Факультет початкового навчання

Факультет початкового навчання є справжнім навчальним науково-методичним центром підготовки вчителів початкових класів, англійської  мови, практичних психологів, соціальних педагогів.

Потужний науково-педагогічний потенціал факультету дозволяє успішно вирішувати проблеми модернізації навчально-виховного процесу, сприяти вдосконаленню професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, соціальних педагогів, активізації їх професійної компетенції, творчої активності й самостійності.

На факультеті здійснюється підготовка вчительських кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр, а також висококваліфікованих науково-педагогічних працівників в аспірантурі та докторантурі. Відомими є наукові школи професорів І. М. Богданової, І. О. Пальшкової, С. О. Скворцової, З. Н. Курлянд та інших.

Гордість інституту – його студенти та випускники, серед яких є переможці багатьох студентських олімпіад, заслужені та видатні вчителі, переможці конкурсів «Учитель року», керівники освітніх закладів Одещини.

На базі факультету початкового навчання здійснюється підготовка фахівців денної та заочної форм навчання за такими напрямами:

  1. 013 Початкова освіта з додатковою спеціальністю «Практична психологія» або «Мова та література (англійська)».

Випускники отримують кваліфікацію вчителя початкових класів, учителя іноземної мови в початкових класах, практичного психолога в закладах освіти, вихователя та педагога-організатора в загальноосвітніх школах різного типу: школах-інтернатах, дитячих будинках, центрах дитячої творчості, позашкільних навчальних закладах.

  1. 231 Соціальна робота з додатковою спеціальністю «Практична психологія».

Випускники отримують кваліфікацію соціального педагога, практичного психолога в закладах освіти, будинках дитини, дитячих санаторіях, соціально-реабілітаційних центрах для неповнолітніх, інтернатах для дітей-інвалідів, притулках, приймальниках-розподільниках, виправних закладах для неповнолітніх.

На факультеті навчаються понад 1 тис. студентів денної та заочної форм навчання, серед яких також студенти з близького і далекого зарубіжжя: Молдови, Білорусії, Азербайджану, Туркменістану та Китаю.

Навчально-виховний процес забезпечують чотири кафедри: кафедра педагогічних технологій початкової освіти (завідувач – В.А.Балакірєва, к. пед. н., доц.), кафедра педагогіки (завідувач – І. А. Княжева, д. пед. н., проф.), кафедра математики та методики її навчання (завідувач – С.О.Скворцова, д. пед. н., проф., член-кореспондент НАПН України).

Деканом факультету початкового навчання є доктор педагогічних наук, професор Пальшкова Ірина Олександрівна.

У зв’язку з необхідністю здійснювати широкий спектр досліджень соціально-педагогічних проблем становлення та розвитку підростаючого покоління була створена наукова та навчально-методична лабораторія соціально-педагогічних досліджень, яка проводить наукову роботу за такими напрямами:

- підготовка майбутніх соціальних педагогів до проектувальної діяльності в професійній сфері;

- формування особистості соціального педагога як суб’єкта професійної діяльності;

- розвиток творчої активності соціального педагога в умовах підготовки до професійної діяльності з урахуванням вимог Болонської декларації;

- аналіз специфіки та особливості прояву професійної діяльності майбутнього соціального педагога та створення відповідного навчально-методичного забезпечення.

Експериментальною базою лабораторії є: загальноосвітні школи різного типу, школи-інтернати, дитячі будинки, центри дитячої творчості, будинки дитини, дитячі санаторії, соціально-реабілітаційні центри для неповнолітніх, інтернати для дітей-інвалідів, дитячі лікарні, центри соціального обслуговування населення, притулки, кризові центри для дітей та молоді; приймальники-розподільники, спецінтернати, відділи міліції у справах неповнолітніх, клуби за місцем проживання, центри молодої сім’ї, центри соціальних служб для молоді, громадські дитячі та молодіжні об’єднання, молодіжні служби працевлаштування.

З метою підготовки кадрів вищої кваліфікації, в яких університет та південний регіон України мають гостру потребу, на факультеті здійснюється підготовка: аспірантів зі спеціальностей 231 – Соціальна робота (4 аспіранти) та 015 – Професійна освіта (5 аспірантів), докторантів зі спеціальності 015 – Професійна освіта (1 докторант).

На базі факультету проводяться Всеукраїнські науково-практичні конференції для студентів і молодих науковців. Систематично випускаються наукові збірники: «Студентські соціальні ініціативи: реалії та перспективи» (щорічно), «Інноваційні вектори сучасної початкової освіти» (2013 р.), «Професійна діяльність педагога початкової ланки освіти: проблеми та перспективи» (2012 р.), «Сучасний навчально-виховний процес: теорія і практика» (2010 р.), «Якісна початкова освіта: шляхи та умови вдосконалення» (2008 р.), «Новітні педагогічні технології: проблеми та перспективи початкової школи» (2006 р.), «Теорія і практика управління педагогічним процесом» (2002 р.).

На базі факультету діє сучасно обладнаний комп’ютерний клас, у якому є вихід до мережі Internet. Він оснащений інтерактивною дошкою та мультимедійним проектором.

Також студенти беруть участь у виховних заходах університету та міста: «Посвята першокурсників у студенти», «День міста Одеси», «День працівника освіти», «Міжнародний день студентів», «Новий рік», «Міжінститутський конкурс КВК», «День Святого Валентина», «Міжнародний жіночий день», «День Перемоги». У конкурсі самодіяльності університету до Дня студента у поточному навчальному році факультет посів перше місце.

На факультеті створено 2 команди КВК «Всё в меру» й «Таки-да», які постійно беруть участь у змаганнях між ВНЗ м. Одеси. Студенти мають змогу вивчати безкоштовно турецьку мову, відвідувати гуртки східного танцю та фітнесу.

Студентами проводяться різні благодійні заходи: Всеукраїнська акція «Почуйте всі!» Благодійного фонду «Серце до серця»; акція «Помоги детям Украины»; новорічний марафон Благодійного фонду «Доброчин»; збір коштів для Дитячого будинку «Солнышко»; проведення святкових концертів для вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей тощо.

Серед випускників факультету початкового навчання – відомі в регіоні заслужені вчителі (В. В. Гарманова, М. І. Москальова, Г. М. Панова та ін.), переможці конкурсів «Учитель року» (І. В. Букер, Є. П. Гайдай, О. П. Громік, Л. О. Жданова, О. В. Леконцева), керівники освітніх установ (І. І. Стеценко, директор НВК № 126; О. Р. Гребенщикова, президент школи альтернативного типу «АСТР» та ін.).

Ураховуючи сучасні вимоги до освітян, факультет розширює і урізноманітнює свої спеціалізації, зміцнює і модернізує матеріальну базу, постійно вдосконалює науково-методичні форми організації навчально-виховного процесу.

Наша адреса: 65039, м. Одеса, Фонтанська дорога, 4, факультет початкового навчання.

Телефон деканату: +38(048)705-46-62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського