Забезпечення якості освітньої діяльності

Нормативні документи з забезпечення якості освітньої діяльності


Положення про організацію контролю та оцінювання знань студентів Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", 2020 рік (1036.328 кБайт)
Положення про робочу програму навчальної дисципліни Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (нова редакція), 2020 рік (232.863 кБайт)
Додаток про силабус навчальної дисципліни до Положення про робочу програму навчальної дисципліни (469.047 кБайт)
Положення «Про освітню програму в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2021 рік (Нова редакція) (1182.03 кБайт)
Положення «Про освітню програму в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (нова редакція), 2020 рік (301.722 кБайт)
Положення «Про освітню програму в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2019 рік (847.358 кБайт)

Положення про визнання в ДЗ "Південноукраїнський національний університет ім. К. Д. Ушинського" результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, 2019 рік

(556.282 кБайт)  

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", 2020 рік

Додаток 1

Додаток 2

pdf

 (2002.466 кБайт)  
Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", 2019 рік pdf  (667.075 кБайт)
Положення про критерії, правила і процедури оцінювання навчально-методичної та організаційної діяльності науково-педагогічних працівників, 2019 рік (1032.799 кБайт)
Положення про ректорські контрольні роботи в Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", 2021 рік
Положення про комісію з якості освіти Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (741.776 кБайт)
Розпорядження №63-р від 25 серпня 2020 року
Положення про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, 2022 рік (нова редакція)

Моніторинг якості освітньої діяльності

Інструкція щодо процедури технічної перевірки на наявність текстових запозичень (академічного плагіату) (1002.788 кБайт)

Архів положень onedrive

 

© 2017 Університет Ушинського