Аспіранти та члени робочої групи ОНП Психологія проф.М.Й.Казанжи та проф.О.В.Вдовіченко долучилися до онлайн-зустрічі «Досвід роботи з вимушеними мігрантами та мігрантками: Молдова»

128 вересня 2022 року здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та члени робочої групи ОНП Психологія проф. М.Й.Казанжи та проф. О.В.Вдовіченко на платформі Zoom долучилися до онлайн-зустрічі «Досвід роботи з вимушеними мігрантами та мігрантками: Молдова».

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, аспірантів і здобувачів вищої освіти за програмами «Статус кандидата на вступ до ЄС: виклики та можливості для України» та «Національна ідентичність та європейська інтеграція»

127 та 30 вересня 2022 року науково-педагогічні працівники кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності (проф. Оксана Петінова, викл. Лариса Самчук), аспіранти ОНП Філософія (Олена Парадюк, Іванна Ніколаєва, Марина Арапакі, Людмила Городнюк, Віолета Світлицька, Ігор Семенов), здобувачі вищої освіти ОПП Культурологія та ОПП Менеджмент соціокультурної діяльності за першим (бакалаврським) рівнем (Крістіна Данильчук, Ніколь Гавриш, Надія Ладан, Євгенія Шабатура, Яна Грицак, Валерія В’язова) узяли участь у корпоративному навчанні на базі Південноукраїнського центру керівників та фахівців соціономічної сфери (керівник – проф. Наталія ЧЕРНЕНКО) за програмою «Статус кандидата на вступ до ЄС: виклики та можливості для України» й «Національна ідентичність та європейська інтеграція».

Вітаємо Атаханова Бахтіяра, аспіранта 1-го року навчання ОНП за спеціальністю 053 Психологія з успішним проходженням онлайн-курсу та отриманням сертифікату.

1Університет Ушинського для ефективної організації навчального процесу з 8.06.2022 року підключився до унікальної можливості безкоштовного використання освітньої онлайн платформи Coursera.
Вітаємо Атаханова Бахтіяра, аспіранта 1-го року навчання ОНП за спеціальністю 053 Психологія з успішним проходженням онлайн-курсу та отриманням сертифікату.

Засідання наукових гуртків «Південноукраїнські наукові студії» та «Філософ»

127 вересня 2022 року відбулося відкрите засідання наукових гуртків «Південноукраїнські наукові студії» та «Філософ» (НУ «Одеська політехніка») на тему «Емоції України та інших країн світу щодо Україно-російської війни 2022». Гуртківці презентували творчі роботи, в яких висловили своє бачення окресленої проблеми. Організатори – керівники гуртків, проф. Петінова О. Б. (Університет Ушинського) та доц. Рибка Н. М. (НУ «Одеська політехніка»). 

Вебінар на тему «Жінка нової ери» (аспірантка Віолета Світлицька)

17.1Аспірантка 1-го року навчання ОНП «Філософія» Віолета Світлицька та її науковий керівник проф. Оксана Петінова взяли участь у вебінарі «Жінка нової ери».

Відкрита лекція на тему «Мова як предмет філософської рефлексії» (аспірантка Віолета Світлицька )

1Аспірантка 1-го року навчання ОНП «Філософія» Віолета Світлицька (науковий керівник проф. Петінова О. Б.) 21 вересня 2022 року провела відкриту лекцію для студентів першого курсу медичного факультету Міжнародного гуманітарного університету на тему «Мова як предмет філософської рефлексії».

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Гендерні студії у вищій школі: сучасні виклики та досягнення»(аспірантка Віолета Світлицька )

1Україна постійно підтверджує свою відданість загальноєвропейським ідеалам та цінностям, чільне місце з-поміж яких посідають гендерна рівність та недискримінація. Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018 – 2023 роки визначає стратегічні цілі, серед яких: запобігання гендерним стереотипам і сексизму та боротьбу із цими явищами; запобігання і боротьбу з насильством щодо жінок і з домашнім насильством; забезпечення рівного доступу жінок до правосуддя; досягнення збалансованої участі жінок і чоловіків у процесі прийняття політичних і суспільних рішень; захист прав жінок-мігранток, жінок-біженок та жінок-шукачів притулку; реалізацію стратегії досягнення гендерної рівності в усіх політиках і заходах.

Підвищення кваліфікації аспірантів-психологів за програмою «Психологічний стрес: подолання наслідків та уникнення посттравматичного стресового розладу»

1Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 053 Психологія 21 вересня 2022 року долучилися до програми підвищення кваліфікації «Психологічний стрес: подолання наслідків та уникнення посттравматичного стресового розладу», яка проводиться на базі Південноукраїнського центру професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери Університету Ушинського

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського