Навчальна робота

Перелік навчальних дисциплін

Графік консультацій викладачів

Графік прийому Березовська Л.І.

Робочі програми

Викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси (тексти лекцій,  планами семінарських, практичних, лабораторних занять, завданнями для самостійної роботи тощо) з нормативних навчальних дисциплін  професійно-зорієнтованого циклу підготовки студентів за напрямом «Дошкільна освіта», освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр».

Кафедра забезпечена підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, підготовленими членами кафедри. Богуш А. М. підготовлено і опубліковано підручники: «Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання дітей рідної мови в ДНЗ» з практикумом, «Дошкільна лінгводидактика» - хрестоматія, «Методика ознайомлення дітей з довкіллям у ДНЗ» з практикумом, «Методика ознайомлення дітей з українським народознавством» з практикумом, «Методика навчання дітей української мови в ДНЗ» з практикумом, «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у ДНЗ», «Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку». Навчальні посібники: «Готуємо руку дитини до письма», «Перші кроки грамоти: передшкільний вік», «Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку» та ін. Програми для ДНЗ: Мовленнєвий компонент дошкільної освіти», «Методика навчання дітей української мови в ДНЗ національних спільнот», «Світ дитинства», «Оберіг» та ін. Викладачами підготовлено методичні рекомендаціями до курсів: «Основи образотворчого та декоративного мистецтва з методикою керівництва», «Художня праця та основи дизайну» (А.Г. Івершинь), «Культура мовлення та виразне читання», «Методика роботи з ліворукими дітьми» (Ю.А. Руденко), «Основи природознавства з методикою» (уклад. О. П. Соцька, Г. І. Молодецька).

Зв’язок кафедри із ЗДО іншими ЗВО:

Наукові стосунки кафедри поступово розширюються. З 2001 р. кафедрою укладено угоди про співробітництво з НАПН України, ПНЦ НАПН України, навчально-виховним комплексом «Надія» (м. Одеса), Одеським дошкільним навчальним закладом «Ясла-садок» №274 комбінованого типу (м. Одеса), приватним закладом «Приватний дошкільний навчальний заклад (Ясла-садок) комбінованого типу «Радужний» (м. Радужний, Одеська обл.), Чорноморським дошкільним навчальним закладом «Ясла-садок» №6  (м.Чорноморськ, Одеська обл.), КДНЗ «Южненський міський ясла-садок №4 «Казка» (м. Южне, Одеська обл.), ШГП (м. Херсон), кафедрою теорії і методики дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (м. Глухів, Україна, Сумська обл.), кафедрою теорії і методики дошкільної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського та ін.

© 2017 Університет Ушинського