Науково-педагогічний склад

Професорсько-викладацький контингент кафедри теорії та методики практичної психології відзначається високим рівнем професійної підготовки, до її складу входять 23 штатних співробітника, у тому числі: докторів наук, професорів – 6 осіб (26 %), кандидатів наук, доцентів – 14 осіб (61 %), викладачів – 3 особи (13 %).

Співробітниками кафедри забезпечується викладання фундаментальних та фахових дисциплін, що передбачені навчальними планами: Вступ до спеціальності, Загальна психологія, Практикум з психології, Експериментальна психологія, Соціальна психологія, Психодіагностика, Історія психології, Диференціальна психологія, Методика викладання психології, Психологія управління, Методологічні та теоретичні проблеми психології, Психологія спорту, Основи психологічного консультування, Юридична психологія, Основи психологічного тренінгу, Політична психологія, Профорієнтація та профвідбір, PR, Основи психотерапії, Психологія вищої освіти та інші. Кафедра опікується підготовкою профільних спеціалістів з напрямків: «Психологія кризових станів та переживань», «Дитяча психологія», «Психологічний супровід бізнесу», «Сімейна психологія», «Юридична психологія».

Заняття з психологічних дисциплін проводяться викладацьким складом кафедри на соціально-гуманітарному факультеті за спеціальністю 053 Психологія, а також на інших відділеннях і структурних підрозділах університету.

sannikov

САННІКОВ ОЛЕКСАНДР ІЛЛІЧ

SANNIKOV OLEKSANDR

pdf

ORCID ID: 0000-0002-6743-0182

Researcher ID: I-5165-2018

Google Scholar profile: Link

Посада: професор кафедри теорії та методики практичної психології

cybuh

ЦИБУХ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

TSIBUH LIUDMYLA

pdf

ORCID ID: 0000-0001-5759-7977

Google Scholar profile: Link

Посада: доцент кафедри теорії та методики практичної психології

sinelnikova

СІНЄЛЬНІКОВА ТЕТЯНА ВЯЧЕСЛАВІВНА

SINELNIKOVA TETIANA

pdf

ORCID ID: 0000-0002-0111-5243

Google Scholar profile: Link

Посада: доцент кафедри теорії та методики практичної психології

lazorenko

ЛАЗОРЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЄВНА

LAZORENKO TETIANA

pdf

ORCID ID: 0000-0002-0416-4104

Google Scholar profile: Link

Посада: доцент кафедри теорії та методики практичної психології

pospelova

ПОСПЕЛОВА ІРИНА ДОНАТАСІВНА

POSPELOVA IRYNA

pdf

ORCID ID: 0000-0001-8802-475X

Google Scholar profile: Link

Посада: доцент кафедри теорії та методики практичної психології

pivovarchik

ПИВОВАРЧИК ІРИНА МИХАЙЛІВНА

PYVOVARCHYK IRYNA

pdf

ORCID ID: 0000-0003-4980-677Х

Google Scholar profile: Link

Посада: завідувач кафедри теорії та методики практичної психології

melnichuk

МЕЛЬНИЧУК ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА

MELNICHUK IRYNA

pdf

ORCID ID: 0000-0003-1982-7393

Google Scholar profile: Link

Посада: доцент кафедри теорії та методики практичної психології

koval

КОВАЛЬ КАТЕРИНИ ІГОРІВНИ

KOVAL KATERYNA

pdf

ORCID ID: 0000-0002-8182-6888

Google Scholar profile: Link

Посада: старший викладач кафедри теорії та методики практичної психології

golovska

ГОЛОВСЬКА ІРИНА ГЕОРІЇВНА

GOLOVSKA IRYNA

pdf

ORCID ID: 0000-0002-8454-6232

Посада: доцент кафедри теорії та методики практичної психології

vdovidchenko

ВДОВІЧЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

VDOVICHENKO OKSANA

pdf

ORCID ID: 0000-0002-3553-1106

Google Scholar profile: Link

Посада: доцент кафедри теорії та методики практичної психології

kosyanova

КОСЬЯНОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА

KOSIANOVA OLENA

pdf

ORCID ID: 0000-0001-9532-9981

Google Scholar profile: Link

Посада: викладач кафедри теорії та методики практичної психології, завідувачка лабораторії загальної, спеціальної та медичної психології

sytnik

СИТНІК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

SYTNIK SVITLANA

pdf

ORCID ID: 0000-0001-5875-919X

Google Scholar profile: Link

Посада:доцент кафедри теорії та методики практичної психології

Slusarenko

СЛЮСАРЕНКО МАРІЯ ІВАНІВНА

SLIUSARENKO MARIIA

pdf

ORCID ID: 0000-0003-0015-5160

Google Scholar profile: Link

Посада: старший викладач кафедри теорії та методики практичної психології

furman

ФУРМАН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

FURMAN ANATOLII

pdf

ORCID ID: 0000-0002-4446-0549

Google Scholar profile: Link

Посада: декан соціально-гуманітарного факультету, доцент кафедри теорії та методики практичної психології

chebikin

Чебикін Олексій Якович

Oleksiy Chebykin

pdf

ORCID ID: 0000-0001-7905-2708

Google Scholar profile: Link

Посада: професор, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України

ilnicka

ІЛЬНИЦЬКА ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА

ILNYTSKA LARYSA

pdf

 

ORCID ID:  0000-0002-7945-8051

Google Scholar profile: Link

 

Посада: старший викладач кафедри теорії та методики практичної психології

© 2017 Університет Ушинського