Загальні відомості

Стратегії розвитку кафедри педагогіки

Положення про кафедру педагогіки

Наші партнери

Свої витоки кафедра педагогіки починає з 1920 року. На чолі кафедри був Михайло Іванович Гордієвський, відомий учений у галузі теорії та історії педагогіки. Під час війни кафедра працювала в евакуації Майкопі та Байрам-Алі. У цей час її завідувачем був кандидат педагогічних наук, доцент Степан Федорович Збандуто, який обіймав цю посаду до 1973 року. У 1959 р. на замовлення Міністерства освіти України у співавторстві з доцентами М. М. Маянц, В. М. Верескуном, Р. І. Хмелюк, ст. викладачами Є. І. Харитоновою, М. С. Трепіною він видав підручник з педагогіки для педагогічних училищ. У 1965 р. був створений посібник для студентів педагогічних ЗВО. За ці праці за сукупністю С. Ф. Збандуті було присуджено звання професора.

Упродовж 1930-1969 рр. на кафедрі працювала кандидат педагогічних наук, доцент М. М. Маянц. У 1936 р. нею було перекладено російською мовою педагогічний твір Ж.-Ж. Руссо «Еміль, або про виховання», який донині вважається класичним.

У 1946-1983 рр. в інституті працював професор М. С. Гриценко, який один із перших в Україні в 1930 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1970 р. – докторську. Коло наукових інтересів М. С. Гриценка охоплювало проблеми історії педагогіки. За його сценаріями Українська студія хронікально-документальних фільмів випустила навчальні діафільми «Я. А. Коменський», «К. Д. Ушинський», «А. С. Макаренко». Він був засновником музею К.Д.Ушинського при інституті, для створення якого тривалий час збирав унікальні документи.

Протягом 25 років (1973-1998 рр.) на чолі кафедри була доктор педагогічних наук, професор Раїса Іллівна Хмелюк. Їй належить визначна роль у розробці педагогіки вищої школи, яка традиційно розглядалася лише як підрозділ вікової та професійної педагогіки. Лише в 1960-1990 рр. Вона почала розвиватись як окрема самостійна галузь педагогіки. Однією з її найбільш важливих проблем постає проблема профвідбору до педагогічних ВНЗ. Діапазон проблем, що складають коло наукових інтересів професора Р. І. Хмелюк, надзвичайно широкий: окрім профорієнтації та профвідбору до педагогічної діяльності вона, одна з перших у Радянському Союзі, починає розглядати ігрове моделювання в педагогічному процесі (1980 р.) і ділові ігри з педагогіки як один із активних методів навчання під час підготовки майбутніх учителів. Саме ділові ігри авторка розглядала як такі, що сприяють підвищенню професійної підготовки фахівців, оскільки вони моделюють діяльність, що максимально наближена до реальних умов шкільного життя.

З 1997 року по липень 2019 року кафедру очолювала доктор педагогічних наук, професор Зінаїда Наумівна Курлянд. З вересня 2019 кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Княжева Ірина Анатоліївна.

При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 015 Професійна освіта. Всі члени кафедри є членами наукового семінару з попередньої експертизи докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

Кафедрою забезпечується викладання педагогічних дисциплін у професійній підготовці фахівців спеціальності 014 «Середня освіта» (за спеціалізаціями)


Новини

Участь кафедри педагогіки у лекції «ORCID: профіль науковця»

Засідання кафедри педагогіки

Звітування аспірантів спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки і 015 Професійна освіта за 2022–2023 н.р.

Гостьова онлайн-лекція «Китай: минуле, сьогодення та майбутнє»

Гостьова лекція професора Ковальчука В. В. для аспірантів

Академічна мобільність у Харбінському інженерному університеті (м. Харбін, КНР)

Засідання кафедри педагогіки

Ірина Княжева, завідувачка кафедри педагогіки, провела воркшоп для здобувачів освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки

Участь в он-лайн заході спірантів кафедри педагогіки

Аспіранти спеціальностей 011 і 015 завершили науково-педагогічну практику

Проблемна лекція-візуалізація «Результативність освітнього процесу»

Лекція-диспут викладача з Республіки Кореї

Обговорення проєктів Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня спеціальності 014 Середня освіта

Участь у вебінарі про авторське право

Бінарна лекція за участю стейкголдера для аспірантів спеціальностей 011 і 015

Проведено настановну конференцію щодо науково-педагогічної практики

Звітування аспірантів спеціальностей 011 і 015

Звітування аспірантів на кафедрі педагогіки

Участь аспірантів кафедри педагогіки у Школі молодого науковця

Кафедра педагогіки долучилась до лекції з Китаю

Підвищення кваліфікації-2022

Презентація результатів дисертаційного дослідження на науковому семінарі

Обговорення проєктів ОНП «Освітні, педагогічні науки» і «Професійна освіта»

Підведення підсумків практики аспірантів спеціальностей 011 і 015

Семінар-тренінг «Доброчесність наукових досліджень»

Лекція-візуалізація за участю аспірантки кафедри педагогіки

Настановча конференція перед науково-педагогічною практикою в аспірантів другого року навчання

Захист дисертації Ху Юе

Захист дисертації Лян Цзе

Захист дисертації Юй Хайюй

Успішний захист дисертації доктора філософії К. C. Орду

Нагородження переможців конкурсу есе «Що для мене патріотизм і любов до Батьківщини»

Гостьова лекція для аспірантів і викладачів

Наукова онлайн конференція «Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі»

Лекції з питань протидії корупції від стейкголдерів Університету Ушинського

Обговорення проєкту онп 015 професійна освіта

Кафедра педагогіки Університету Ушинського оголошує старт конкурсу есе з теми «ЩО ДЛЯ МЕНЕ ПАТРІОТИЗМ І ЛЮБОВ ДО БАТЬКІВЩИНИ»

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦІЯ з теми «Якість наукових публікацій як чинник успішності сучасного науковця»

Відбувся вебінар «Академічна доброчесність в українському науковому співтоваристві» з аспірантами Університету Ушинського

Зустріч зі стейкголдером для аспірантів спеціальності 015 «Професійна освіта» Університету Ушинського

Зустріч аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського з керівником Одеського обласного центру підтримки інклюзивної освіти

В Університеті Ушинського відбувся майстер-клас для аспірантів ОНП «Професійна освіта»

Гостьова лекція стейкхолдера для аспірантів ОНП «Професійна освіта» Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

Нарада з питань співпраці між Університетом Ушинського та Маріупольським державним університетом

Школа молодого науковця 2021: реалії та перспективи

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦІЯ з теми «Якість наукових публікацій як чинник успішності сучасного науковця»

Рада молодих учених (РМУ) та Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених провели (НТС) вебінар "Особливості реалізації принципів академічної доброчесності у вищій школі"

Відбувся вебінар «Академічна доброчесність в українському науковому співтоваристві» з аспірантами Університету Ушинського

Гостьова лекція стейкхолдера для аспірантів ОНП «Професійна освіта» Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

Зустріч аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського з керівником Одеського обласного центру підтримки інклюзивної освіти

В Університеті Ушинського відбувся майстер-клас для аспірантів ОНП «Професійна освіта»

Майстер-клас стейкхолдера з методів статистичної обробки науково-педагогічних досліджень

Зустріч зі стейкголдером для аспірантів спеціальності 015 «Професійна освіта» Університету Ушинського

Відбулася презентація програми Фулбрайт

Бінарне заняття у науковій лабораторії «Професійна освіта» Університету Ушинського

Тиждень аспіранта в бібліотеці Університету Ушинського

Формування трансверсальних компетентностей майбутніх педагогів

В Університеті Ушинського відбулось засідання лабораторії кафедри педагогіки «Професійна освіта»

Засідання лабораторії "Професійна освіта" кафедри педагогіки Університету Ушинського

Круглий стіл «Якість освітнього процесу: актуальні питання акредитації ОП Університету Ушинського»

Відбулось засідання робочої (проєктної) групи забезпечення освітньо-наукової програми 015 Професійна освіта

Засідання наукового (фахового) семінару Університету Ушинського з педагогічних спеціальностей

Вебінар «Академічна доброчесність must have для аспіранта»

Аспіранти спеціальності 015 Професійна освіта взяли участь в обговоренні проєкту Кодексу Честі

Онлайн-школа педагогічної майстерності для викладачів університету

ДЕНЬ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ В БІБЛІОТЕЦІ УНІВЕРСИТЕТУ УШИНСЬКОГО

Майстер-клас з підвищення педагогічної майстерності для викладачів кафедри політичних наук і права

Підсумки конкурсу з національно-патріотичного виховання студентів Університету Ушинського

Кафедра педагогіки Університету Ушинського оголошує старт конкурсу есе з теми «ЩО ДЛЯ МЕНЕ ПАТРІОТИЗМ І ЛЮБОВ ДО БАТЬКІВЩИНИ»

Науково-практична конференція «Світоглядні горизонти місії вчителя Нової української школи»

В університеті Ушинського проведено «круглий стіл»

Тематична зустріч для аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта

Семінар-тренінг для адміністрацій провідних закладів середньої освіти регіону «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ»


Контакти

Наша адреса: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, аудиторія 58 (третій поверх).

Телефон кафедри: +38(048)732-51-05.

 

© 2017 Університет Ушинського
https://disbun.mubakab.go.id/slot-demo/ http://pajak.ponorogo.go.id:2222/situs-slot-gacor/ http://jdih.sibolgakota.go.id/assets/demo-pg-soft/ http://bem.fk.unand.ac.id/demo-slot/ http://pilarsosbudasean.kemenkopmk.go.id/slot-demo/ https://perpustakaan.atmaluhur.ac.id/slot-gacor/ https://perpus.makassarkota.go.id/slot-gacor/ https://helpdesklpse.kotabogor.go.id/demo-pgsoft/ http://pelatihaninlislitev3.perpusnas.go.id/slot-demo/ https://bpfpik.ub.ac.id/-/slot-gacor/ http://pustaka.merantikab.go.id/demo-slot/ https://sekolah.disdik.kalteng.go.id/slot-gacor/ https://www.baperanews.com/slot-luar-negeri/ https://bcc.ub.ac.id/slot-demo-pragmatic/ http://web.upgriplk.ac.id/slot-demo/ https://disdukcapil.rajaampatkab.go.id/demo-pg-soft/ https://ptun-bandung.go.id/slot-demo-pragmatic/ https://jdih.kepahiangkab.go.id/slot-demo-pragmatic/ http://pajak.ponorogo.go.id:2222/slot-demo/ https://simmagang.polinema.ac.id/logs/slot-demo-pragmatic/ https://balongbendo.sidoarjokab.go.id/slot-demo-gratis/ https://sinona.luwukab.go.id/slot-demo/ https://daring.uniga.ac.id/slot-demo/ http://simmutu.rsidaman.banjarbarukota.go.id:91/demo-pg-soft/ https://konsultasi.ulp.banjarbarukota.go.id/slot-demo/ https://inlis.singkawangkota.go.id/demo-pg-soft/ https://inlis.mojokertokab.go.id/digitalcollection/slot-demo/ http://el1brary.samosirkab.go.id:415/demo-pgsoft/ https://perpustakaan.palangkaraya.go.id/slot-demo/ https://www.sidiap.org/rtp-live-slot/ https://147.139.195.246/ https://8.215.25.20/ https://95.111.193.102/ https://147.139.168.127/ https://95.111.196.187/ https://94.237.67.110/ https://oconnellstbistro.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://www.scadvocate.com/ https://stickyriceles.com/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://usaklub.moe/ https://mpored.moe/ https://www.tyronesjacket.com/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/