Семінар-практикум на тему «Стратегія проєктування розвитку сучасного закладу загальної середньої освіти».

102 листопада для студентів магістратури, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління закладом освіти» в Університеті Ушинського було проведено семінар-практикум на тему «Стратегія проєктування розвитку сучасного закладу загальної середньої освіти».

Тренінг «Дискримінація: від утверджень до рівності» (аспірантка Марина Арапакі)

11 листопада 2022 року здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, ОНП «Філософія» Марина Арапакі успішно пройшла тренінг на тему «Дискримінація: від утверджень до рівності», що проводився в рамках мініпроєкту «Антидискримінаційні політики в Україні та ЄС: шляхи виявлення та подолання дискримінації» за підтримки представництва ЄС в Україні в рамках програми «EU STADY DAYS».

Вітаємо з отриманням сертифікатів за результатами корпоративного навчання з питань євроінтеграції!

1Науково-педагогічні працівники кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності, здобувачі третього (освітньо-наукового), ОНП «Філософія», та першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти пройшли в межах корпоративного навчання підвищення кваліфікації за темами: «Статус кандидата на вступ до ЄС: виклики та можливості для України» (5 год.) та «Національна ідентичність та європейська інтеграція (5 год.)».

Участь у вебінарі «Особистісні ресурси подолання стресу в умовах війни»

131 жовтня 2022 року здобувачі вищої освіти першого року навчання ОПП Менеджмент соціокультурної діяльності (Софія Головіна, Діана Гросу, Яна Кочмар, Любов Куриленко, Ірина Квасенко) та науково-педагогічні працівники кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності (Євген Борінштейн, Андрій Начев, Лариса Самчук) узяли участь у вебінарі  «Особистісні ресурси подолання стресу в умовах війни», організованому інститутом післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спікер – Людмила Сердюк, доктор психологічних наук, професор, психотерапевт та тренер в методі позитивної психотерапії, завідувач лабораторії психології особистості імені Г. С. Костюка НАПН України.

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації в освіті: сутність, проблеми, перспективи» (м. Одеса)


1227 – 28 жовтня 2022 року науково-педагогічні працівники кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності (проф. Євген Борінштейн, доц. Зоя Атаманюк, доц. Галина Врайт, викл. Лариса Самчук) взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації в освіті: сутність, проблеми, перспективи», що була організована кафедрою філософії, політології, психології та права Одеської державної академії будівництва та архітектури. На пленарному засіданні виступила проф. Оксана Петінова з темою «Апокаліпсис ХХІ століття та перспективи розвитку філософії освіти».

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-гуманітарні виміри правової держави» (м. Дніпро)

427 жовтня 2022 року науково-педагогічні працівники кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-гуманітарні виміри правової держави», що була організована ЗВО-партнером, – кафедрою міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (проф. Оксана Петінова «Добробут, рівень та якість життя як основоположні соціальні індикатори: сутніть та відмінності», проф. Олена Лісеєнко «Соціальна згуртованість українського суспільства в умовах війни: соціологічні показники»).

Участь здобувачів вищої освіти в онлайн-тренінгу «Сучасні форми підприємництва: франшиза, стартап та ін.»

125 жовтня 2022 році здобувачі вищої освіти ОПП Культурологія та ОПП Менеджмент соціокультурної діяльності (Яна Кочмар, Євгенія Шабатура, Ніколь Гавриш, Анастасія Даниленко, Марія Чекаліна, Надія Ладан, Крістіна Данильчук, Яна Грицак), у межах вивчення ОК «Основи соціокультурного проєктування» (викладач Лариса Самчук) узяли участь в онлайн-тренінгу  «Сучасні форми підприємництва: франшиза, стартап та ін.», організованому Південноукраїнським центром професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери (керівник – професор Наталія Черненко).

Настановча конференція щодо виробничої практики магістрів 24.10.2022 по 18.11.2022р.

1Згідно з навчальним планом і графіком освітнього процесу на 2022 – 2023 навчальний рік та Наказом ректора направлені на виробничу практику здобувачі освіти освітнього ступеня магістр за спеціальності (053 Психологія). Виробнича практика запланована з 24.10.2022 по 18.11.2022 р.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського