Аспіранти ОНП Філософія взяли участь у програмі підвищення кваліфікації «Психологічний стрес: подолання наслідків та уникнення посттравматичного стресового розладу»

121 вересня 2022 року на базі Південноукраїнського центру професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери Університету Ушинського відбулося підвищення кваліфікації за програмою «Психологічний стрес: подолання наслідків та уникнення посттравматичного стресового розладу» для молодих вчених та здобувачів вищої освіти, головна мета якого - набуття нових знань та навичок у сфері психологічної підтримки учасників освітнього процесу під час навчання та у повсякденному житті.

Участь науково-педагогічних працівників та аспірантів у онлайн семінарі з використання хмарної платформи Microsoft 365

1Науково-педагогічні працівники кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності та здобувачі третього (освітньо-наукового рівня) ОНП «Філософія» взяли участь у онлайн семінарі з використання хмарної платформи Microsoft 365, який був організований та проведений працівниками Університету на платформі Teams.

Участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Global Science and Education in the modern realities» (аспірантка Інна Федорова)

1Аспірантка 1-го року навчання Інна Федорова ОНП за спеціальністю 033 «Філософія» (науковий керівник доц. Поплавська Т. М.) взяла участь у міжнародній науково-практичній конференції «Global Science and Education in the modern realities» та виступила з апробацією проміжних результатів своїх наукових розвідок на тему «Холістичні стратегії пізнання як проблема філософії освіти».

Участь в Проєкті з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz-Bridge», спрямованого на розвиток soft-skills викладача (аспірантка Інна Федорова)

1Вітаємо Інну Федорову, аспірантку 1-го року навчання ОНП за спеціальністю 033 «Філософія» (науковий керівник доц. Поплавська Т. М.) з успішною участю в Проєкті з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz-Bridge», спрямованого на розвиток soft-skills викладача, та отриманням сертифікату.

Гостьова лекція для майбутніх державних службовців

116 вересня для студентів бакалаврату, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» в Університеті Ушинського, в межах вивчення дисципліни «Південь України та регіональна політика» було проведено гостьову лекцію-круглий стіл на тему «Регіон Українського Причорномор’я як соціальна система».

Передзахист дисертації Сюй Болунь на здобуття ступеня доктора філософії

116 вересня 2022 року на платформі Zoom на розширеному засіданні кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології відбувся передзахист дисертації аспіранта кафедри Сюй Болунь «Детермінанти атрибутивної поведінки особистості», за результатами якого аспіранта рекомендовано до захисту на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки зі спеціальності 053 Психологія.

Зустріч аспірантів 1-го року навчання з гарантом освітньо-наукової програми за спеціальністю 033 «Філософія»

115 вересня 2022 року відбулася зустріч д. філос. н., проф. О. Б. Петінової, гаранта освітньо-наукової програми за спеціальністю 033 «Філософія», з аспірантами 1-го року навчання. Здобувачів детально ознайомлено з особливостями освітньо-наукової програми, з організацією освітнього процесу.

Міднародний круглий стіл

115 вересня 2022 р. у межах Міжнародного проекту DAAD «Надання психосоціальної підтримки людям, які потрапили в надзвичайну ситуацію, з урахуванням особливостей конфлікту» професори та доценти кафедри освітнього менеджменту та публічного управління, кафедри загальної та диференціальної психології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Н. Черненко, М. Ручкіна, І. Бринза та ін.) взяли участь у міжнародному круглому столі.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського