Засідання групи забезпечення ОПП Психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія

1У травні 2022 року відбулося засідання групи забезпечення ОПП Психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія в Університеті Ушинського та зовнішніх стейкхолдерів – докторів психологічних наук, професорів Лариси Журавльової (Поліський національний університет), Карини Фоменко (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди).  Дуже дякуємо шановним стейкхолдерам за ретельний моніторинг нашої програми підготовки майбутніх психологів. Ваші поради допоможуть нам  ще вище підняти якість освітньо-професійної підготовки здобувачів у галузі психологічної науки та відповідати викликам сьогодення!  

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського