Вітаємо! Фізико-математичному факультету 100 років!

Фізико-математичний факультет Університету Ушинського є сумлінним продовжувачем освітянських традицій у галузі підготовки вчителів математики, інформатики, фізики.

На факультеті здійснюється (очна і заочна) підготовка майбутніх фахівців за першим (бакалаврським)  і другим (магістерським) рівнями за спеціальностями:

 

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Форма навчання

Конкурсні предмети

Перший (бакалаврський) рівень

014 Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта (Інформатика)

Денна, заочна

1.      Українська мова

2.      Математика

3.      Історія України /

Іноземна мова /

Біологія /

Географія /

Фізика /

Хімія /

Середня освіта (Інформатика. Мова і література (англійська))

Денна

014 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика. Інформатика)

Денна, заочна

Середня освіта (Математика. Мова і література (англійська))

Денна

014 Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізика. Математика)

Денна, заочна

Середня освіта (Фізика. Інформатика)

Денна, заочна

Другий (магістерський) рівень

014 Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта (Інформатика. Мова і література (англійська))

Денна

1.   Фаховий іспит

2.   ЄВІ з іноземної мови

Середня освіта (Інформатика)

Заочна

014 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика. Мова і література (англійська))

Денна

Середня освіта (Математика. Інформатика)

Денна

Середня освіта (Математика)

Заочна

014 Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізика. Математика)

Денна

Середня освіта (Фізика. Інформатика)

Денна

Середня освіта (Фізика)

Заочна

* Вагові коефіцієнти всіх сертифікатів складають 0,3. Ваговий коефіцієнт  атестату – 0,1. Мінімальна кількість балів­ – 100.

Підготовка майбутніх фахівців відбувається під час лекційних, практичних, лабораторних занять та під час навчальної і виробничої практик у провідних закладах освіти.

 

Після закінчення університету випускники мають можливість працювати вчителями математики, інформатики, фізики, англійської мови і літератури, перекладачами, викладачами комп’ютерних дисциплін.

 

Професійну підготовку майбутніх фахівців на факультеті забезпечують чотири кафедри:

кафедра фізики (завідувач кафедри доктор фізико-математичних наук, професор О. Р. Гохман );

кафедра прикладної математики та інформатики (завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Т. Л. Мазурок);

кафедра вищої математики і статистики (завідувач кафедри доктор фізико-математичних наук, професор В. М. Пивоварчик);

кафедра інноваційних технологій та методики викладання природничих дисциплін (завідувач кафедри доктор фізико-математичних наук, професор А. Ю. Ків).

 

На кафедрах здійснюються плідні теоретичні й практичні розвідки у провідних наукових напрямах під керівництвом професорів та докторів наук Арова Д. З., Брюханова А. О., Гохмана О. Р., Голованова В. В., Ківа А. Ю., Мазурок Т. Л., Ордановської О. І., Пивоварчика В. М., Третьяка О. І.

Колективи кафедр регулярно організовують міжнародні семінари та конференції (щорічна міжнародна конференція «Адаптивні технології навчання»). Викладачі активно залучують до наукової роботи молодь, проводячи семінари, конференції, олімпіади для студентів і молодих науковців (щорічна конференція студентів та молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології», всеукраїнська олімпіада з математики).

 

Деканат факультету

 

Декан факультету – доктор педагогічних наук, доцент Ордановська Олександра Ігорівна

Заступник декана – кандидат фізико-математичних наук, доцент Болдарєва Ольга Миколаївна

Секретар деканату – Мірська Надія Миколаївна

Методист заочного відділення – Слєпа Ольга Іванівна

 

Фізико-математичний факультет є осередком ґрунтовної фізико-математичної підготовки майбутніх учителів зі своєю історією, традиціями,  глибоким і справжнім професійним досвідом. 

 

ІСТОРІЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського