Навчальна робота

ОПП 014 Середня освіта (Математика)

Кафедра вищої математики і статистики є випускаючою зі спеціальності Середня освіта. Математика.

Кафедрою забезпечується викладання таких навчальних дисциплін як лінійна алгебра, аналітична геометрія, алгебра і геометрія, алгебра і теорія чисел, дискретна математика, математична логіка, диференціальна геометрія і топологія, тензорний аналіз, підстави математики, підстави геометрії, математичний аналіз, теорія ймовірностей та математична статистика, диференціальні рівняння, функціональний та комплексний аналіз, математичні методи у психології, методи обчислень, історія математики та інші дисципліни і спеціальні курси.

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоаспектним. Він відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України.

Створені і постійно вдосконалюються авторські навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, що викладаються викладачами кафедри. Кожен комплекс містить нормативну програму відповідної навчальної дисципліни, робочу програму, плани або тексти лекцій, комплекти завдань для модульних контрольних робіт з дисципліни (не менш як 10 варіантів), комплект завдань  комплексної контрольної роботи із дисципліни разом із зовнішньою рецензією на нього, перелік питань для самоконтролю, перелік рекомендованої літератури з дисципліни, комплект білетів до іспиту, якщо іспит передбачено відповідним навчальним планом.

За основними навчальними дисциплінами кафедри розроблені і видані навчальні посібники, збірники вправ і задач, навчальні посібники для самостійної роботи студентів, зокрема 

  1. Пивоварчик В. М. Дискретна математика (частина 1) : навч. посіб. / В. М. Пивоварчик, О. М. Яковлєва,  О. М. Болдарєва  Одеса  :  Держ. закл. «Південноукраі. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Уш.», 2022. - 145 с., (8,16 друк. арк.). 
  2. Савастру О. В. Матриці та системи лінійних рівнянь : навч. посіб. / О. В. Савастру, О. М. Яковлєва, С. В. Драганюк, О. М. Болдарєва, під ред. О. В. Савастру. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 124 с., (6,98 друк. арк.). 
  3. Синюкова О. М. Зображення просторо-вих фігур на площині при викладанні евклідової геометрії. Частина І : навч. посіб. / О. М. Синюкова, Л. П. Ладиненко. – Одеса : Фенікс, 2019 р., - 486 с. (28.24 /22,6 друк. арк.). 

Викладачами кафедри успішно реалізується комп’ютеризація навчального процесу.  Підготовлено методичне забезпечення для проведення занять в комп’ютерних  класах, під час яких застосовується табличний процесор MS Excel, система комп’ютерної математики  Maple, система  MS Project, видавнича система LaTeX 2e.

Робота над створенням нових і подальшим вдосконаленням вже підготовлених навчальних посібників триває.

Основні посібники і методичні рекомендації, розроблені викладачами кафедри вищої математики і статистики:

1. Дискретна математика (частина 1), навчальний посібник

2. Алгебра і теорія чисел, курс лекцій

3. Алгебра та теорія чисел, методичні рекомендації до самостійної роботи

4. Лінійна алгебра, методичні рекомендації

5. Матриці та системи лінійних рівнянь: навчальний посібник

6. Конструктивні аспекти евклідової геометрії : тексти лекцій

7. Елементи математичної логіки. Ч. 1. Логіка висловлень.

8. Математичний аналіз,

розділ «Означення границі числової послідовності та границі функції»

розділ «Обчислення границь функцій»

розділ «Обчислення границь функцій за допомогою правила Лопіталя»

розділ «Диференціальне числення функцій багатьох змінних»

розділ «Числові ряди»

9. Елементи теорії ймовірностей, курс лекцій

10. Теорія ймовірностей ( у трьох частинах), методичні рекомендації:

частина 1. «Події та їхні ймовірності»

частина 2. «Схема Бернуллі. Статистичні задачі, що розв’язуються за допомогою граничних теорем для схеми Бернуллі»

частина 3. «Випадкові величини»

11. Теорія ймовірностей ( у двох частинах), методичні рекомендації: частина 1. «основні поняття та формули теорії ймовірності; Формула Бернуллі; випадкові величини»

12. Основи наукової комунікації іноземною мовою:

Латинські терміни в англомовній математичній літературі

Конгрес, конференція, симпозіум

Анотація, структура ділового листа

13. Вища та прикладна математика (у двох частинах), методичні рекомендації:

частина 1. «Елементи лінійної алгебри, аналітичної геометрії і математичного аналізу»

частина 2. «Елементи теорій ймовірностей»

14. Скінченновимирні обернені задачі, спецкурс

15. Про виконання, оформлення та захист курсових робіт з математики

16. Про виконання кваліфікаційних (магістерських) робіт з математики

17. Методичні рекомендації з практики з математики у ЗЗСО (основна школа) для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

18. Методичні рекомендації з практики з математики у ЗЗСО (основна школа) для студентів додаткової спеціалізації Середня освіта (Математика)

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського
https://disbun.mubakab.go.id/slot-demo/ http://pajak.ponorogo.go.id:2222/situs-slot-gacor/ http://jdih.sibolgakota.go.id/assets/demo-pg-soft/ http://bem.fk.unand.ac.id/demo-slot/ http://pilarsosbudasean.kemenkopmk.go.id/slot-demo/ https://perpustakaan.atmaluhur.ac.id/slot-gacor/ https://perpus.makassarkota.go.id/slot-gacor/ https://helpdesklpse.kotabogor.go.id/demo-pgsoft/ http://pelatihaninlislitev3.perpusnas.go.id/slot-demo/ https://bpfpik.ub.ac.id/-/slot-gacor/ http://pustaka.merantikab.go.id/demo-slot/ https://sekolah.disdik.kalteng.go.id/slot-gacor/ https://www.baperanews.com/slot-luar-negeri/ https://bcc.ub.ac.id/slot-demo-pragmatic/ http://web.upgriplk.ac.id/slot-demo/ https://disdukcapil.rajaampatkab.go.id/demo-pg-soft/ https://ptun-bandung.go.id/slot-demo-pragmatic/ https://jdih.kepahiangkab.go.id/slot-demo-pragmatic/ http://pajak.ponorogo.go.id:2222/slot-demo/ https://simmagang.polinema.ac.id/logs/slot-demo-pragmatic/ https://balongbendo.sidoarjokab.go.id/slot-demo-gratis/ https://sinona.luwukab.go.id/slot-demo/ https://daring.uniga.ac.id/slot-demo/ http://simmutu.rsidaman.banjarbarukota.go.id:91/demo-pg-soft/ https://konsultasi.ulp.banjarbarukota.go.id/slot-demo/ https://inlis.singkawangkota.go.id/demo-pg-soft/ https://inlis.mojokertokab.go.id/digitalcollection/slot-demo/ http://el1brary.samosirkab.go.id:415/demo-pgsoft/ https://perpustakaan.palangkaraya.go.id/slot-demo/ https://www.sidiap.org/rtp-live-slot/ https://147.139.195.246/ https://8.215.25.20/ https://95.111.193.102/ https://147.139.168.127/ https://95.111.196.187/ https://94.237.67.110/ https://oconnellstbistro.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://www.scadvocate.com/ https://stickyriceles.com/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://usaklub.moe/ https://mpored.moe/ https://www.tyronesjacket.com/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/