Вітаємо! Фізико-математичному факультету 100 років!

Фізико-математичний факультет Університету Ушинського є сумлінним продовжувачем освітянських традицій у галузі підготовки вчителів математики, інформатики, фізики.

На факультеті здійснюється (очна і заочна) підготовка майбутніх фахівців за першим (бакалаврським)  і другим (магістерським) рівнями за спеціальностями:

 

Перший (бакалаврський) рівень

Набір  здійснюється на базі повної загальної середньої освіти

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Кваліфікація

Форма навчання

Сертифікати УЦОЯО

Для вступу на бюджет*

Для вступу на контракт*

Середня освіта (Фізика)

Середня освіта

(Фізика. Математика)

Вчитель фізики і математики

Денна

Заочна

1. Українська мова і література.

2. Математика.

3. Фізика, або іноземна мова, або біологія.

1. Українська мова і література.

2. Математика.

3. Біологія або географія

Середня освіта

(Фізика. Інформатика)

Вчитель фізики та інформатики

Середня освіта

(Математика)

Середня освіта

(Математика. Інформатика)

Вчитель математики та інформатики

Денна

Заочна

1. Українська мова і література.

2. Математика.

3. Фізика, або іноземна мова, або географія.

1. Українська мова і література.

2. Математика.

3. Історія України або іноземна мова

Середня освіта

(Математика. Мова і література (англійська))

Вчитель математики, англійської мови і літератури

Середня освіта

(Інформатика)

Середня освіта

(Інформатика. Мова і література (англійська))

Вчитель інформатики, англійської мови і літератури

Денна

Заочна

1. Українська мова і література.

2. Математика.

3. Фізика, або іноземна мова, або географія.

1. Українська мова і література.

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

Середня освіта

(Інформатика)

Вчитель інформатики

 

* Вагові коефіцієнти всіх сертифікатів складають 0,3. Ваговий коефіцієнт  атестату – 0,1. Мінімальна кількість балів­ – 100.

 

Другий (магістерський) рівень

Набір здійснюється на основі освітнього ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра за іншою спеціальністю

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Кваліфікація

Форма навчання

Вступні випробування

Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика та наноматеріали

Фізик. Викладач фізики

Денна

Заочна

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови.

2. Фахове вступне випробування

Середня освіта (Фізика)

 

Середня освіта

(Фізика. Математика)

Викладач фізики. Вчитель фізики і математики

Денна

 

1.Фахове вступне випробування

2.Вступне випробування з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Середня освіта

(Фізика. Інформатика)

Викладач фізики. Вчитель фізики та інформатики

Середня освіта

(Фізика. Мова і література (англійська))

Викладач фізики. Вчитель фізики, англійської мови і літератури

Середня освіта

(Фізика)

Викладач фізики. Вчитель фізики

Заочна

Середня освіта

(Математика)

Середня освіта

(Математика. Інформатика)

Викладач математики. Вчитель математики та інформатики

Денна

1.Фахове вступне випробування

2.Вступне випробування з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Середня освіта

(Математика. Мова і література (англійська))

Викладач математики. Вчитель математики, англійської мови і літератури

Середня освіта

(Математика)

Викладач математики. Вчитель математики

Заочна

Середня освіта

(Інформатика)

Середня освіта

(Інформатика. Мова і література (англійська))

Викладач інформатики. Вчитель інформатики, англійської мови і літератури

Денна

1.Фахове вступне випробування

2.Вступне випробування з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Середня освіта

(Інформатика)

Викладач інформатики. Вчитель інформатики

Заочна

 

Підготовка майбутніх фахівців відбувається під час лекційних, практичних, лабораторних занять та під час навчальної і виробничої практик у провідних закладах освіти.

 

Після закінчення університету випускники мають можливість працювати вчителями математики, інформатики, фізики, англійської мови і літератури, перекладачами, викладачами комп’ютерних дисциплін.

 

Професійну підготовку майбутніх фахівців на факультеті забезпечують чотири кафедри:

кафедра фізики (завідувач кафедри доктор фізико-математичних наук, професор О. Р. Гохман );

кафедра прикладної математики та інформатики (завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Т. Л. Мазурок);

кафедра вищої математики і статистики (завідувач кафедри доктор фізико-математичних наук, професор В. М. Пивоварчик);

кафедра інноваційних технологій та методики викладання природничих дисциплін (завідувач кафедри доктор фізико-математичних наук, професор А. Ю. Ків).

 

На кафедрах здійснюються плідні теоретичні й практичні розвідки у провідних наукових напрямах під керівництвом професорів та докторів наук Арова Д. З., Брюханова А. О., Гохмана О. Р., Голованова В. В., Ківа А. Ю., Мазурок Т. Л., Ордановської О. І., Пивоварчика В. М., Третьяка О. І.

Колективи кафедр регулярно організовують міжнародні семінари та конференції (щорічна міжнародна конференція «Адаптивні технології навчання»). Викладачі активно залучують до наукової роботи молодь, проводячи семінари, конференції, олімпіади для студентів і молодих науковців (щорічна конференція студентів та молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології», всеукраїнська олімпіада з математики).

 

Деканат факультету

 

Декан факультету – доктор педагогічних наук, доцент Ордановська Олександра Ігорівна

Заступник декана – кандидат фізико-математичних наук, доцент Болдарєва Ольга Миколаївна

Секретар деканату – Мірська Надія Миколаївна

Методист заочного відділення – Слєпа Ольга Іванівна

 

Фізико-математичний факультет є осередком ґрунтовної фізико-математичної підготовки майбутніх учителів зі своєю історією, традиціями,  глибоким і справжнім професійним досвідом. 

 

ІСТОРІЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського