засіданні секцій соціології, філософії та психології Одеського Будинку вчених
Нові обрії українсько-китайської співпраці
Вебінар на тему «Академічна доброчесність в українському науковому співтоваристві»
Інтегроване бінарне практичне заняття з дисципліни «Філософія. Базовий курс»
Online робоча нарада в рамках реалізації Меморандуму про співпрацю між Аньхойським університетом фінансів та економіки та Університетом Ушинського
Зустріч зі стейкхолдерами Аньхойського університету фінансів та економіки
Онлайн нарада та конференція науково-педагогічних працівників кафедри філософії, соціології та менеджменту СКД зі стейкхолдерами з питання обговорення проєктів ОНП
Відбулася українсько-китайська онлайн конференція з питань дистанційної академічної мобільності, стрім по університету
Лекції з питань протидії корупції від стейкголдерів Університету Ушинського
Відбулася інтерактивна лекція викладача китайського ЗВО на тему «Філософія брендінгу»
Публічний захист дисертації на тему «Хаос як предмет соціальної філософії»
Захист З.М.Атаманюк
Угода про співробітницво
Он-лайн конференція ЗВО
Психологічна служба взяла участь у обговорені освітніх програм історико-філософського відділення
«Глобальні виклики – гуманітарні шляхи вирішення»: круглий стіл в Університеті Ушинського
Вітаємо Орленко Ірину Миколаївну з успішним захистом у спеціалізованій вченій раді ДФ 41.053.012
На соціально-гуманітарному факультеті Університету Ушинського відбулася лекція-зустріч із ученим-філологом із Ізраїлю
Гостьова лекція з філософії та зустріч зі стейкхолдером (Н.Рибка)
Зустріч з експертами та професіоналами-практиками Рік Додсон
Бінарне відкрите заняття з філософії та етики наукових досліджень в Університеті Ушинського (М.Пальчинська)
Гостьова лекція та залучення експертів до освітнього процесу (Н.Іванова)
Відкрита бінарна лекція на тему «Філософія та етика наукових досліджень в системі соціально-гуманітарного знання» (А.Бойко)
Відкрита бінарна лекція на тему «Аналіз дослідження метакогнітивної сфери особистості у вітчизняній та зарубіжній літературі»
Робоча нарада у міжнародному форматі
Зустріч з експертом-практиком у міжнародному форматі
Обговорення питань організації науково-педагогічної практики для здобувачів вищої освіти ОНП Філософія
Міжнародні Сковородинівські читання «Філософська спадщина Г. С. Сковороди»
Розширення міжнародної співпраці
Екскурсія до дібліотеки
Нові обрії україно-китайської співраці (бренди)


Контакти
Адреса: Старопортофранківська, 26, каб. 73,
м. Одеса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

© 2024 Університет Ушинського
https://147.139.212.232/ https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/