Звітування аспірантів спеціальностей 011 і 015

221 червня 2022 року на засіданні кафедри педагогіки Університету Ушинського відбулося звітування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальностей 015 Професійна освіта і 011 Освітні, педагогічні науки за 2021-2022 навчальний рік.

Гостьова лекція-тренінг "Діяльнісний підхід у початковій школі"

1У межах святкування Дня науки для студентів 2-3 курсів факультету початкового навчання було проведено гостьову лекцію-тренінг "Діяльнісний підхід у початковій школі". Запрошений лектор - тренерка НУШ, голова циклової комісії педагогіки і методики початкової освіти, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист КЗ "Одеський педагогічний фаховий коледж"
Власова Ганна Володимирівна.

Гостьова лекція для 2 курсу ФПН

101.06.2022 року студенти 2 курсу факультету початкового навчання взяли участь у відкритій гостьовій лекції кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри початкової ї професійної освіти, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди Філатової Лади Семенівни

🔷на тему : "Event - технології в закладах освіти"

Відкрита гостьова лекція на тему: "Ранкова зустріч в сучасній початковій школі"

101.06.2022 року студенти 3 курсу факультету початкового навчання взяли участь у відкритій гостьовій лекції кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри початкової ї професійної освіти,  Харківського національного педагогічного  університету імені Г.С.Сковороди  Шишенко Валентини Олексіївни на тему: "Ранкова зустріч в сучасній початковій школі"

Тиждень доброчесності на факультеті початкового навчання

1Протягом тижня доброчесності на факультеті початкового навчання було проведено конкурс студентських есе на тему "Вплив доброчесності на майбутнє людини" та конкурс відео-проєктів "Чесність починається з тебе". Наприкінці тематичного тижня було організовано круглий стіл зі студентами факультету "Академічна доброчесність. Проблеми та перспективи", під час якого було обговорено актуальні питання проблеми, роз'яснено поняття "академічна доброчесність", визначено особливості та різновиди плагіату, обговорено шляхи недопущення академічної недоброчесності та підведено підсумки конкурсів студентських есе та відео-проєктів.

День абітурієнта 2021 на факультет почакового навчання

416.03  на факультеті початкового навчання було проведено профорієнтаційний захід "Магістр ФПН 2021". Зустріч була проведена онлайн на платформі Teams. У заході брали участь студенти 4 курсу денного та заочного відділень. Було повідомлено про правила прийому до магістратури факультету початкового навчання на 2021-2022 н.р., пояснено процедуру реєстрації на ЄВІ з англійської мови, надано інструкції щодо створення кабінету вступника на сайті "Освіта всім", обговорено особливості фахового вступного випробування та запрошено майбутніх випускників до участі у пробному ЄВІ з англійської мови

Гостьова лекція стейкхолдера для аспірантів ОНП «Професійна освіта» Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

111 березня 2021 року доктором педагогічних наук, професором Кічук Надією Василівною було проведено гостьову лекцію стейкхолдера з теми «Освітнє лідерство». Декан факультету початкового навчання Ізмаїльського державного гуманітарного університету, знаний науковець, досвідчений викладач, засновник наукової школи – Надія Василівна Кічук розповіла аспірантам про структурні елементи освітнього лідерства як наукового феномену і, водночас, складника успішної діяльності сучасного професіонала-дослідника європейського рівня. Професор Н. Кічук рекомендувала здобувачам освіти ознайомитись із низкою дотичних до теми лекції джерел, які допоможуть їм в опануванні освітньо-наукової програми за фахом.

В Університеті Ушинського відбувся майстер-клас для аспірантів ОНП «Професійна освіта»

110 березня 2021 року в межах роботи лабораторії «Професійна освіта» кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського доктором педагогічних наук, професором Надією Василівною Кічук було проведено майстер-клас «Публікаційна активність Scopus & Web of Science» для аспірантів. Вчена розповіла здобувачам освіти за освітньо-науковою програмою «Професійна освіта» про значення сучасних наукометричних баз у роботі науковця-дослідника. Жвава дискусія, спільна аналітична робота з аспірантами дозволила дійти висновку, що інноваційні публікаційні механізми унаочнення наукових розвідок (статті у наукометричних виданнях, грантові програми, публікації у міжнародних журналах тощо) є безпосереднім механізмом реалізації наукової творчості аспіранта. Разом з аспірантами професор Н. В. Кічук торкнулась ще одного важливого аспекту вдосконалення наукового середовища нашої країни – проєкту Стратегії розвитку освіти України на 2021-2030 роки, в якому задекларовано актуальність підготовки компетентнісно-здатного керівника.

Сторінка 1 із 2

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського