Організаційна робота

Організаційна робота на кафедрі здійснюється за такими напрямками:

1. Виховна робота зі студентським колективом. Куратори академічних груп співпрацюють зі студентами на паритетних засадах, організовують різноманітні дорадчі, інформаційні заходи, активно долучаються до просвітницьких і розвивальних загальноуніверситетських та факультетських заходів, проводять бесіди за актуальною для студентської молоді тематикою під час кураторських годин, відвідують гуртожитки та інструктують наступників з питань щодо запобігання розповсюдження у молодіжному середовищі негативних явищ: пияцтва, паління, наркоманії тощо, проводять моніторинг працевлаштування випускників.

2. Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді –проводяться профорієнтаційні зустрічі, презентації напряму підготовки 053 Психологія, бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами, їх батьками, адміністрацією навчальних закладів м. Одеси та Одеської області під час проходження різних видів практики (д. психол. н., доц. Фурман А. А., к. психол. н., доц. Пивоварчик І. М., к. психол. н., доц. Ситнік С. В., к. психол. н., доц. Сінєльнікова Т. В., к. психол. н., доц. Цибух Л. М., ст. викл. Кондрицька Г. О. та інші), організуються виступи викладачів у ЗМІ (д. психол. н., проф. Чебикін О. Я., д. психол. н., проф. Велитченко Л. К., к. психол. н., доц. Поспєлова І. Д., к. психол. н., доц. Татьянчиков А. О.).

3. Проведення позанавчальних заходів – залучення студентів до участі в заходах з професійної просвіти Громадського об’єднання «Одеська асоціація професійних психологів», психолого-освітньої майстерні «Скріпка», а також культурних подій університету та художньої самодіяльності.

4. Організація та проведення всеукраїнських олімпіад зі спеціальності «Психологія», міжнародних та всеукраїнських студентських конференцій, а також тематичних круглих столів, диспутів, консультацій, творчих вечорів, турнірів, семінарів, читань, квестів з проблем психології; видання програм та матеріалів проведених наукових заходів.

© 2017 Університет Ушинського