Організаційна робота

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у кількох напрямках:

1. Забезпечення стажування педагогічних (науково-педагогічних) працівників ЗВО з методики викладання педагогічних дисциплін у вищій школі (з відривом та без відриву від основного місця роботи).

2. Робота у складі членів спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій Д 41 053.01. (Карпова Е. Е., Княжева І. А., Листопад О. А.); К 41.053.04 (Листопад О. А.)

3. Робота у складі редакційних колегій фахових і спеціалізованих видань з педагогіки (Карпова Е. Е.).

4. Виховна робота зі студентами. Куратори академічних груп (д.пед.н проф. Листопад О. А., к.пед.н., доц. Мардарова І. К., к.пед.н., доц. Кудрявцева О. А., к.пед.н., викл. Кононенко Н. В.) проводять різноманітні виховні заходи, разом зі студентами беруть участь у загальних університетських та факультетських заходах, проводять бесіди за актуальною для студентської молоді тематикою під час кураторських годин, відвідують студентські гуртожитки та інструктують студентів з питань безпеки життя, академічної доброчесності; запобігання негативних явищ (корупція, пияцтво, паління, наркоманія тощо), проводять моніторинг працевлаштування випускників (бакалаври та магістри) спеціальності 012 Дошкільна освіта.

5. Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді. Викладачі кафедри проводять профорієнтаційні зустрічі, презентації напряму підготовки та спеціальності 012 Дошкільна освіта, бесіди зі старшокласниками та їх батьками, адміністрацією навчальних закладів м. Одеси та Одеської області під час проходження педагогічної практики.

© 2017 Університет Ушинського