Наукова робота, міжнародна діяльність

З 2019 року науково-дослідницька робота кафедри виконується за темою «Теорія і практика підготовки майбутніх педагогів до інновацій в професійній діяльності» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Карпова Е. Е.). У науковому доробку викладачів кафедри публікації різних номінацій: монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації, статті тощо.

Щорічно за результатами наукових розробок, узагальнення власного досвіду викладачі кафедри друкують статті у наукових виданнях вітчизняних і зарубіжних університетів.

Викладачі кафедри (д. пед. н., професор Карпова Е. Е., д. пед. н., професор Княжева І. А., д. пед. н., професор Листопад О. А.) здійснюють підготовку аспірантів та докторантів за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.08 – дошкільна педагогіка.

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях. Разом зі студентами виступають з доповідями та публікують результати в збірках робіт молодих науковців.


Лабораторія

Положення про науково-дослідну лабораторію «Педагогічні основи професійної підготовки вихователів»

Перспективний план роботи наукової лабораторії «Педагогічні основи професійної підготовки вихователів» на 2021 рік


Конференції

Щорічно кафедра проводить науково-практичні конференції для студентів, молодих вчених і викладачів за проблемами дошкільної і вищої освіти:

– Міжнародна науково-практична конференція «Проблема якості професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі»], (Одеса, 28-29 жовтня 2016 р.);

– Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми якості дошкільної освіти і професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі», (Одеса, 26-27 жовтня 2017 р.);

– Міжнародна науково-практична конференція «Інновації та їх місце в модернізації дошкільної та професійної освіти», (Одеса, 25-26 жовтня 2018 р.);

– Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Педагогічна спадщина Костянтина Дмитровича Ушинського у вимірі сучасної освіти», (Одеса, 16 травня 2019 р.);

– Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика» (Одеса, 17 – 18 жовтня 2019 р.);

– Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Шляхи і засоби становлення професійної майстерності майбутніх педагогів» (Одеса, 19 – 20 травня 2020 р.);

– Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тренди розвитку освіти: перспективи і здобутки» (Одеса, 27 – 28 жовтня 2020 р.).

У 2021 році кафедрою заплановано проведення двох науково-практичних конференцій:

11-12 травня 2021 року – Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Педагогічна освіта у вимірі інноваційних освітніх реалій»;

26-27 жовтня 2021 року – Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічні інновації: актуальні питання теорії, досягнення та практика».

Інформаційний лист Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Педагогічна освіта у вимірі інноваційних освітніх реалій»

© 2017 Університет Ушинського