Навчальна робота

Робочі програми

До кожної навчальної дисципліни, що викладається, розроблені авторські робочі програми, навчально-методичні комплекси, які спрямовані на допомогу студентам у навчанні; складено тексти лекцій, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з підготовки до практичних та семінарських занять, перелік питань для самоконтролю тощо.

На допомогу студентам заочної форми навчання застосовується дистанційна платформа для комунікації з викладачем в процесі самостійного опрацювання навчальних дисциплін, матеріалів науково-дослідної роботи.

Список дисциплін кафедри дошкільної педагогіки

на 2020-2021 н.р.

1. Психологія і педагогіка вищої освіти

2. Педагогічне проектування

3. Організація і управління освітнім процесом у ЗВО

4. Інновації в освіті дорослих

5. Загальна та дошкільна педагогіка

6. Педагогіка дошкільна

7. Культура викладання педагогічних дисциплін у ЗВО

8. Історія дошкільної педагогіки

9. Комп’ютерні технології в роботі з дітьми

10. Соціальна педагогіка та технології соціалізації дитини

11. Теорія і практика соціалізації дитини

12. Основи наукових досліджень

13. Педагогічна підтримка розвитку дітей раннього віку

14. Інформаційно-комунікаційні технології в дошкільній освіті

15. Педагогічна творчість

16. Нові інформаційні технології в дошкільній освіті

17. Культура академічної доброчесності

18. Вступ до спеціальності

19. Розвиток критичного мислення дошкільників

20. Культура здоров’я дошкільника

21. Теорія і технологія валеологічної освіти дошкільників

21. Методологія наукових досліджень у галузі освіти

© 2017 Університет Ушинського