Наукова робота

З січня 2014 року науково-дослідницька робота кафедри виконується за темою «Теоретико-методологічні засади розвитку особистості дитини раннього віку». Науковий керівник – дійсний член НАПН України, академік, доктор педагогічних наук, професор Богуш А.М. Щорічно за результатами кафедральної теми викладачі кафедри публікують основні результати дослідження у фахових виданнях України, виданнях, які рецензуються у міжнародних базах, доповідаються на міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференціях, конгресах.

    Викладачі кафедри (д.п.н., професор Богуш А.М., д.п.н., доцент Руденко Ю.А.) здійснюють підготовку аспірантів і докторантів за спеціальностями 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова) та 13.00.08 – дошкільна педагогіка.

        А. М. Богуш з 1992 року є головою спеціалізованої вченої ради Д.41.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора педагогічних наук.

© 2017 Університет Ушинського