Центр медіації, супервізії та коучингу Університету Ушинського


Головна 

Розклад подій Центру

Медіація – це спосіб урегулювання різних спорів, суперечок і розбіжностей, при яких сторони самі знаходять рішення своєї проблеми, звертаючись при цьому  до нейтральної особи – медіатора. Медіатор сприяє вирішенню конфлікту, допомагаючи сторонам в конструктивному діалозі зрозуміти суть ситуації, прояснити інтереси і виявити потреби (свої і опонента). Робота медіатора робить можливим досягнення конструктивних, взаємовигідних домовленостей, які реально втілити в життя.

Із метою розвитку медіативної компетентності публічних службовців та популяризації медіації як способу мирного вирішення конфліктів на початку 2015 року за підтримки міжнародного коопераційного проекту “Building mediation bureaus and training mediators”, що фінансується Німецькою службою академічних обмінів (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD), у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» відкрито Бюро  медіації. 

За цей період в Бюро медіації було проведено: 7 міжнародних воркшопів за участю експертів з Інституту психології Гамбурзького університету; 2 науково-практичні конференції; 31 тренінг для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників закладів освіти та шкільних психологів; розроблено 4  навчальні програми з медіації тощо.   

 Наша місія

Від конфлікту до миру через систему координат: медіативна компетентність, медіативна культура, соціальний діалог.

Цінності, що сповідуємо 

Взаємоповага і право на власну думку – є запорукою мирної взаємодії в суспільстві.

Толерантність – не тільки моральний обов’язок, а й політична та правова потреба.

Унікальна цінність кожного.

Принципи роботи 

Добровільність, рівність,  відкритість та конфіденційність.

Цільова аудиторія 

Заклади освіти.

Військовослужбовці, учасники АТО, керівники закладів освіти, психологи, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, політичні і громадські діячі та інші. 

Напрями діяльності

Науково-експертна 

Навчальна

Послуги з медіації 


Наукова діяльність:

Науково-експертна

Мета: продукування якісних наукових досліджень з вироблення ефективних рішень і політик щодо розв’язання конфліктів у сфері публічного управління та адміністрування із застосуванням методу медіації.

Основні напрями діяльності:

 • науково-дослідна робота з теми “Інституціоналізація медіації в Україні: стан, проблеми, перспективи розвитку” із залученням провідних вітчизняних та міжнародних експертів, вчених, аспірантів і  магістрантів Університету Ушинського;
 • експертна оцінка проблемних/конфліктних ситуацій у сфері публічного управління та прогнозування наслідків прийнятих рішень і політик;
 • розробка та поширення інформаційних форматів розвитку медіативної культури; 
 • проведення національних та міжнародних науково-комунікативних заходів, зокрема конференцій, семінарів, літніх шкіл, круглих столів, публічних дискусій і т. ін.;
 • організація співпраці з закордонними профільними інституціями, виконання спільних проектів, проведення досліджень тощо.

 

Презентація результатів діяльності 


Навчальні програми

МЕДІАЦІЯ – Базовий курс  

Навчальна програма “Медіація – Базовий курс” є першим щаблем професійного становлення майбутніх медіаторів. Обсяг навчального навантаження за цим курсом складає 15 кредитів ECTS, що дорівнює 450 академічним годинам.

Мета програми – формування умінь і навичок врегулювання спорів та вирішення конфліктів засобом медіації.  

Очікувані результати навчання:

 • знання основ міжособистісної взаємодії і комунікації в умовах конфлікту, а також організаційно-правових засад проведення медіації;
 • здатність проводити медіацію, яка є неформалізованою, але чітко структурованою процедурою врегулювання спорів та вирішення конфліктів за участі нейтрального посередника (медіатора), який підтримує сторони у досягненні ними взаємовигідного рішення;
 • вмотивованість на подальший професійний розвиток, дотримання стандартів та підвищення якості надання медіативних послуг.

 

 

Вимоги до вступників на програму

 • Вища освіта (диплом бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук).
 • Володіння навиками роботи на комп’ютері для опанування навчального матеріалу, що буде презентований із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІТ-форуми, чати, дистанційний режим навчання тощо).
 • Здатність до критичного та латерального мислення. Спеціалізація за напрямом

“Медіація в публічному управлінні та адмініструванні”Навчальна програма спеціалізації за напрямом “Медіація в публічному управлінні та адмініструванні” є другим щаблем професійного становлення майбутніх медіаторів. Обсяг навчального навантаження за цим курсом складає 10 кредитів ECTS, що дорівнює 300 академічним годинам.

Мета програми – розвиток умінь та навичок проведення медіації з урахуванням специфіки публічного управління та адміністрування 

Очікувані результати навчання:

 • знання специфіки конфліктів у сфері публічного управління та адміністрування;
 • здатність застосовувати медіацію для вирішення:
 1. інституційних та організаційних конфліктів у сфері публічного управління та адміністрування; 
 2. конфліктів, що перебувають у системі координат “політика – влада – бізнес – громадськість”, “начальник – підлеглий”, “старший – молодший”  тощо;
 3. конфліктів, що пов’язані з проявом мобінгу, булінгу, хейзингу, сталкінгу, харасменту, аутингу державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.
 • вмотивованість на подальший професійний розвиток, дотримання стандартів та підвищення якості надання медіативних послуг.

 

 

Вимоги до вступників на програму

 • Наявність сертифікату, що підтверджує навчання за програмою “Медіація – Базовий курс”.
 • Вища освіта (диплом бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук) за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”.
 • Володіння навиками роботи на комп’ютері для опанування навчального матеріалу, що буде презентований із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІТ-форуми, чати, дистанційний режим навчання тощо).
 • Здатність до критичного та латерального мислення. 
Тренінги

з розвитку медіативної компетентності 

публічних службовців

 • Емоційний інтелект = професіоналізм. 
 • Конструктивна поведінка в деструктивних конфліктах. 
 • Медіація – інструмент ефективного управління та адміністрування.
 • Чути чи слухати? 
 • Лідерство в управлінні опором змінам.

Мета тренінгів: систематизація знань та розвиток умінь щодо міжособистісної взаємодії і комунікації в умовах конфлікту, стратегування у сфері публічного управління на засадах крос-культурного менеджменту.

Цільова аудиторія: державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, політичні та громадські діячі, HR-менеджери,  науковців, експерти, аспіранти, слухачі та ін.

Графік навчання

 • 2 вихідних дня (субота – неділя) по 8 академічних годин в день (з 1030 до 1800);
 • вечірня форма (щосереди з 1700 до 2000) 4 академічні години.

Формат проведення: тренінги проводяться в інтерактивному режимі і включають в себе міні-лекції, групові дискусії, рольові ігри, аналіз відеоматеріалів, кейси і т. ін.Послуги з медіації

Надання послуг з медіації здійснюється в межах актів європейського співтовариства щодо медіації; діючих законодавчих актів України про застосування медіації, зокрема Наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)» від 17.08.2016  № 892; а також нормативно-правових документів, що регламентують діяльність  Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»: Статут, положень «Про надання освітніх послуг» і «Про Бюро медіації» тощо. 

Види послуг з медіації

 • Сімейна та шкільна медіація.
 • Медіація в об’єднаних територіальних громадах, зокрема при вирішенні трудових спорів та конфліктів.
 • Медіація у конфліктних ситуаціях між військовослужбовцем, учасником АТО, що  незадоволений отриманими публічними послугами і має претензії до органу публічної влади щодо їх якості та представником органу публічної влади.

До нас зверталися для вирішення:

 • проблемних ситуацій у процесі організації/проведення переговорів та інших протокольних заходів; 
 • організаційних конфліктів у сфері публічного управління та адміністрування;
 • конфліктів, що перебувають у системі координат “політика – влада – бізнес – громадськість”, “начальник – підлеглий”, “старший – молодший”  тощо;
 • конфліктів, що пов’язані з проявом мобінгу, булінгу, хейзингу, сталкінгу, харасменту, аутингу державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Наша команда

 Ірина Бринза - доцент кафедри теорії та методики практичної психології Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", к.психол.н., доцент, тренер - координатор проєкту  “Бюро медіації”.

Олександр Редліх – професор Гамбурзького університету, д. психол. н., проф., медіатор – науковий консультант проєкту  “Бюро медіації”

 

Наталія Черненко – професор кафедри освітнього менеджменту та публічного управління Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», д. пед. н., проф., тренер, консультант проєкту  “Бюро медіації” з питань проведення тренінгів для публічних службовців, шкільної та сімейної медіації

Олександр Гусак – к. н. держ. упр., доц. – консультант проєкту “Бюро медіації” з питань проведення тренінгів для військовослужбовців, учасників АТО та їх сімей 

Маріанна Тодорова –  доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», к. пед. н.,  бізнес-тренер, адміністративний менеджер проєкту “Бюро медіації”, консультант 


Календар подій

Перша зустріч за міжнародним проектом «Деескалююче спілкування під час поліцейських операцій»

Відбулася супервізійна сесія, яка була присвячена обговоренню досвіду викладачів Університету Ушинського

Колектив працівників центру Медіації, супервізії та коучингу Університету Ушинського прийняли участь у інформаційній сесії у онлайн-форматі Швейцарія/Женева

Розпочато проведення супервізій з учителями 1-4 класів ЗЗСО та їх помічниками

Зустріч учасників міжнародного проекту (№57456357) Німецької служби академічних обмінів (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) «Розробка і розповсюдження методів онлайн-медіації»

Проведено другий етап підвищення кваліфікації у рамках проекту «Сертифікаційна освітня програма «Системна супервізія у сфері освіти»» за європейськими стандартами УССК/ANS

В Центрі медіації, супервізії та коучингу Університету Ушинського регулярно щоп’ятниці збирається супервізійна група

Проведено воркшоп із питань розробки методів онлайн-медіації

Міжнародний тренінговий Online-воркшоп із теми «Медіативний конфлікт-коучінг»

Німецькою службою академічних обмінів (DAAD) було проведено тренінгові сесії

В Університеті Ушинського відбувся семінар із системної супервізії у сфері освіти


Контакти

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»

Бюро медіації

65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26

Тел.: +38(093)591-25-60

E-mail:

이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.

이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.

 

© 2017 Університет Ушинського

Please publish modules in offcanvas position.

trik slot server luartrik maxwin power of thor megawayscara tembus 20 parlay bolartp mahjong ways naga hitamslot onlinebocoran terbaru rtp slotpola gacor wild bounty showdownpola gacor twilight princessscatter hitam mahjong waysslot habaneroasiaklub https://www.iliade-ingenierie.com/trik-slot-server-luar/ https://www.martiplast.com/trik-maxwin-power-of-thor-megaways/ https://www.martiplast.com/cara-tembus-20-parlay-bola/ https://oicc.org/rtp-mahjong-ways-naga-hitam/ https://www.itinova.org/slot-online/ https://www.iliade-ingenierie.com/bocoran-terbaru-rtp-slot/ https://www.martiplast.com/pola-gacor-wild-bounty-showdown/ https://oicc.org/pola-gacor-twilight-princess/ https://www.itinova.org/scatter-hitam-mahjong-ways/ https://www.itinova.org/slot-habanero/ https://www.martiplast.com/tips-gacor-maksimal-andalan-slotter-sepuh/ https://www.martiplast.com/teknik-gacor-naga-hitam-mahjong/ https://www.itinova.org/slot-resmi-gacor/ https://www.itinova.org/slot-mahjong-ways-2/ https://oicc.org/rtp-slot-starlight-princess-1000/ https://oicc.org/trik-modal-receh/ https://147.139.207.107/ https://8.215.31.229/ https://8.215.55.180/ https://147.139.212.232/ https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://amantoto.cfd/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/