Освітньо-наукові програми

012 - дошкільна освіта 
onedrive
014 - середня освіта ( музичне мистецтво ) 
onedrive
015 - професійна освіта 
onedrive
017 - фізична культура і спорт 
onedrive
023 - образотворче мистецтво
onedrive
033 - філософія
onedrive
035 - філологія
onedrive
052 - політологія
onedrive
053 - психологія
onedrive
105 - прикладна фізика та наноматеріали
onedrive
111 - математика
onedrive

 

© 2017 Університет Ушинського