Вітаємо! Фізико-математичному факультету 100 років!

Наукова робота

Завідувач кафедри, професор Пивоварчик В.М. керує науковими темами «Обернені задачі на графах за різними вхідними даними» і «Скінченновимірні та нескінченновимірні демпфовані системи», в яких приймають участь співробітники кафедри вищої математики і  статистики, прикладної математики та інформатики.

Професор Пивоварчик В.М. підтримує наукові зв’язки зі  вченими Австрії, Швейцарії, Китаю, Сполучених Штатів Америки, Південноафриканської республіки та публікує статті в провідних світових виданнях. Основними надрукованими роботами є

 1. MÖller, V.Pivovarchik. Spectral Theory of Operator Pencils, Hermite-Biehler Functions, and Their Applications. Birkhauser, Basel, 2015, 412pp.
 2. Boyko, V. Pivovarchik. On damped vibrations of Stieltjes string. Opuscula Mathematica, Vol. 35, no. 2 (2015), 143–159
 3. Kac, V. Pivovarchik. On the Density of the Mass Distribution of a String at the Origin. Integral Equations and Operator Theory. Vol. 81, (2015) No. 4, 581-599.
 4. Martynyuk, V.Pivovarchik, C.Tretter. Inverse problem for a damped Stieltjes string from parts of spectra, Applicable Analysis, Vol. 95, no. 12 (2015), 2605--2619
 5. Pivovarchik, C.Tretter. Location and multiplicities of eigenvalues for a star graph of Stieltjes strings. J. Difference Equation and Applications, Vol.21, No.5, (2015), 383-402.
 6. Pivovarchik, Characteristic functions under series and parallel connection of quantum graphs. J. Phys. A 48 (2015), no. 36, 365201, 13 pp.
 7. Boyko, Olga; Martinyuk, Olga; Pivovarchik, Vyacheslav. Higher order Nevanlinna functions and the inverse three spectra problem. Opuscula Math. 36 (2016), no. 3, 301--314.

В.М. Пивоварчик приймав участь у міжнародному швейцарсько-українському проекті «Mathematical analysis of quantum networks and PT-symmetric quantum mechanics» (within Eastern Europe and NIS), 2009-2013 рр.

 Співробітники кафедри займаються науковою роботою в рамках бюджетної теми «Розробка теорії інваріантних типів дифеоморфізмів та елементів відповідної теорії дотичних розшарувань» (керівник доцент Синюкова О.М.). У межах такої роботи підтримуються наукові зв’язки зі вченими Росії, Білорусі, Чехії, Румунії, Естонії, Германії, Франції, Австралії,  Єгипту та Сполучених Штатів Америки. Публікації з теми за останні роки:

 1. Синюкова Е. Н. Геодезическая однозначная определённость в целом некоторых обобщённо-рекуррентных римановых пространств. Фундаментальная и прикладная математика, 2010,16:2, с.93-101 .
 2. Яковлева О. Н. О разрешимости одной матричной дискретной системы типа Винера-Хопфа // Вісник Одеського національного університету. Математика і механіка. – Т. 15. – Вип. 19. – 2010. – с. 135-141
 3. Синюкова Е.Н. О голоморфно-проективных отображениях "в целом" некоторых класов обобщенно рекуррентных келеровых пространств. Праці Міжнародного геометричного центру, т.3, №4, 2010, с. 15-24
 4. N.Sіnyukova, Geodesic uniqueness in the whole of some generally recurrent Riemannian spaces. Jornal of Mathematical Sciences, 2011, DOI 10, 1007 / s 10958-011-0500-x.
 5. Синюкова Е.Н. О голоморфно-проективной однозначной определенности в целом келеровых пространств , удовлетворяющих некоторым условиям дифференциально-алгебраического характера. Известия ПГПУ имени В.Г. Белинского. № 30, 2012,       с. 164- 170.

Викладачі кафедри регулярно приймають участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях, серед яких треба виокремити щорічну Міжнародну конференцію «Геометрія в Одесі», Міжнародну конференцію імені академіка М. Кравчука (м. Київ),  Боголюбовские чтения DIF-2013»; Міжнародну конференцію  “Complex Analysis and Related Topics ” (м. Львів); Міжнародну  конференцію «Waves in Science and Engineering – WIS&E» (Queretaro, Mexico), Міжнародну конференцію «Analysis and Mathematical Physics» (м. Харків),  Міжнародну конференцію «Тhe Ethos of the Academe - Stending the Test of time», Аріельський ун-т, Ізраїль, Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи» (м. Одеса, ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського»). На цих конференціях викладачі кафедри часто виступають з доповідями разом зі студентами. Таким чином відбувається апробація дипломних і магістерських робіт.

  Кафедра є базою для стажування з алгебри, геометрії і математичного аналізу викладачів інших одеських вузів, насамперед, викладачів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського