Вітаємо! Фізико-математичному факультету 100 років!

Навчальна робота

Кафедра вищої математики і статистики є випускаючою зі спеціальності Середня освіта. Математика.

Кафедрою забезпечується викладання таких навчальних дисциплін як лінійна алгебра, аналітична геометрія, алгебра і геометрія, алгебра і теорія чисел, дискретна математика, математична логіка, диференціальна геометрія і топологія, тензорний аналіз, підстави математики, підстави геометрії, математичний аналіз, теорія ймовірностей та математична статистика, диференціальні рівняння, функціональний та комплексний аналіз, математичні методи у психології, методи обчислень, історія математики та інші дисципліни і спеціальні курси.

 

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоаспектним. Він відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України.

 

Створені і постійно вдосконалюються авторські навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, що викладаються викладачами кафедри. Кожен комплекс містить нормативну програму відповідної навчальної дисципліни, робочу програму, плани або тексти лекцій, комплекти завдань для модульних контрольних робіт з дисципліни (не менш як 10 варіантів), комплект завдань  комплексної контрольної роботи із дисципліни разом із зовнішньою рецензією на нього, перелік питань для самоконтролю, перелік рекомендованої літератури з дисципліни, комплект білетів до іспиту, якщо іспит передбачено відповідним навчальним планом.

 

За основними навчальними дисциплінами кафедри розроблені і видані навчальні посібники, збірники вправ і задач, навчальні посібники для самостійної роботи студентів (один навчальний посібник (автори Яковлєва О.М., Перець О.Б., Яблонська Н.В.) має гриф МОН України).

 

Викладачами кафедри успішно реалізується комп’ютеризація навчального процесу.  Підготовлено методичне забезпечення для проведення занять в комп’ютерних  класах, під час яких застосовується табличний процесор MS Excel, система комп’ютерної математики  Maple, система  MS Project, видавнича система LaTeX 2e.

 

Робота над створенням нових і подальшим вдосконаленням вже підготовлених навчальних посібників триває.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського