Навчально-методична робота

Робочі програми

Магістерські роботи

Вибіркові дисципліни

Результати анкетування здобувачів за ОПП

Викладачами кафедри розроблено робочі програми з навчальних дисциплін: «Історія психологія та актуальні проблеми сучасної психології», «Психологічна служба в системі освіти», «Практична психологія в закладах освіти» (доцент Бабчук О.Г.); «Сімейна педагогіка», «Порівняльна педагогіка» (професор Бужина І.В.); «Психологія дитячо-батьківських відносин», «Психологія спілкування», «Психологія емоцій», «Патопсихологія з основами психогігієни та психокорекції» (доцент Булгакова О.Ю.); «Основи педагогічної майстерності» (доцент Колесник А.Г.); «Психологія вищої освіти», «Спеціальна психологія», «Основи інклюзивної освіти» (доцент Коргун Л.М.); «Конфліктологія в педагогічній діяльності», «Логоритмика» (доцент Кавиліна Г.К.); «Порівняльна спеціальна педагогіка» (доцент Ковиліна В.Г.); «Дитяча література», «Теорія і технологія ігрової діяльності в ЗДО», (доцент Монке О.С.); «Методика логопедичної роботи та інноваційні технології», «Логопедія з методикою викладання» (доцент Літовченко О.В.); «Диференційна психологія», «Сімейна психотерапія», «Спеціальна психодіагностика з основами психокорекції», «Психофізіологія», (доцент Прокоф’єва -Акопова С.А.).

До кожної дисципліни викладачами кафедри розроблено навчально-методичний комплекс, що включає тексти лекцій, розробки семінарських та практичних завдань, індивідуальні творчі завдання для самостійної роботи студентів, тести для перевірки знань студентів.

© 2017 Університет Ушинського