Положення

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО АСПІРАНТУРУ ТА ДОКТОРАНТУРУ

pdf

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДІСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

pdf

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

pdf

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

pdf

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

pdf

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ (НОВА РЕДАКЦІЯ)

pdf

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АСПІРАНТУРУ ТА ДОКТОРАНТУРУ (НОВА РЕДАКЦІЯ)

pdf

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (НОВА РЕДАКЦІЯ)

pdf

ПЛАН РОБОТИ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ НА 2020-2021 Н.Р

pdf

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ (НОВА РЕДАКЦІЯ)

pdf

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ,ВІДРАХУВАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ

pdf

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

pdf

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТА ДОКТОРА НАУК

pdf

 

© 2017 Університет Ушинського