Про аспірантуру

Аспірантура в університеті працює з 20-х років ХХ століття. Щорічно в аспірантурі навчається понад 200 осіб, а у докторантурі – 10 осіб. 

Перелік наукових спеціальностей, за якими проводиться набір на навчання в аспірантурі та докторантурі ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університеті імені К. Д. Ушинського»

АСПІРАНТУРА

Шифр та найменування галузі знань

Код і найменування спеціальності

01 Освіта

012 Дошкільна освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015 Професійна освіта

017 Фізична культура і спорт

02 Культура і мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

035 Філологія

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

053 Психологія

10 Природничі науки

105 Прикладна фізика та наноматеріали

11 Математика та статистика

111 Математика


ДОКТОРАНТУРА

Шифр та найменування галузі знань

Код і найменування спеціальності

01 Освіта

012 Дошкільна освіта

015 Професійна освіта

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

053 Психологія


Правила прийому до аспірантури Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»


Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників до аспірантури здійснюється двічі на рік: - з 01 лютого 2021 р. до 26 лютого 2021 р. – тільки на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб; - з 02 серпня 2021 року до 16 серпня 2021 року – за кошти держбюджету та за кошти фізичних/ юридичних осіб. 2. Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників до аспірантури закінчується о 17.00 годині 26 лютого та о 17.00 годині 16 серпня. Співбесіда та вступні іспити проводяться з 01 березня 2021 року до 19 березня 2021 року та з 17 серпня 2021 року до 31 серпня 2021 року.

Прийом заяв та документів у паперовій формі від іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання в аспірантурі здійснюється з 02 серпня 2021 року до 29 жовтня 2021 року (тільки на акредитовані спеціальності). Співбесіда та вступні іспити проводяться з 16 серпня 2021 року до 05 листопада 2021 року


Вступники до аспірантури подають до приймальної комісії такі документи:

- заяву на ім’я ректора;

- копію диплому про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня

- копію додатку до диплома;

- копію паспорта; 

- особовий листок обліку кадрів;

- копію трудової книжки (у разі її наявності завіряється відділом кадрів за місцем роботи);

- список опублікованих наукових праць та винаходів, завірені завідувачем кафедри або реферат з обраної наукової спеціальності.

Список  публікацій або реферат подаються з письмовим висновком (відгуком) передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди, розгляду реферату або наукових праць.


Програми вступних іспитів


Перелік документів необхідних для зарахування до докторантури

 1. Заява.
 2. Особистий листок по обліку кадрів.
 3. Перелік наукових робіт.
 4. Копії:
  1. диплома про вищу освіту;
  2. диплома про присудження наукового степеня;
  3. диплома про присудження вченого звання;
  4. паспорта.
  5. трудової книжки.
 1. Виписка із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до докторантури.
 2. Розгорнутий план роботи.
 3. Виписка із рішення вченої ради щодо рекомендації на зарахування.
 4. Адреса та контактні телефони.
 5. Довідка про наукову діяльність.
 6. Ідентифікаційний код.
 7. Доповідь на вченій раді університеті.
 8. Автобіографія.
 9. Підтвердження оплати за перший рік навчання (для контрактної докторантури).

 

Адреса: м.Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; Каб. 15

Телефон:  048-733-46-29

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач відділу аспірантури та докторантури   Хижняк Ірина Анатоліївна

Провідний фахівець Свекла Тетяна Петрівна

Секретар Мужеляк Юлія Валеріївна

 

 

© 2017 Університет Ушинського