Пройшов остаточний контроль знань у вигляді атестаційного екзамену

113-17 червня 2022 року в онлайн-форматі на кафедрі теорії та методики практичної психології Університету Ушинського здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання зі спеціальності 053 Психологія пройшли остаточний контроль знань у вигляді атестаційного екзамену.
Екзаменаційна комісія високо оцінила знання, вміння та навички, які продемонстрували здобувачі, якість і загальний рівень підготовки випускників та їх фахову компетентність, за результатами оцінювання – всі студенти успішно склали атестаційний екзамен. Вітаємо наших здобувачів з успішним складанням екзамену!

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського