Про проєкт

Повна назва проєкту: "Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні" ( 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP )

Коротка назва проєкту: PAGOSTE

 

Структурний проєкт

 

Пріоритет – Розвиток потенціалу вищої освіти

 

Тривалість проєкту: 15 січня 2020 – 14 січня 2023

 

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Сторінка у Facebook

 

Цільова група: студенти ЗВО, які навчаються за програмами підготовки викладачів професійної освіти, викладачі професійної освіти, керівники закладів професійної освіти, Міністерство освіти і науки України, слухачі закладів професійної освіти, роботодавці

 

Офіційний сайт проєкту:

 

Отримувач гранту: Університет Констанц, Німеччина, www.uni-konstanz.de

 

Партнерство:

 • Університет Констанц, Німеччина, www.uni-konstanz.de
 • Віденський університет економіки та бізнесу, Австрія, www.wu-wien.ac.at
 • Римський університет Тре, Італія, www.uniroma3.it
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна, www.kneu.edu.ua
 • Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, Україна, pdpu.edu.ua
 • Національний транспортний університет, Україна, www.ntu.edu.ua
 • Українська інженерно-педагогічна академія, Україна, www.uipa.edu.ua
 • Міністерство освіти і науки України, Україна, mon.gov.ua
 • Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук, Україна, www.ivet-ua

 

Мета та завдання проєкту:

підвищення якості та актуалізація підготовки викладачів для професійної освіти в Україні шляхом встановлення стандартів щодо механізмів управління на основі партнерства між університетами, які здійснюють підготовку викладачів для професійної освіти, та закладами професійної освіти

 

Завдання проєкту:

 • налагодити ефективні механізми партнерства між ЗВО, які здійснюють підготовку викладачів для професійної освіти, та закладами професійної освіти й іншими зацікавленими сторонами
 • запровадити механізми управління на основі партнерства в систему підготовки викладачів для професійної освіти
 • дати змогу навчальним закладам, які беруть участь у підготовці викладачів для професійної освіти, використовувати стандарти управління на основі партнерства

Напрями діяльності за проєктом:

 • Аналіз системи управління підготовкою викладачів для професійної освіти
 • Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства (УОП)
 • Змістовий внесок європейських партнерів в розробку механізмів УОП
 • Запровадження механізмів УОП для національного рівня
 • Підвищення поінформованості, поширення та використання результатів
 • Координація та організація реалізації проєкту
 • Менеджмент, забезпечення якості та стійкості результатів проєкту

 

Основні результати проєкту:

 1. Проаналізовано систему управління підготовкою викладачів для професійної освіти
 2. Розроблено та впроваджено механізми управління на основі партнерства(УОП)
 3. Зроблено внесок європейськими партнерами в розробку механізмів УОП
 4. Запроваджено механізми УОП на національному рівні

 

© 2020 Університет Ушинського