Загальні відомості

Новини

Кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології була організована доктором педагогічних наук, професором Жаровцевою Тетяною Григорівною, яка є визнаним фахівцем по проблемах сімейного виховання, зокрема на вихованні дітей в неблагополучних сім‘ях і підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з неблагополучними сім‘ями. Після закінчення Бельцького державного педагогічного інституту ім. А. Руссо, отримавши кваліфікацію викладача педагогіки та психології (дошкільної), Т. Г. Жаровцева працювала у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського з 1983 року, спочатку на посаді лаборанта, старшого лаборанта, асистента. У 1991 році захистивши кандидатську дисертацію з проблем дошкільного виховання, вона працювала заступником декана факультету дошкільного виховання. Захистивши у 2007 році докторську дисертацію з проблем педагогіки вищої школи, з 2008 року Т. Г. Жаровцева стає деканом факультету дошкільного виховання, директором інституту дошкільної та спеціальної освіти.

З вересня 2019 року на посаду завідувача кафедри було призначено кандидата психологічних наук, доцента Бабчук Олену Григоріївну, яка є фахівцем з проблеми толерантності та професійного саморозвитку особистості. Закінчивши факультет дошкільного виховання Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського та здобувши кваліфікацію викладача педагогіки і психології (дошкільної), О. Г. Бабчук працювала з 2001 року, спочатку на посаді лаборанта, викладача, а після захисту кандидатської дисертації, доцентом кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського.

Нині кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології є структурним підрозділом факультету дошкільної педагогіки та психології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», яка здійснює підготовку бакалаврів, магістрів за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, додаткова спеціальність: Спеціальна освіта/Психологія. Освітній процес забезпечують 14 співробітників, з яких – 2 доктора педагогічних наук, 2 доктора психологічних наук, 6 – кандидати педагогічних наук, 2 – кандидати психологічних наук, 1 – викладач, 1 лаборант.


Новини

Кафедрою сімейної та спеціальної педагогіки і психології було проведено зустріч зі стейкхолдером

© 2017 Університет Ушинського