Навчальна робота

Перелік навчальних дисциплін

Вибіркові дисципліни

Колектив кафедри германської філології та методики викладання іноземних мовпостійно працює над удосконаленням змісту та форм і методів навчання, регулярно оновлюється зміст теоретичних та практичних курсів з урахуванням сучасних підходів до аналізу мовних явищ і технологій навчання іноземних мов та результатів наукових досліджень викладачів кафедри. Фахівцями кафедри здійснено значну роботу з навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців014 Середняосвіта. Мова і література (англійська).Зусилля кафедри знаходять своє втілення в авторських нормативних і спеціальних курсах, робочих програмах нових курсів, які розроблені і читаються студентам протягом усіх років навчання.

Фахівці кафедри розробляють методичні рекомендації, в яких відображено тематику лекцій та практичних занять, завдання для самостійного опрацювання матеріалу для студентів з усіх навчальних дисциплін,а також навчальні посібники, монографії, довідники, словники.Навчально-методичніматеріали є доступними для студентів як у друкованому, так і в електронномувигляді, інформаціянаявна на сайтівипусковоїкафедри в мережіІнтернет.

На базі робочих програм навчальних дисциплін викладачі кафедри розробляють матеріали для державних іспитів та вступних випробувань абітурієнтів, матеріали модульного контролю, дидактичні матеріали для підсумкового контролю.


Освітньо-професійні програми “Середня освіта (Мова і література (англійська))”


Обговорення проєктів ОПП:

Шановні учасники освітнього процесу, роботодавці, випускники! 
Ваші пропозиції та зауваження щодо змісту освітніх програм можна залишити
  

у Google Формах для пропозицій наданих нижче  

або відправити електронною поштою за адресою germfil.inyaz@gmail.com 

 

1.1. Обговорення проєкту ОПП “Середня освіта (Мова і література (англійська))” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

- Проєкт програми

- Google Форма для пропозицій

 

1.2. Обговорення проєкту ОПП “Середня освіта (Мова і література (англійська))” другого (магістерського) рівня вищої освіти: 

- Проєкт програми

- Google Форма для пропозицій

© 2024 Університет Ушинського
https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/