Зустріч доцента кафедри теорії та методики практичної психології Поспелової І.Д. з академічною групою 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія

Файл 109.05.2022 року пройшла зустріч доцента кафедри теорії та методики практичної психології Поспелової І.Д. з академічною групою 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія, яка була присвячена Дню Європи.На зустрічі було проведено інтерактивну вправу “Піктограми”. Піктограми-малюнки визначалися з переліку прав людини з Хартії основних прав Європейського Союзу. Здобувачі презентували свої піктограми, пояснюючи їх зміст. Створено малюнки до наступних прав людини: Свобода вираження поглядів та свобода інформації; Право на свободу та безпеку; Повага до приватного та сімейного життя; Право на захист персональних даних тощо.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського