Факультет дошкільної педагогіки та психології

Факультет дошкільної педагогіки та психології

doshk navchannya

Факультет дошкільної педагогіки та психології був створений у 1979 році. За цей час він став науково-методичним центром підготовки майбутніх фахівців з дошкільної освіти та удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів південного регіону України. Саме тут забезпечуються умови для одержання спеціальної педагогічної освіти здібним та талановитим дівчатам та юнакам, які за своїм покликанням – педагоги.

Першим деканом  факультету був кандидат біологічних наук, доцент  В. Ян, якого у 1990 році  змінила кандидат педагогічних наук, приват-професор  В. Інжестойкова.  З 2008 року декан факультету – доктор педагогічних наук, професор  Т. Жаровцева.

Значний внесок у підготовку фахівців з дошкільної освіти у різні періоди існування факультету внесли кращі викладачі факультету: А. Богуш, В. Ликова, Е. Карпова, В. Інжестойкова, Т. Жаровцева, Н. Грама, Ю. Руденко, О. Соцька, В. Нестеренко, О. Листопад, І. Бужина, Л. Коргун, О. Буздуган, А. Просенюк, Л. Костюхіна, О. Літовченко, А. Івершинь.

За 39 років існування факультет підготував для освітянських закладів тисячі фахівців, серед яких відмінники народної освіти, вчителі-методисти, вчителі вищої категорії, науковці. Випускники факультету працюють у закладах дошкільної освіти та школах вихователями, логопедами, психологами, обіймають керівні посади в закладах освіти, займаються науково-методичною діяльністю. Випускники факультету обіймають різні посади в освітніх закладах, є відомими науковцями та викладачами в галузі педагогічних та психологічних наук. Серед них: доктори педагогічних наук, професори: Т. Степанова (декан факультету дошкільної та початкової освіти МНУ ім. В. О. Сухомлинського), О. Трифонова (завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти МНУ ім. В. О. Сухомлинського), Г. Яворська (полковник МВС України), І. Княжева, О. Листопад, Ю. Руденко. Кандидати педагогічних наук: Ю. Малікова (декан факультету менеджменту НАГУ при Президенті України м. Одеса), О. Кисельова (завідувач кафедри ОДАТРЯ м. Одеса);  кандидати педагогічних наук, доценти: А. Колесник, О. Кудрявцева, В. Ковиліна, О. Монке, І. Непомняща, А. Просенюк, О. Соцька, І. Мардарова, В. Баранова, Г. Кавиліна; кандидати психологічних наук: О. Водолазська, М. Крюкова (ОНУ ім. І. І. Мечникова), О. Булгакова (ОНПУ м. Одеса), І. Василенко, О. Бабчук.

Чимало вихованців факультету стали майстрами педагогічної справи, вченими, відомими своїми науковими здобутками як в Україні, так і за її межами. На факультеті навчалися громадяни України, Китаю, Молдови, Азербайджану, США, Еквадору, Туреччини, Ізраїлю, Росії. Гордістю факультету є найкращі  студенти, які беруть участь у олімпіадах та займають призові місця:

2012-2013 навчальний рік – Колісник Інна Сергіївна,  2 місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Дошкільне виховання», освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» (м. Ялта ), науковий керівник к.пед.н, доцент Соцька О. П.

2013-2014 навчальний рік – Добрянська Ганна, 2 місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» (м. Ялта), науковий керівник к.п.н., старший викладач  Просенюк А. І.

2014-2015 навчальний рік – Мороз Катерина, 1 місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта», освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» (м. Київ), науковий керівник д.пед.н., доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти Ю. А. Руденко;

2017-2018 навчальний рік – Тарасенко Марія Олександрівна, 2 місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта» серед студентів освітнього ступеня «Бакалавр» (м. Харків), науковий керівник д.пед.н., доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти Ю. А. Руденко.

Студенти факультету є переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських робіт: Колісник Інна у 2013-2014 н.р. зайняла  1 місце у І турі,  рекомендована до участі в 2-му етапі (науково-практичній конференції), Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі «Педагогічні науки» (м. Глухів) (науковий керівник:  к.пед.н., доцент Соцька О. П.); Ганган Катерина – студентка факультету дошкільної педагогіки та психології зайняла у 2014-2015 навчальному році – 1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з дошкільної освіти; Якименко Ганна – студентка факультету дошкільної педагогіки та психології зайняла у 2015-2016 навчальному році – 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з дошкільної освіти; Чернолуцька Анастасія студентка факультету дошкільної педагогіки та психології зайняла у 2017-2018 навчальному році – 2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з гендерних досліджень (науковий керівник:  д.пед.н., професор Листопад О. А.); є лауреатами міжнародних та регіональних фестивалів: Маковей Оксана – лауреат ІІ ступеня першого Міжнародного творчого фестивалю духовної пісні (Одеса, 2013), лауреат І ступеня вокального конкурсу «Педагогічна перлина» (Одеса, 2013) (керівник – к.пед.н., доцент Просенюк А. І.); є переможцями регіональних фестивалів студентської талановитої молоді: 2 місце – 2014, 2015, 2016 роки, 1 місце – 2017 рік.

Студенти факультету дошкільної педагогіки та психології згідно з навчальними планами вивчають такі дисципліни:

Спеціальність «Дошкільна освіта»

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 • Історія України
 • Філософія
 • Основи економічних теорій
 • Сучасна українська мова з практикумом та ділова українська мова
 • Політологія
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням

Цикл природничо-наукової підготовки

 • Основи медичних знань і охорони здоров’я
 • Основи валеології
 • Педіатрія
 • Безпека життєдіяльності
 • Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики
 • Анатомія, фізіологія і паталогія дитини
 • Етнопсихологія
 • Основи екології
 • Основи дефектології

Цикл професійної та практичної підготовки

 • Вступ до спеціальності
 • Загальна педагогіка
 • Загальна психологія
 • Основи педагогічної майстерності
 • Нові інформаційні технології
 • Основи наукових досліджень
 • Дошкільна педагогіка
 • Порівняльна педагогіка
 • Соціальна педагогіка і теорія та технологія соціалізації дітей в умовах ЗДО
 • Сімейна педагогіка
 • Історія дошкільної педагогіки
 • Теорія та технологія ігрової діяльності дитини у ЗДО
 • Психологія дитяча
 • Педагогічна психологія
 • Література для дітей дошкільного віку
 • Дошкільна лінгводидактика
 • Теорія і методика формування елемент. математич. уявлень у дітей
 • Методика навчання української мови в ЗДО
 • Теорія і методика фізичного виховання дітей
 • Теорія і методика музичного виховання дітей
 • Методика ознайомлення дітей з українським народознавством у закладі дошкільної освіти
 • Культура мовлення та виразне читання
 • Основи природознавства з методикою
 • Методика ознайомлення дітей з довкіллям
 • Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей
 • Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльностю дітей
 • Художня праця та основи дизайну
 • Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників
 • Теорія та технологія співпраці днз з родинами
 • Основи логопедії
 • Спеціальна психологія
 • Основи корекційної педагогіки

Студенти факультету дошкільної педагогіки та психології отримують освітній ступінь «Бакалавр» з обраної спеціальності за 4 роки навчання; можуть продовжити навчання та отримати диплом магістра (1 рік 4 місяці) з додатковою спеціальністю.

Запрошуємо Вас вступати  до факультету дошкільної педагогіки та психології! Прийом документів на підготовку фахівців зі спеціальності «Дошкільна освіта» проводиться відповідно до правил прийому  (див. розділ «Приймальна комісія»).

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського