Освітньо-наукові програми

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА  «014 - СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ЗА ПРЕДМЕТНИМИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ)»
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА  «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА  «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ»
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА  «ПОЛІТОЛОГІЯ»
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА  «ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ»
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА  «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА»
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА  «ФІЛОЛОГІЯ»
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА  «ФІЛОСОФІЯ»
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА  017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА  МАТЕМАТИКА
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 053-ПСИХОЛОГІЯ

 

© 2017 Університет Ушинського