Навчальна робота

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Дошкільна освіта. Управління закладом дошкільної освіти»

Робочі програми та силабуси

До кожної навчальної дисципліни, що викладається, розроблені авторські робочі програми, навчально-методичні комплекси, які спрямовані на допомогу студентам у навчанні; складено тексти лекцій, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з підготовки до практичних та семінарських занять, перелік питань для самоконтролю тощо.

На допомогу студентам заочної форми навчання застосовується дистанційна платформа для комунікації з викладачем в процесі самостійного опрацювання навчальних дисциплін, матеріалів науково-дослідної роботи.

Список дисциплін кафедри дошкільної педагогіки на 2023/2024 н.р.:

 1. Вступ до спеціальності
 2. Загальна та дошкільна педагогіка
 3. Загальна та дошкільна педагогіка/курсова робота
 4. Інформаційно-комунікаційні технології у дошкільній освіті
 5. Основи наукових досліджень
 6. Історія дошкільної педагогіки
 7. Розвиток критичного мислення дошкільників
 8. Психологія емоцій
 9. Гра у закладах дошкільної освіти: Цілісний погляд, системний підхід
 10. Педагогічна та психологічна творчість
 11. Основи педагогічної майстерності
 12. Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників
 13. Комп'ютерні ігри в роботі з дітьми
 14. Дошкільна освіта в зарубіжних країнах
 15. Теорія і практика соціалізації дитини
 16. Інновації в роботі вихователя
 17. Основи педагогічної майстерності та творчості вихователя
 18. Основи вікової психотерапії та психокорекції
 19. Психодіагностика
 20. Психологія управління
 21. Організація освітньої діяльності у закладах вищої освіти
 22. Інтерактивні технології в освітньому процесі
 23. Організація і управління освітнім процесом у ЗВО
 24. Методологія та організація наукових досліджень
 25. Організація освітньої діяльності у закладах, фахової передвищої, вищої освіти
 26. Актуальні проблеми дошкільної освіти
 27. Лідерство в управлінській діяльності
 28. Управління інноваційною та проєктною діяльністю в закладі дошкільної освіти
 29. Управління закладом дошкільної освіти

© 2024 Університет Ушинського
https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/