Організаційна робота

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямах:

1.Стажування педагогічних (науково-педагогічних працівників) за навчальними програмами: «Теоретико-методологічні засади фізичного виховання дітей у вищій школі», «Теоретико-методологічні засади української дошкільної лінгводидактики у вищій школі», з відривом від виробництва, без відриву від основного місця роботи, 108;

  1. Виховна робота зі студентами. Куратори академічних груп к.п.н., доцент І.М. Непомняща, к.п.н., викладач В.В. Баранова активно беруть участь у виховних  факультетських, загально-університетських заходах, проводять кураторські години, відвідують студентські гуртожитки, проводять профілактичну та наставницьку роботу щодо попередження таких негативних явищ, як-от: тютюнопаління, наркоманія, токсикоманія,  туберкульоз тощо.
  2. Профорієнтаційна робота з випускниками загальноосвітніх школ, педагогічних коледжів та педагогічних училищ, працівниками закладів дошкільної освіти Одеси та Одеської області протягом навчального року та під час проходження студентами педагогічної практики відбувається викладачами кафедри згідно плану профорієнтаційної роботи.

Викладачами кафедри організовано:

Конференції: 1991 р. - перша республіканська конференція з теми «Педагогічна спадщина К.Д. Ушинського в сучасній практиці дошкільного виховання» із запрошенням зарубіжних учених, у 1992 році – Міжнародна конференція «Я. А. Коменський і сучасність»; протягом 1994-2003 р.р. проведено 2 республіканські та 5 обласних конференцій з теми «Наступність  і перспективність ступеневої освіти ДНЗ -ЗОШ» (організатор – д.п.н., професор Богуш А.М.); 2008 рік – проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, магістрантів і молодих науковців присвячену 90–річчю з дня народження В.О. Сухомлинського «Сухомлинський і сучасність» (організатор к.п.н., доцент Руденко Ю.А.);  організовано і проведено VIII Всеукраїнські  педагогічні читання, присвячені педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. З 2014 року започатковано проведення міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» присвяченої 75-річчю з дня народження та 55-річчю професійної діяльності академіка Богуш Алли Михайлівни (29-30 жовтня 2014 р., м Одеса); 2016 р. організовано та проведено ІІ міжнародну конференцію з теми «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» до 200-річчя університету (Україна – Польща) (30-31 травня 2016 р.), ІІІ міжнародну конференцію з теми «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» до 200-річчя університету (29-30 жовтня 2016 р.), міжнародну конференцію до 160–річчя з дня народження Софії Федорівни Русової з теми «Реалізація педагогічних ідей С.Ф. Русової у дошкільній освіті» (1-2 листопада 2016 р.),  Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського у вимірі сучасності» (30-31 березня, 2017 р.); IV міжнародну науково-практичну конференцію з проблем вищої освіти і науки «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» (30-31 березня 2018 р); 2011 рік – проведено перший міжнародний педагогічний конгрес [«Дошкільна, передшкільна та початкова ланки освіти: реалії та перспективи»] було проведено 30 червня-2 липня 2011 року (члени оргкомітету, керівники секцій).

 

Інформація з проведених конференцій кафедрою теорії і методики дошкільної освіти за 2018 – 2020 р.р.

 

© 2017 Університет Ушинського