Організаційна робота

Наші стейкхолдери

Всеукраїнська конференція

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямах:

1. Участь у профорієнтаційній роботі довузівській підготовці молоді: викладачі кафедри проводять зустрічі, презентації спеціальності 012 «Дошкільна освіта», 053 «Психологія», 016 «Спеціальна освіта», бесіди зі старшокласниками, їх батьками, адміністрацією навчальних закладів м. Одеси та Одеської області.

2. Виховна робота зі студентами. Виконання обов’язків куратора (проф. Бужина І.В., доц. Літовченко О.В., Кавиліна Г.К.) проводять різноманітні виховні заходи, разом зі студентами беруть участь у загальних університетських та факультетських заходах; проводять бесіди за актуальною для студентської молоді тематикою під час кураторських годин, відвідують студентські гуртожитки з метою проведення комплексу профілактичних заходів щодо попередження наркоманії, тютюнопаління, вживання алкоголю, будь-яких проявів націоналізму та екстремізму в студентському середовищі.

3. Організація та проведення семінарів; видання педагогічного альманаху для викладачів та молодих науковців.

4. Робота в спеціалізованій раді Д41.053.03 із захисту дисертацій зі спеціальностей: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології; 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (проф. Бужина І.В., доц. Бабчук О.Г.).

© 2017 Університет Ушинського