Кафедра загальної та диференціальної психології

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анотації програм 2015-2016 навчального року

Науково-педагогічний склад 

 

САННІКОВА ОЛЬГА ПАВЛІВНАдоктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та диференціальної психології.

Освіта:Ростовський державний університет, філософський факультет, відділення психології – студентка, спеціальність "Психологія" (1971-1976 рр.);

Науково-дослідний інститут загальної і педагогічної психології АПН СРСР (м. Москва), лабораторія генетичної психофізіології, аспірантка (1978-1982 рр.), дисертацію захистила у 1982 р. на тему: «Співвідношення показників емоційності та товариськості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології), науковий керівник – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник інституту психології Ольшаннікова Аріадна Юхимівна.

Науково-дослідний інститут імені Г. К. Костюка (м. Київ), докторантка, дисертацію захистила у 1997 р. на тему: «Емоційність у професійній структурі особистості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології), науковий консультант –завідувач відділу психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор (Україна, м. Київ).З 2001року – професор. ДЕТАЛЬНІШЕ...

КАЗАНЖИ МАРІЯ ЙОСИПІВНА доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри загальної та диференціальної психології.

Освіта: У 1997 році закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського за спеціальністю «Математика та інформатика»; у 2003 році закінчила факультет післядипломної освіти «Психологія» Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського за спеціальністю «Психологія».

Кандидатську дисертацію «Психологічні особливості фасилятивності як властивості особистості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології) захистила в 2006 році, науковий керівник – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та диференціальної психології Саннікова Ольга Павлівна. З 2008 року – доцент.

Докторську дисертацію «Психологія фасилятивного потенціалу особистості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології) захистила в 2014 році, науковий консультант – доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, ректор, завідувач кафедри теорії та методики практичної психології Чебикін Олексій Якович. ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

СЕРГЕЄВА АЛЛА ВЛАДИМИРІВНАдоктор психологічних наук, професор кафедри загальної та диференціальної психології.

Освіта: Ленінградський державний університет ім. О. О. Жданова, факультет психології, – студентка, спеціальність "Психологія" (1980-1985 рр.);

Южноукраїнський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського (м. Одеса), кафедра загальної психології, аспірантка (1989-1991 рр.), дисертацію захистила у 1993 р. на тему: «Психологічні особливості труднощів спілкування в осіб з різною емоційною диспозицією» (19.00.07 – вікова та педагогічна психологія), науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Саннікова Ольга Павлівна. З 1996 року – доцент.

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса), докторантка, дисертацію захистила у 2013 р. на тему: «Психологія становлення інтегральної ідентичності особистості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології), науковий консультант –Саннікова Ольга Павлівна, завідувач кафедри загальної та диференціальної психології, доктор психологічних наук, професор (Україна, м. Одеса). ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

БАБЧУК ОЛЕНА ГРИГОРІЇВНА – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та диференціальної психології.

 Освіта: Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, факультет дошкільного виховання – студентка, спеціальність «Педагогіка і психологія (дошкільна)» (1992-1997 рр.);

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, кафедра загальної та диференціальної психології, аспірантка (2003-2007 рр.), дисертацію захистила у 2012 р. на тему: «Особливості толерантності осіб з різними типами емоційності» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології), науковий керівник – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та диференціальної психології Саннікова Ольга Павлівна. ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

БРИНЗА ІРИНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та диференціальної психології.

Освіта: Державний педагогічний інститут імені К.Д. Ушинського, факультет фізичного виховання - студентка, спеціальність «фізичне виховання» (1981-1985 рр.).

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, факультет післядипломної освіти «Психологія» - слухачка, спеціальність «Психологія. Практична психологія в системі освіти» (1995-1996 рр.).

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, кафедра загальної психології, аспірант (1996-1999 рр.), дисертацію захистила в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2000 р. на тему: «Особливості переживання професійної кризи у осіб з різним типом емоційності» (19.00.01. — загальна психологія, історія психології), науковий керівник - кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського Саннікова Ольга Павлівна. ДЕТАЛЬНІШЕ...

ВОДОЛАЗСЬКА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та диференціальної психології.

Освіта: Педагогічне училище № 1 (м. Київ) – студентка відділення дошкільного виховання; Південноукраїнський державний педагогічний інститут імені К.Д.Ушинського, факультет дошкільного виховання (заочна форма навчання) – студентка, спеціальність "Педагогіка і психологія (дошкільна)"(1982-1987 рр.);

Дослідницький центр сім'ї та дитинства Інституту розвитку особистості РАО (м.Москва) – аспірантка (1990-1993р.р.); дисертацію захистила у 1993 р. на тему: «Особенности общения и взаимодействия детей-лидеров со сверстниками в сюжетно-ролевых играх (старший дошкольный возраст)» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Рєпіна Тетяна Олександрівна. З 2004 року – доцент. ДЕТАЛЬНІШЕ...

ВАСИЛЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА кандидат психологічних наук, доцент, кафедри загальної та диференціальної психології.

Освіта:Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, факультет педагогіки та психології (дошкільної) - магистрантка, відділення практичної психології – студентка, спеціальність „Дошкільне виховання і практична психологія” (1991-1996 рр.)

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, кафедра загальної та диференціальної психології, аспірантка (1997-2000 рр.), дисертацію захистила у 2005 р. на тему: «Психологічні особливості емоційності і товариськості дітей молодшого шкільного віку» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія), науковий керівник – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та диференціальної психології Саннікова Ольга Павлівна. З 2006 року – доцент кафедри. ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

КОШЛАНЬ ІРИНА ГРИГОРІВНА - кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та диференціальної психології.

Освіта: Московський державний педагогічний інститут ім.В.І.Леніна, педагогічний факультет, відділення педагогіки та психології – студентка, спеціальність «Педагогіка та психологія (шкільна)» (1974 – 1979 рр.);

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім..К.Д.Ушинського (м.Одеса), кафедра загальної та диференціальної психології – аспірантка (2000-2003 рр.), дисертацію захистила у 2005 р. на тему «Психологічні особливості емоційності підлітків та стилі сімейного виховання»(19.00.07 – педагогічна та вікова психології), науковий керівник – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та диференціальної психології Саннікова Ольга Павлівна. З 2006 року – доцент. ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

КУЗНЄЦОВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНАкандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та диференціальної психології.

Освіта:Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, факультет початкового навчання, відділення практичної психології – студентка, спеціальність "Педагогіка і методика початкового навчання та психологія"(1991-1996 рр.);

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, кафедра загальної та диференціальної психології, аспірантка (1998-2003 рр.), дисертацію захистила у 2005 р. на тему: «Індивідуально-типологічні чинники адаптивності особистості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології), науковий керівник – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та диференціальної психології Саннікова Ольга Павлівна. З 2008 року – доцент. ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

ОРИЩЕНКО ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА – кандидат психологічних наук, доцент; доцент кафедри загальної та диференціальної психології.

Освіта: Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського, факультет початкового навчання – студентка, спеціальність «Педагогіка та методика початкового навчання» (1977 - 1981 рр.);

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені  К. Д. Ушинського, факультет післядипломної освіти «Психологія» - слухачка, спеціальність «Психологія. Практична психологія в системі освіти» (1994- 1995 рр.);

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, кафедра загальної та диференціальної психології – аспірантка (1999-2002 рр.), дисертацію захистила у 2004 році на тему: «Диференціально-психологічний аналіз емпатії» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології), науковий керівник – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та диференціальної психології Саннікова Ольга Павлівна. З 2008 року – доцент. ДЕТАЛЬНІШЕ...

ЧЕРНОЖУК ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та диференціальної психології.

 Освіта: Одеський державний університет ім. І.І.Мечнікова, факультет романо-германської філології - студент, спеціальність «Англійська мова і література» (1970 – 1975 рр.);

Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д.Ушинського, спецфакультет – слухач, спеціальність «Практична психологія в системі народної освіти» (1990 – 1991 рр.).

Одеський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, аспірант, дисертацію захистив у 2006 р. на тему: «Індивідуальні відмінності емоційності у співвідношенні з особливостями інтелекту» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології), науковий керівник - Ольга Павлівна Саннікова, доктор психологічних наук, професор (Україна, м.Одеса). З 2011 р. доцент. ДЕТАЛЬНІШЕ... 

МАЛІЧ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА – викладач кафедри загальної та диференціальної психології

Освіта: Московський державний університет імені М.В. Ломоносова, факультет психології – студентка, спеціальність «Психологія» (1979-1984 рр.).

Московський державний університет імені М.В. Ломоносова, факультет психології, кафедра загальної психології, аспірантка (1984-1988 рр.), науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Тихомиров Олег Костянтинович. ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

 

Загальні відомості

         Кафедра загальної та диференціальної психології бере свої витоки з кафедри психології, яку було створено у 1972 році, за ініціативою кандидата психологічних наук, доцента Віктора Омеляновича Котова (1924 – 1978 рр.), як відокремлення від існуючої тоді кафедри педагогіки та психології ОГПУ ім. К.Д.Ушинського. 

В різні часи кафедрою завідували: кандидат психологічних наук, доцент Лариса Михайлівна Безотосна та кандидат психологічних наук, доцент Ірина Олексіївна Мелехова. На кафедрі працювали: кандидати психологічних наук, доценти Т.М.Баларіч, Л.В.Вишньова, Р.О.Тимошенко, Н.С.Уфаєва, ст. викладач А.Г.Медвецька, викладачі О.П.Саннікова, С.М.Симоненко, А.В.Сергєєва, М.А.Осташева, О.Р.Боделан, А.В.Массанов, М.М.Тепляков, І.Р.Маліч, Н.П.Галкіна, З.Н.Курлянд, Т.М.Чебикіна та ін. Молоді викладачі направлялися для навчання в аспірантурі до Москви та Києва (О.П.Саннікова, М.А.Осташева, С.М.Симоненко, А.В.Массанов).

У 1988 році на посаду завідувача кафедри було обрано тоді кандидата психологічних наук, доцента Ольгу Павлівну Саннікову, яка очолює її дотепер. О.П.Саннікова є випускницею відділення психології філософського факультету Ростовського-на-Дону державного університету за спеціальністю «Психологія». У 1982 році вона закінчила аспірантуру (лабораторія генетичної психології) і захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Науково-дослідному інституті загальної і педагогічної психології АПН СРСР (м. Москва).

У 1997 році О.П.Саннікова захистила дисертацію за темою «Емоційність у професійній структурі особистості» на здобуття ступеня доктора психологічних наук у Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка. У 1999 р. вона була обрана дійсним членом Української академії Економічної кібернетики, в 2000 р. – дійсним членом Російської академії педагогічних і соціальних наук. Професора О.П.Саннікову нагороджено знаком «Відмінник освіти України».

За ініціативи та під керівництвом О.П.Саннікової колектив кафедри переходить до розробки проблем індивідуальних відмінностей, що виявляються в психологічних властивостях особистості та діяльності, у тому числі, професійної. З метою виконання циклу теоретико-емпіричних досліджень нею було створено науковий колектив, що вперше в Україні на засадах диференціально-психологічного підходу втілив ідею пошуку індивідуальних відмінностей емоційності, які виявляються в структурі властивостей особистості, у тому числі професійно-важливих, у регуляції професійної діяльності та життєдіяльності людини.

Творчим колективом кафедри підготовлено понад 250 наукових публікацій, в тому числі, особисто О.П.Санніковою – понад 150, серед яких 4 монографії, біля 20 праць, що опубліковані за кордоном (США, Канада, Німеччина, Словенія, Ізраїль, Росія, Японія, Швеція тощо). Результати її досліджень та стандартизовані психодіагностичні методики, що мають свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, широко застосовуються в Україні та за її межами.

О.П.Саннікова є членом редколегії низки науково-методичних видань (журнали, збірники наукових праць). Вона систематично виступає рецензентом та офіційним опонентом на захистах докторських та кандидатських дисертацій, є головою спеціалізованої вченої ради Д. 41.053.03 із захисту дисертацій із загальної психології, педагогічної та вікової психології.

Науковці кафедри працюють у рамках теми «Теоретико-методологічні засади дослідження типового та індивідуального в структурі особистості професіонала», яка розробляється з 2008 р. Отримані результати досліджень доповідаються на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, публікуються в Україні та за кордоном. Кафедра регулярно організує подібні конференції на власній базі.

З 1989 р., коли при кафедрі відкрилася аспірантура, в ній пройшли навчання понад 40 аспірантів та пошукачів. Під керівництвом О.П.Саннікової викладачами кафедри Р.В.Бєлоусовою, І.В.Бринзою, С.В.Биковою, І.А.Василенко, М.Й.Казанжи, О.А.Кисельовою, І.Г.Кошлань, О.В.Кузнєцовою, О.А.Орищенко, А.В.Сергеєвою, Ю.Г.Черножуком захищені кандидатські дисертації, присвячені вивченню індивідуально-типових особливостей особистості професіонала в галузі соціономічних професій.

У 1989 р. при кафедрі було створено факультет другої вищої освіти (нині відділення перепідготовки кадрів) «Психологія». Підготовка психологів здійснюється на денному, а з 1997 р. також і на заочному відділяннях. З моменту створення факультету підготовлено понад 1300 фахівців. Біля 20 його випускників захистили кандидатські дисертації (зокрема, доценти: В.М. Буганова, І.В. Бринза, М.Й. Казанжи, Ю.Г. Черножук, О.А. Оріщенко та ін.).

Програма навчання на факультеті містить унікальний комплексний цикл теоретичних та практичних занять з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, а також низку факультативів. Тут створено авторські майстерні психологічного і психотерапевтичного консультування, психологічного розвитку особистості, сучасних технологій розвитку творчості, методів соціально-психологічного навчання, спілкування, основ групової та індивідуальної психотерапії. Навчально-виховний процес забезпечує досвідчений професорсько-викладацький склад, в якому представлені як ДЗ «ПНПУ ім. К.Д.Ушинського», так і інші провідні ВНЗ м. Одеси. 7 викладачів факультету отримали почесне звання «Відмінник освіти».

З 2005 р. при кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спільною українсько-німецькою програмою дистанційного навчання «Управління людськими ресурсами». Означена програма реалізується в межах проекту Tempus-Tacis CD JEP – 24150 – 2003 «HUREMA» за участі Університету дистанційного навчання м. Хаген (Німеччина); Інституту психології ім. Курта Левіна (Німеччина); Університету м. Лінц (Австрія); Харківського державного технічного університету будівництва і архітектури; Харківської національної академії міського господарства; Полтавського національного технічного Університету ім. Кондратюка; Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. На виконання програми викладачами кафедри разом із зарубіжними науковцями підготовлено та видано низку навчально-методичних посібників.

У 2005 році кафедру психології було перейменовано у кафедру загальної та диференціальної психології. Сьогодні вона є підрозділом Інституту психології ДЗ «ПНПУ ім. К.Д.Ушинського». Кваліфіковані викладачі, потужне науково методичне забезпечення кафедри, її матеріально-технічна база, яку складають обладнані сучасною технікою аудиторії та класи для індивідуальних занять, бібліотека, читальний зал дозволяють успішно здійснювати підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Психологія».

 

Навчально-методична робота

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоаспектним, гнучким та відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України до змісту вищої освіти.

Працівниками кафедри здійснено значну роботу з навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців (педагогів та психологів) за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми з таких навчальних дисциплін:

1) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» – «Дитяча психологія» (за різними напрямами підготовки) (доц. І. А. Василенко, доц. О. Г. Бабчук), «Психологія» (за різними напрямами підготовки) (доц. І. Г. Кошлань, доц. О. В. Кузнєцова, доц. І. А. Василенко, доц. Ю. Г. Черножук, доц. М. Й. Казанжи), «Загальна психологія» (доц. О. А. Орищенко), «Диференціальна психологія» (доц. О. В. Кузнєцова), «Актуальні проблеми сучасної психології» (доц. О. В. Кузнєцова), «Теорія та методика профорієнтаційної роботи» (доц. І. В. Бринза), «Педагогічна психологія» (доц. О. А. Орищенко), «Історія психології» (доц. І. А. Василенко, доц. О. Г. Бабчук), «Психологія особистості» (доц. О. А. Орищенко, доц. О. О. Водолазська);

2) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»- «Основи психологічного консультування» (доц. О. О. Водолазська), «Соціальна психологія і психологія управління» (доц. О. О. Кузнєцова), «Психодіагностика з основами психометрії та експериментальної психології» (доц.  І. В. Бринза), «Психологічна служба в системі освіти» (доц. І. А. Страцинська); «Психологічна експертиза» (доц. І. А. Страцинська); «Психологія художньої творчості» (доц. Ю. Г. Черножук), «Основи математичної статистики та ЕОМ у психології» (доц. І. В. Бринза), «Основи психогігієни та психокорекції» (доц. І. Г. Кошлань), «Методологія сучасної психології» (доц. О. О. Водолазська), «Психологія розвитку особистості та сімейних взаємин» (доц. І. Г. Кошлань), «Соціальна психологія» (доц. А. В. Сергеєва), «Психодіагностика: теорія і практика» (проф. О. П. Саннікова), «Психологія конфлікту та медіації» (доц. Ю. Г. Черножук), «Диференціальна психологія» (доц. О. В. Кузнєцова), «Історія психології» (доц. Ю. Г. Черножук), «Психологія особистості» (доц. О. А. Орищенко), «Психологія ЗМІ та пропаганди» (доц. А. В. Сергеєва), «Експериментальна психологія» (доц. І. В. Бринза), «Вступ до спеціальності» (проф. О. П. Саннікова), «Основи психологічної допомоги» (проф. О. П. Саннікова), «Психологічні особливості дітей з відхіленнями у поведінці» (доц. І. А. Василенко), «Психологічна служба на предприємстві і в закладах освіти» (доц. І. А. Страцинська), «Практикум з психології» (доц. О. О. Водолазська) та інші.

3) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» - «Теорія і практика психодіагностики особистості» (проф. О. П. Саннікова), «Психологія вищої школи» (за різними спеціальностями) (проф. О. П. Саннікова, доц. А. В. Сергеєва, доц. О. В. Кузнєцова, доц. Ю. Г. Черножук, доц. О. А. Орищенко) та інші.

Співпрацівники кафедри, спираючись на роботи провідних українських та зарубіжних психологів (Л. С. Виготський, С. Л. Рубінштейн, О. М. Леонтьєв, Г. С. Костюк, В. В. Давидов, О. О. Бодалєв, О. Г. Асмолов, Г. О. Балл, Л. Ф. Бурлачук, Л. В. Долинська, С. Д. Максименко, З. В. Огороднійчук, О. В. Скрипченко, Ж. Годфруа, Г. Крайг, А. О. Реан, та інші), розробляють курси лекцій та робочі програми з навчальних дисциплін згідно з робочими планами, презентують свої винаходи на науково-методичних семінарах протягом навчального року.

На базі змістового компоненту робочих програм навчальних дисциплін викладачі кафедри розробляють, оновлюють та допрацьовують матеріали навчально-методичних комплексів дисциплін: лекції, практичні та семінарські заняття, питання для самостійного вивчення, завдання для самоконтролю знань студентів, матеріали модульного контролю, тощо.

Співпрацівниками кафедри розроблені методичні вказівки щодо робочих програм з нормативних дисциплін, методичні рекомендації щодо виконання курсових, випускних та дипломних робіт, методичні матеріали до психолого-педагогічної практики студентів (загальна кількість – 20 публікацій).

Слід відзначити роботу авторів навчально-методичних посібників, серед яких декілька отримали гриф МОН України: докт. психол. наук, проф. О. П.Саннікова, канд. психол. наук, доц. І. В. Бринза, канд. психол. наук, доц. О. В. Кузнєцова. Навчально-методичні посібники мають теоретичну та практичну цінність, виражену професійну спрямованість, відрізняються новизною та оригінальністю матеріалу, вперше розробленого представниками кафедри і виданого в країні (загальна кількість – 4 публікації).

Отже, робота кафедри повсякчасно спрямована на підвищення рівня навчально - методичного забезпечення процесу викладання психології в ході професійної підготовки педагогів та психологів.

 

Наукова робота

Кафедра загальної та диференціальної психології має достатньо високий науковий потенціал. Викладачі кафедри є фахівцями у своїй галузі й високо кваліфікованими педагогами. На кафедрі проводиться науково-дослідна робота за проблемою: «Психологічні проблеми виховання всебічно розвиненої особистості на всіх етапах вікового розвитку». Наукові дослідження здійснюються за темою: «Особистісне зростання психолога, педагога на етапі професійного навчання: диференціально-психологічний підхід»

Керує роботою доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ольга Павлівна Саннікова. Ольга Павлівна Саннікова - відомий вчений в галузі вітчизняної психологічної науки. Вся наукова і практична діяльність її присвячена актуальним проблемам розбудови національної науки і підготовки висококваліфікованих фахівців з психології. Вона є провідним фахівцем вітчизняної психологічної науки - української диференціальної психології, і засновником нового напряму по розробці методологічних, теоретичних та прикладних проблем психології особистості та теорії емоційності.

Сьогодні на кафедрі працюють: один професор, дев’ять кандидатів наук із вченим званням доцента. Більше половини професорсько-викладацького складу кафедри має науково-педагогічний стаж, що перевищує 15 років.

Члени кафедри постійно приймають участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, круглих столах. Результати проведених досліджень відображені у 520 наукових працях, зокрема у 2 монографіях, 360 статтях та доповідях, третина з яких надрукована у бліжньому та дальному зарубіжжю. Кафедра має значні здобутки у розробці нових оригінальних тестів і технологій психодіагностики якостей особистості, що засвідчено свідоцтвами на реєстрацію авторського права.

 На кафедрі проводиться кропітка робота з підготовки висококваліфікованих наукових кадрів – здійснено захист докторської дисертацій: «Психологія становлення інтегральної ідентичності особистості» та кандидатських дисертацій за темами: «Психологічні складові схильності особистості до самозмінювання»; «Індивідуально-психологічні прояви навіюваності як властивості особистості»; «Психологічні детермінанти почуття власної гідності»; «Особливості толерантності осіб з різними типами емоційності»; «Екзистенційні ресурси осіб, що переживають психологічну кризу». 

Підготовка фахівців вищої кваліфікації базується на діяльності спеціалізованої вченої ради Д 4105303 із захисту дисертації за спеціальностями «Загальна психологія та історія психології» (19.00.01) ти «Вікова та педагогічна психологія» (19.00.07).

Кафедра загальної та диференціальної психології проводить наукові дослідження за профілем підготовки фахівців. Робота виконується відповідно до: вимог розвитку вищої школи, реформування педагогічної освіти, які визначено національною доктриною розвитку освіти України у XXI столітті.

Результати науково-дослідної роботи можуть бути використані спеціалістами в галузі психології вищої школи, для подальшого розвитку психологічних досліджень, а також в навчальному процесі вищих закладів освіти різних рівнів акредитації, для удосконалення фахової підготовки аспірантів, магістрів, студентів за допомогою впровадження нових спецкурсів і спецсемінарів, підготовки курсових, дипломних та дисертаційних робіт у даному науковому напрямку, при розробці державних стандартів вищої освіти з напряму 6.030102 «Психологія».

 

Організаційна робота

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямках:

1. Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді – викладачами кафедри проводяться профорієнтаційні зустрічі, презентації спеціальності «Психологія», бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами, їх батьками, адміністрацією навчальних закладів м. Одеси; проводяться заходи із залучення осіб на післядипломну підготовку.

2. Організація та проведення:

- студентських науко-практичних конференцій “Індивідуально-психологічні якості особистості майбутніх психологів та їх динаміка у період професійної підготовки” (2010 р.); “Актуальні проблеми сучасної психології” (2011 – 2012 р.); “Психологія особистості: теорія, досвід, практика” (2013 р.); “Проблеми сучасної психології особистості” (2014 р.);

- щорічних Міжнародних наукових конференцій “Психологія особистості: теорія, досвід, практика” та “Проблема особистості у сучасній психології: теорія, методологія, практика” (2014);

- видання програм та матеріалів конференцій.

3. Участь в організації та проведенні студентських олімпіад –Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Психологія» (2010-2012 р.); Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Психологія» (2013-2015 р.).

4. Робота в спеціалізованій раді Д41.053.03 із захисту дисертацій зі спеціальностей: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології; 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (професор О. П. Саннікова, в. о. професора А. В. Сергеєва, доцент О. Г. Бабчук).

5. Робота в науково-методичної раді інституту психології – викладачі кафедри беруть участь в роботі наукового семінару (голова – професор О. П. Саннікова, вчений секретар – доцент І. В. Бринза) з організації та проведення попередніх експертиз докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології; 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

 

 

Контакти

Наша почта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон кафедры: 705-46-71

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського