Навчальна робота

Освітньо-професійна програма

Перелік навчальних дисциплін

Робочі програми

Результати анкетування здобувачів за ОПП

Програми стажування

Графік консультацій викладачів

Графік прийому Березовська Л.І.

Викладачами кафедри розроблено робочі навчальні програми, силабуси, тексти лекцій, плани семінарських та практичних занять, завдання для самостійної роботи, індивідуально-дослідні завдання з нормативних навчальних дисциплін професійно-спрямованого циклу підготовки здобувачів за напрямом 012 Дошкільна освіта.

Кафедра забезпечена підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, підготовленими професорсько-викладацьким складом кафедри.

Під видавництвом А. Богуш, опубліковано підручники: «Дошкільна лінгводидактика», «Теорія і методика навчання дітей рідної мови в ЗДО» з практикумом, «Дошкільна лінгводидактика» - хрестоматія, «Методика ознайомлення дітей з довкіллям у ЗДО» з практикумом, «Методика ознайомлення дітей з українським народознавством» з практикумом, «Методика навчання дітей української мови в ЗДО» з практикумом, «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у ЗДО», «Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку».

Навчальні посібники: «Готуємо руку дитини до письма», «Перші кроки грамоти: передшкільний вік», «Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього і дошкільного віку», «Методична робота в закладі дошкільної освіти».

Програми для ЗДО: «Мовленнєвий компонент дошкільної освіти», «Методика навчання дітей української мови в ЗДО національних спільнот», «Світ дитинства», «Оберіг» та ін.

Завідувачем кафедри Л. Березовською опубліковано навчальні посібники «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку», «Технології викладання фахових методик у ЗВО».

Викладачами кафедри підготовлено методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт із фахових методик спеціальності 012 Дошкільна освіта (уклад. А. Богуш, Л. Березовська), «Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних явлень у дітей дошкільного віку», «Теорія та методика співпраці закладів дошкільної освіти з родинами» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта (Л. Березовська), «Теорія та методика ознайомлення дітей з природою в ЗДО», «Методика навчання дітей української мови в етнонаціональних закладах дошкільної освіти» (І. Попова).

© 2024 Університет Ушинського
https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/